Föregående sida

Ivan Jegorovitch Leontiev

f. 30/3 1914. Nationalitet: Rysk (sovjetisk). Närmast anförvant: Sofi Alexandrovna Leontieva. Adress: Valogatskaja Oblastj, Baboschkin Region celo Baboschkin, Olotsa Nadretjnaja 30.

Yrke/titel: Travailleur militaire (Civil arbetare inom flottan ?).
Han anlände kl. 12.30 den 4/10 1941 på Gotska Sandöns norra landningsplats.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"