Föregående sida

Pjotr Stepanovitj Malyj

f. 10/1 1914. Hemort: Dnjepropetrovsk, Olitsa Levanevskago 37, Kv 1.

Nationalitet: Rysk  (Sovjetisk).

Grad: Underofficer.                

Civilt yrke: Lärare.

Registernummer: 106.

Truppförband: Marinen, Östersjöflottan, tjänst vid förbindelselinjerna på Ösel.

Närmaste anförvant: mor: Maria Sveridovna Ameltjinkova.

Adress: Dnjepropetrovsk, Olitsa Levanevskago 37, Kv 1.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 4/10 1941 vid Gotland.

Avsänd till Stockholm 5/10 1941.

Avsänd till Byringe 5/10 1941.

Krigsfånge(internerings)läger III ankomst 5/10 1941.

Hemsänd 31/10 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"