Föregående sida

Kompanichefer för de gotländska båtsmanskompanierna

Kompanichefen var ansvarig för att krigstukten och ordningen upprättshölls inom kompaniet. Då manskapet var uppfordrat till tjänstgöring låg ansvaret hos stationens befäl.

Kompanichefen skulle då manskapet vistades hemma på rotarna vara bosatt inom samma ort.

Så ofta det kunde ske skulle han mönstra delar av kompaniet och där försöka medla då det uppkommit tvister mellan båtsmännen och rotehållarna. Han skulle även visitera manskapets uniformer, ta krigsmansed av de nyrekryterade, uppbär avgifter till krigsmanskassan mm.

En annan viktig uppgift kompanichefen hade var att vaka över hur rotarna skötte sina torp.

Då order om uppfordring av kompaniet anlände skulle han se till att manskapet var ordentligt utrustat. Det skedde oftast vid den visitation han gjorde med kompaniet vid embarkeringsplatsen. Kompanichefen medföljde i allmänhet sitt manskap fram till stationen.

Någon egentlig plats för kompaniexpeditionen på Gotland fanns inte, utan varje kompanichef hade sin expedition där han var bosatt. T.ex hade kapten Cederström år 1866 sin expedition i bostaden på Strandgatan, öppen onsdagar och fredagar klockan 10 till 12.

1648 - 1651

Peter Holländer Ridder

1652 - 1658

Evert Hansson Holin

- 1660

Johan Larsson Turck

1664 - 1676

Ludvig Briant

1676 - 1680

Paul von Qvickelberg

1680 - 1684

Ludvig Briant

 
 
 
 

År 1685 delades Gotlands Båtsmanskompani upp i två kompanier

Gotlands 1:a Båtsmanskompani

1735 -

Aron Siöstierna

1763 -

P. von Schröder

1772 - 1773

C. G. Köhler

1774 - 1784

Johan Hisingsköld

1785 - 1790

Edvard Vilhelm Rahm

1790 - 

Carl Magnus Hederstierna

1795 - 1805

Olof David Arvid Norman

- 1808

Lars Fischerström

 

  

1809 - 1810

Carl Fredrik Phil

1810 - 

Johan Melander

 

 

1812 - 1827

Carl Gustaf Wessman

1827 - 1839

Christian Gustaf Sjöbohm

1840 - 1845

Johan Christoffer Osterman

 
 
 
 
 
 

Gotlands 2:a Båtsmanskompani

1729 -

Aron Siöstierna

1740 -

Mårten Falck

1749 - 1756

J. Miller

1773 - 1776

Carl Magnus Hederstierna

1779 -

Johan von Schultz

1781 - 1782

Carl Adam Raab

1783 - 1784

Johan Hisingsköld

1785 - 1785

Jonas Erik Halén

1785 - 1785

Edvard Vilhelm Rahm

1786 - 1789

Johan Daniel Whitlock

1790 -

Carl Magnus Hederstierna

1805 - 1807

Gustaf Fredrik Haverman

 

 

1808 - 1812

Philip Gottlieb von Tell

 

 

1814 - 1823

Gustaf Fredrik Haverman

 

 

1828 - 1828

Jonas Gjerling

1832 - 1843

Carl Gustaf Längstadius

 

 

1843 - 1843

Johan Christoffer Osterman

1844 - 1845

Wilhelm Mathias Elers

 
 
 
 

År 1845 fick de båda kompanierna en gemensam chef

 

 

1845 - 1845

Gustaf Wahlqvist

1845 - 1846

Carl Johan Melander

 

 

1846 - 1853

Napoleon Åhmansson

1854 - 1858

Bengt Wilhelm Thornander

1858 - 1860

Frans Ferdinand Thomsson

1860 - 1862

Ludvig Gustaf Sigfrid Panzerhjelm

1862 - 1862

Rickard Theodor Nordén

1862 - 1864

Johan Henrik Ankarcrona

1864 - 1866

Gustaf Anders Frick

1866 - 1868

Rudolf Olof Cederström

1868 - 1870

Gustaf Anders Frick

 

 

1870 - 1872

August Sandels

1872 - 1873

Henrik Mortimer Servais

1873 - 1878

Axel Wilhelm Malmborg

1879 - 1879

Otto Wilhelm Nordenskjöld

1879 - 1881

Gustaf Anders Frick

1882 - 1887

Ernst Herman von Holten

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"