Föregående sida

Joann Torn

f. 11/8 1923 i Leisie. Hemort: Leisie. Fiskare. Ogift.

Flydde på grund av fruktan för ryssarna.

Nr. 114336.

Militärtjänst: Fullgjort sin vpl. i estn. armén. Varit inkallad 2 mån. i tyska armén.

Tillgodohavanden i Sverige: Delägare i en mindre fiskebåt som f. nv. finnes i Fårösund.

Längd: 177 cm.

Ögon: Blå.

Näsa: Något konkav Stor.

Hår: Brunt.

Ansiktsform: Oval.

Särskilda kännetecken: - - - -

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"