Föregående sida

Heinz Henneböhle

f. 14/4 1909. Hemort: Steinhausen Westfalen Kreis Bühren 18.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Gefreiter.            

Civilt yrke: oläsligt.

Registernummer: I R / 906.

Truppförband: 4/Art.Ess.Abt.246.

Identitetsnummer: 1577 / 24b Artersabt.

Närmaste anförvant: Hustru: Elfride Henneböhle.

Adress: Steinhausen Westfalen Kreis Bühren 18.

Avsänd till Ränneslätt 26/6 1945.

Avsänd till Eksjö las. 27/8 1945.

Avsänd till Ränneslätt 31/8 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L Ränneslätt ankomst 9/5 1945 28.6.45.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"