Föregående sidaa

Ståndsdragonerna 1700-1721

I ett kungligt brev, daterat den 26 april 1700, utgick det befallning på att landets adel och ståndspersoner skulle låta uppsätta dragoner som sedermera skulle ingå i. planerade ståndsdragonregementen. En dragon skulle uppsättas för vart hundrade mantal i församlingen. Då det inte fanns någon adel på Gotland gällde skrivelsen i första hand öns prästerskap och de förmögna kalkugnsägarna. Förutom att de skulle rusta en dragon skulle de även utrusta denne med en god klippare, gevär och full mundering.
En kort tid efter skrivelsens ankomst samlade den dåvarande landshövdingen på Gotland von der Osten representanter för de berörda parterna till en överläggning om hur man i största möjliga mån skulle kunna uppfylla den kungliga befallningen. 1 en skrivelse till defensionskommissionen den 24 maj och till konungen den 8 juni, redogjorde han för resultatet av mötet. Prästerskapet hade lovat att rusta en dragon, men skulle man följa konungens befallning på att för varje hundrade mantal en dragon skulle rustas så skulle antalet dragoner från Gotland endast komma att uppgå till ca. 10 man. De gotländska prästgårdarna var små och deras mantal uppgick sällan till mera än tio. Prästerskapet kom emellertid med ett eget motförslag. Man skulle istället rusta en dragon för vart pastorat på ön, dock med villkoret att dragonerna skulle få stanna kvar på ön och användas till dess försvar istället för att skickas till fastlandet, man ville också att prästerna skulle få utnyttja dessa dragoner till andra sysslor då de inte var i tjänst.Däremot utrustning till dragonerna kunde man inte bistå med, mest därför att sådant fanns ej att tillgå på ön.
Den 25 december kom konungens svar: “de dragoner som i å måtto utgöres måtte förbliva kvar i landet och brukas till dess försvar vid påfordrande nödfall". Konungen gick alltså med på prästerskapets krav. Då det gällde kalkugnsägarnas dragoner torde de ha uppgått till ca. 7 man. Emellertid synes de ej ha blivit uppsatta förrän år 1715 eller 1716. De män som utsågs till dragoner var i de flesta fall antingen klockare eller prästgårdsdrängar. Munderingen var mycket bristfällig, ofta något prästen själv bistod med. Längre fram fick man kläder av dels blått kläde, dels blå vadmal. Deras hästar var oftast små gotländska russ. Även deras vapen var bristfälliga. Inte förrän år 1714 fick man tillgång till nya vapen. Varje dragon blev då utrustad med, en flintlåskarbin, en flintlåspistol och en värja med gehäng.
De gotländska dragonerna var fast anställda soldater som användes i första hand till bevakningstjänst. Åren 1711-14 tjänstgjorde huvuddelen av styrkan som garnisionstrupp vid Karlsvärds fästning. Ännu i slutet på kriget fanns det en mindre styrka kvar där.
Det gick dock trögt med rustandet, och det kom ett flertal anmärkningar från högre ort. Inte förrän man hade lyckats få fatt i en duglig officer som chef för dragonerna blev det lite mer fart på rustandet.
Mannen som fick till uppgift att leda de gotländska dragonerna var en löjtnant som hade tjänstgjort vid Elfsborgs regemente, Fredrik Sturtzenbecker. Han var omtalad för att vara en "duglig och brav officer" . Han fick då han tillträdde tjänsten kaptens rang. Hans närmaste man blev en löjtnant Paul Michalski. Han hade tidigare tjänstgjort vid ett dragonregemente i Litauen. Han blev dock kvar endast till början av år 1712 då han överflyttades till allmogeinfanteriet. Befälskadern växlade under åren något, men i huvudsak bestod den av, 1 kapten, 1 löjtnant, 1 fänrik, 1 fältväbel, 1 sergeant, 1 förare, 1 trumslagare, 1 profoss och 1 korpral. Efter det svåra nederlaget för den svenska hären vid Poltava och den efterkommande kapitulationen, där nästan hela den svenska armén tillfångatogs, måste man nu försöka att ersätta de förlorade styrkorna med nya färska trupper. Därför utsändes det bl.a. till den gotländske landshövdingen en skrivelse, daterad den 24 januari 1712 om nyuppsättande av ståndsdragoner.
1 en svars skrivelse den 24 april hänvisar den gotländske landshövdingen till att kungen själv i sin skrivelse å den 26 april 1700 hade sagt att man endast skulle sätta upp dragoner efter ett visst mantal, och i Gotlands fall då endast 10 man. Nu hade man ju emellertid satt upp det fyrdubbla på de villkoren att de skulle få stanna kvar på ön, vilket ju också konungen hade givit sitt tillstånd till i sin skrivelse den 25 december år 1700. Allt blev som landshövdingen ville, och som konungen tidigare hade befallt, dragonerna fick stanna kvar hemma på ön.
De gotländska ståndsdragonerna var aldrig inblandad i strid med någon fiende. Enligt Söderbergs bok “ Gotländskt försvar “, så skulle de gotländska dragonerna ha tjänstgjort i fälttågen i Polen och Ryssland. Jag har dock i min forskning ej funnit något som talar för detta, däremot fanns det en del enstaka dragoner som sedermera tjänstgjorde i något av de regementen som var förlagda i Polen respektive Ryssland.
Efter freden 1721 i Nystad begärde det gotländska prästerskapet att de skulle slippa hålla dragoner. Den 1 mars 1722 gav den dåvarande konungen Fredrik tillstånd att upplösa ståndsdragonerna på Gotland.

 

 

 

 

Adamsson, Hans

---------------------------------

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721

 

Andersson, Jöns

---------------------------------

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1713.

 

Ballin, Jöran

---------------------------------

Dragon för Barlingbo och Ekeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720.

 

Bartemsson, Nils

---------------------------------

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721.

 

Berg, Lars

---------------------------------

Dragon för Fardhem, Linde och Lojsta,vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1716.

 

Bergfeldt - Jacobsson, Båtel

Gift 28/12 1715 i Klinte med Catharina Larsdotter

Barn:

Anna f. 28/10 1718 i Klinte

Maria f. 24/8 1723 i Klinte

Christina Maria f. 25/3 1726 i Klinte d. 19/6 1726 i Klinte

---------------------------------

Dragon för Klinte och Fröjel, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1721.

 

Bergström - Adamsson, Jöran

---------------------------------

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1718.

 

Bergvall, Jacob

---------------------------------

Dragon för Fardhem, Linde och Lojsta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

 

Bergvall, Olof

---------------------------------

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

 

Bolin, Anders

Gift 18/8 1722 i Kräklingbo med Catharina Ludvigsdotter

---------------------------------

Dragon. Tjänstgjorde senare som artillerihantlangare vid artilleriet på Gotland.

 

Botarfve, Matts

---------------------------------

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

 

Briant, Ullrik

---------------------------------

Trumslagare vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

Bryggman, Hans

Barn:

Johanna f. 14/12 1712 i Visby

---------------------------------

Dragon för Visby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

 

Båås, Olof

---------------------------------

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714.

 

Bählman, Johan

---------------------------------

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

 

Christensson, Lars

---------------------------------

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

 

Christiansson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712.

 

Dahlström, Pehr f. (1688) d. 1/7 1738 i Dalhem

Barn:

Catrin f. 24/10 1714 i Dalhem

Pehr f. 12/6 1718 i Dalhem

Olof f. 12/4 1723 i Dalhem

---------------------------------

Dragon för Dalhem, Ganthem och Halla, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.  

 

Ditman, Anders

---------------------------------

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

Ducker, Olof

---------------------------------

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

Ekman, Mårten

---------------------------------

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

Ekman, Mårten

---------------------------------

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1718.

 

Eriksson, Erik

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1714.

 

Flinck - Larsson, Johan

Gift med Butvy Pehrsdotter

Gift 2:a 19/11 1738 i Fide med Anna Hillebrandtsdotter f. (1696) d. 22/5 1742 i Fide

Barn:

Lars f. 28/6 1709 i Fide d. 2/3 1710 i Fide

Christina f. 23/5 1711 i Fide d. 24/4 1718 i Fide

Catharina f. 25/5 1713 i Fide d. 20/4 1718 i Fide

Jacob f. 27/8 1715 i Fide

Lars f. 22/8 1718 i Fide

---------------------------------

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1720. Arbetade senare som klockare i Fide socken.

 

Fohlberg, Hans

---------------------------------

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721.

 

Fohlin, Hans

---------------------------------

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1719.

 

Follenbech, Jöns

---------------------------------

Dragon

(23/10 1720 stod Jöns uppenbar skrift för begånget lägersmål med Helvi Jacobsdotter)

 

Follingbeck, Jöns

---------------------------------

Dragon för Follingbo och Akebäck, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

 

Frimodig, Jacob

---------------------------------

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

Frisker, Jöran

---------------------------------

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

Friskopp, Pehr

---------------------------------

Dragon för Vänge, Buttle och Guldrupe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721.

 

From, Clas

---------------------------------

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

 

From, Elias

Gift 1:a 28/10 1727 på Fårö med Catharina Larsdotter d. 21/11 1726 på Fårö

Gift 2:a med ? f. (1688) (b) 19/6 1742 på Fårö

Barn:

Jöns f. 13/8 1719 på Fårö

Maria f. 16/12 1722 på Fårö

Mickel f. 6/11 1726 på Fårö

---------------------------------

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

 

Grensson, Adam

---------------------------------

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1704-1706.

 

Göthe, Olof

---------------------------------

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

Haltman, Pehr

---------------------------------

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

Hansson, Hans

---------------------------------

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

 

Hansson, Hans

---------------------------------

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1718.

 

Hansson, Lars

---------------------------------

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

 

Hansson, Olof

---------------------------------

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712.

 

Hansson, Pehr

Bosatt vid Hexarve i Buttle

---------------------------------

Dragon för Vänge, Buttle och Guldrupe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1718.

 

Hansson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1719

 

Hansson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721

 

Hejdberg, Nils

---------------------------------

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

Hellberg, ?

---------------------------------

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1717.

 

Hornfeldt, Hans

Gift med Anna Mickelsdotter f. (1690) på Fårö d. 10/2 1765 på Fårö

Barn:

Dotter d. 12/10 1718 på Fårö

Margaretha f. 27/9 1715 på Fårö

Brita f. 12/3 1720 på Fårö

Anna f. 21/4 1724 på Fårö

Barbara f. 5/8 1727 på Fårö

---------------------------------

Dragon

 

Hummelin, Olof f. (1675) på Gotland.

---------------------------------

Dragon, med nr:15 vid kapten Örnstedts kompani vid Livdragonregementet 1700.

 

Hörenfeldt, Hans

---------------------------------

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

Jacobsson, Anders

---------------------------------

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1708.

 

Jacobsson, Jacob

---------------------------------

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1717.

 

Jacobsson, Jöns

---------------------------------

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1714.

 

Jacobsson, Lars

---------------------------------

Dragon för Levide och Germu, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1718.

 

Jacobsson, Lars

---------------------------------

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1716.

 

Jacobsson, Mårten

---------------------------------

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

 

Jacobsson, Olof

---------------------------------

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1718.

 

Jacobsson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1708-1712.

 

Jacobsson, Rasmus

Gift 10/10 1707 i Tingstäde med Annica Clasdotter

---------------------------------

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1719.

 

Jespersson, Anders

---------------------------------

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1704 –1708.

 

Jonsson, Nils

---------------------------------

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721.

 

Jöransson, Clas

---------------------------------

Dragon för Klinte och Fröjel, vid ståndsdragonerna på Gotland 1709-1711.

 

Jöransson, Hans

---------------------------------

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotlands 1715-1717.

 

Kock, Temme

---------------------------------

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

Larsson, Andreas f. (1647) d. 3/4 1715 i När

---------------------------------

Dragon

 

Larsson, Hans f. (1696) d. 2/1 1750 i Alskog

---------------------------------

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

 

Larsson, Jacob

---------------------------------

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1717.

 

Larsson - Flinck, Johan

(Se Flinck)

---------------------------------

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1718. Arbetade senare som klockare i Fide socken.

 

Larsson, Jöran

---------------------------------

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1718

 

Larsson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717.

 

Larsson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

 

Larsson, Rasmus

---------------------------------

Dragon för Lärbro och hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1715.

 

Larsson, Rasmus

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1715.

 

Lefberg, Hans

---------------------------------

Dragon för Levide och Gerum, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

Levit - Alexandersson, Alexander f. (1690) på Gotland.

---------------------------------

Dragon med nr:66 (ändrat till med nr:75 1720) vid kapten Ungerns kompani vid Livdragonregementet 1718.

 

Liffedarfve - Jacobsson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Eskelhem och Tofta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

 

Lingberg, Petter

---------------------------------

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717.

 

Lund - Johansson, Lars

---------------------------------

Dragon för Väskinde och Bro, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1721.

 

Lundberg, Johan

---------------------------------

Rustmästare vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720, förare 1721

 

Lustig, Jacob

---------------------------------

Dragon för Källunge och Vallstena, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1718.

 

Lustig - Pehrsson, Jacob

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1720.

 

Mattise, Rasmus

---------------------------------

Dragon för Endre och Hejdeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1711.

 

Mauritzon, Jöns f. (1681) i Småland d. 30/11 1710 i Gothem

Gift med änkan Anna Mickelsdotter f. (1664) d. 13/12 1710 i Gothem

Barn:

Jacob f. (1700) d. 1/12 1710 i Gothem (Hustruns i hennes 1:a gifte)

---------------------------------

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

 

Mauritzon, Jöns

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707

 

Mickelsson, Matts

---------------------------------

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711

 

Månsson, Johan f. (1699) i Småland d. ?/6 1767 i Väskinde

Gift med Gunilla Svensdotter f. (1700) d. 9/11 1767 i Grötlingbo

---------------------------------

Ryttare

 

Mårtensson, Olof

---------------------------------

Dragon för Follingbo och Akebäck, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1715.

 

NN, Ander

---------------------------------

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1712

 

NN, Anders

---------------------------------

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1715

 

NN, Clas

---------------------------------

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711

 

NN, Erik

---------------------------------

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1709.

 

NN, Fride

---------------------------------

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

 

NN, Gabriel

Bosatt vid Lillgårds i Rone

---------------------------------

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1712.

 

NN, Hans

---------------------------------

Dragon för Hablingbo och Silte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1708.

 

NN, Ilian

---------------------------------

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1717.

 

NN, Jacob

---------------------------------

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

 

NN, Jacob

---------------------------------

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga,  vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

 

NN, Joen

---------------------------------

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1716.

 

NN, Lars

---------------------------------

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland  1706-1708.

 

NN, Lars

---------------------------------

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1713.

 

NN, Olof

---------------------------------

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

 

NN, Olof

---------------------------------

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1712.

 

NN, Olof

---------------------------------

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

 

NN, Pehr

---------------------------------

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719

 

NN, Rasmus

---------------------------------

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1709

 

NN, Rasmus

---------------------------------

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

 

Norberg - Larsson, Nils

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

Nygårds, Lars

---------------------------------

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711.

 

Nährström, Johan

---------------------------------

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

Näsman, Lars

---------------------------------

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

 

Näsman, Lars

Barn:

Catharina f. 9/11 1715 i Näs

---------------------------------

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

 

Olofsson, Båtel

---------------------------------

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1708-1711.

 

Olofsson, Hans

---------------------------------

Dragon för Levide och Gerum, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721.

 

Olofsson, Jöns

Barn:

Pernilla f. 11/8 1711 i Hörsne med Bara

---------------------------------

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1710.

 

Olofsson, Paul

---------------------------------

Hovslagare vid dragonerna

("Den 6 Junji (1768 i Lye) dödde dannemannen Paul Olofsson Härfars i sitt 2dra och 70 års ålder af många tillstötande sjukdomar, var alltid en tålig, sacktmodig och Kärlig man som aldrig ofredade någon m...ta: förstod smedhandtvärcket rätt väl, var ock Hofslagare vid Dragoune Regementet under Majoren Brase i 3 år, begrofs d 14 Dito på Gången inne uti Kÿrckan")

 

Olofsson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713.

 

Olofsson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1721.

 

Pehrsson, Christian

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1719.

 

Pehrsson, Clas

---------------------------------

Dragon för Hablingbo och Silte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721

 

Pehrsson, Hans

---------------------------------

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1714.

 

Pehrsson, Hans

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706

 

Pehrsson, Hindrich

---------------------------------

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1716

 

Pehrsson, Johan

---------------------------------

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

 

Pehrsson, Jöran

---------------------------------

Dragon för Barlingbo och Ekeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1717.

 

Pehrsson, Olof

Barn:

Pehr f. 11/4 1718 i Gothem

---------------------------------

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1719.

 

Pehrsson, Olof

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707

 

Pehrsson, Pehr

---------------------------------

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1712.

 

Pihlqvist, Hans

---------------------------------

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714, förare vid enrollerade allmogeinfanteriet på Gotland 1715-18.

 

Rasmusson, Anders

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1713

 

Rasmusson, Rasmus

---------------------------------

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714

 

Robbenarfve, Pehr

---------------------------------

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1709.

 

Roman, Pehr

---------------------------------

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1719.

 

Rothman, Nils

Barn:

Olof f. 22/2 1722 i Västerhejde

---------------------------------

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

Sandmark, Hans

---------------------------------

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

Simeonsson, Lars

---------------------------------

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1715.

 

Simunde, Jöns

---------------------------------

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

 

Sjödahl, Hindrich

---------------------------------

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

 

Slinkenberg, Christian

---------------------------------

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

Stanges, Lars

---------------------------------

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1717.

 

Stenberg, Rasmus

---------------------------------

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721, korpral 1720.

 

Strand, Båtel

---------------------------------

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721

 

Strand (Brand), Pehr

---------------------------------

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1720.

 

Suderbys, Nils

---------------------------------

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1717

 

Söderberg, Clas

---------------------------------

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713

 

Söderberg, Jacob

---------------------------------

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1720

 

Söderman, Ilian

---------------------------------

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720

 

Söderman, Ilian

---------------------------------

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721

 

Telman, Lars

---------------------------------

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721

 

Thomsson, Pehr

---------------------------------

Dragon för Dalhem, Ganthem och Halla, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1719

 

Thomsson, Pehr

Gift 24/10 1709 i Stenkyrka med Sophia Mårtensdotter

Barn:

Mårten f. 19/1 1713 i Stenkyrka d. 19/1 1713 i Stenkyrka

---------------------------------

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1714

 

Toftman - Hansson, Lars

---------------------------------

Dragon för Eskelhem och Tofta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721

 

Trotsig, Georg

---------------------------------

Sergeant vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1718

 

Träskenfeldt, Pehr

---------------------------------

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720

 

Wahlberg - Andersson, Lars d. ?/7 1722 i Visby

Barn:

Anders f. 21/3 1714 i Visby

Lars f. 5/2 1717 i Visby

Margaretha f. 4/12 1718 i Visby

---------------------------------

Dragon för Källunge och Vallstena 1712-1716 vid ståndsdragonerna på Gotland, korpral 1720

 

Wahlgren, Anders

---------------------------------

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720

 

Wahlgren, Olof

---------------------------------

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714

 

Wellberg, Hindrich f. (1679) på Gotland

---------------------------------

Dragon, med nr:39 vid kapten Örnstedts kompani vid Livdragonregementet 1700

 

Westerberg, Olof

---------------------------------

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721

 

Westman, Pehr f. 1683 d. 8/6 1767 i Kräklingbo

Gift 1:a med Brita f. (1688) d. 28/9 1738 i Kräklingbo

Gift 2:a 10/4 1739 i Kräklingbo med Margaretha Mattisdotter f. i Hörsne

Gift 3:e med Maria

Barn:

Hans f. 4/11 1718 i Ala d. 30/11 1718 i Ala

Kristin f. 3/4 1720 i Ala

Pehr f. 25/6 1741 i Kräklingbo d. 9/5 1765 i Kräklingbo

---------------------------------

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721

 

Westman, Pehr

---------------------------------

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1719

 

Vinblad, David

---------------------------------

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719

 

Vinblad, David

Barn:

David f. 2/2 1717 i Hörsne med Bara

---------------------------------

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721

 

Vinblad, Thomas

---------------------------------

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718

 

Wyk, Pehr

---------------------------------

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720

 

Öhman - Hansson, Thomas f. 14/6 1676 i Visby d. 13/7 1765 på Fårö

Gift 1:a 19/3 1736 på Fårö med Margaretha Jönsdotter f. (1680) (b) 20/10 1742 på Fårö

Gift 2:a 11/12 1743 på Fårö med Gertrud Hindricksdotter f. 19/3 1705 på Fårö d. 11/1 1782 på Fårö

Barn:

Thomas f. 28/8 1744 på Fårö

---------------------------------

Dragon

 

Österberg, Jacob

---------------------------------

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721

 

Österberg, Olof

---------------------------------

Dragon för Endre och Hejdeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721

 

Österholm, Jacob

Gift med Anna Persdotter

Barn:

Beata f. 18/2 1719 i Östergarn

Per f. 28/2 1722 i Östergarn d. 25/3 1722 i Östergarn

Jacob f. 15/2 1723 i Östergarn

---------------------------------

Dragon

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig