Föregående sida

Gotländska frivilliga i Finland 1939-44

Namn

Tjänstgöring i Finland

Alm, Bertil Teofil

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen. Svenska Frivilligkompaniet

Almkvist, Göte Axel

Svenska Frivilligbataljonen

Andersson, Nils Sture

Svenska Frivilligkåren

Andersson, Ragnar Hugo

Svenska Frivilligkåren

Andersson, Sven Erik

Svenska Frivilligkåren

Andreasson, Curt Harald

Svenska Frivilligkåren

Beinert - Söderberg, Kurt Bertil Sigurd

Svenska Frivilligkåren

Berg, Axel Bertil Sigvard

Svenska Frivilligkåren. F 19. Svenska Frivilligbataljonen. Finskt flygförband

Berglund, Alexander

Svenska Frivilligkåren

Bjarneby, Bror Erik Oskar Larsson

Svenska Frivilligkåren

Björkhem, Karl Einar

Svenska Frivilligkåren

Bodin, Tyko Valdemar

Svenska Frivilligkåren

Braun von, Karl Axel Georg Detlow

Svenska Frivilligkåren. Iskujouko (finskt kustjägarförband). Stridsvagnsmekanikergruppen i Varkaus

Bäckman, Ernst Gustaf Jaakko

Finsk soldat

Carlegård, Axel Hugo Lennart

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen

Carlheim - Gyllensköld, Bengt Gustaf Rutger S. S. T.

Svenska Frivilligkåren

Carlsson - Ajneling, Karl Axel

Svenska Frivilligkåren

Dahlin, Erik Gustaf Mauritz

Svenska Frivilligbataljonen

Edgardh, Hans Lorentz

Svenska Frivilligkåren

Eklund, Valo Bernhard Julius

Svenska Frivilligkåren

Ekman, Nils Gösta Lennart

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen. Svenska Frivilligkompaniet

Eskelund, Stig Carl Germund

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen

Engström, Uno

Svenska Frivilligkåren

Fagerbring, Nils Ejvind

Svenska Frivilligkompaniet

Falk, Kurt Bengt Gregor Fredrik H:son

Svenska Frivilligkåren. F 19

Folihn, Martin Johan Gunnar

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen. Svenska Frivilligkompaniet

Forsberg, Herman Viking

Svenska Frivilligkåren

Glaas, Karl-Adolf

Svenska Frivilligbataljonen

Graab, Anders Leander

Svenska Frivilligkåren

Grahn, Frank Sylve Robert

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligkompaniet

Gustafsson, Erik Gottfrid

Svenska Frivilligkåren

Hansén, Aage Erhard

Danska Frivilligbataljonen

Hansson, Kurt Tore

Svenska Frivilligbataljonen

Hedengren, Sven

Svenska Frivilligbataljonen, IR 24

Heidenberg, Stig Fredrik

Verkstadsgrupp Sandberg

Hellenberg, Tyko Fredrik Emanuel

Svenska Frivilligkåren

Högberg, Jan-Erik Kjellberg

Svenska Frivilligkompaniet

Jakobsson, Bertil Ejnar

Svenska Frivilligkåren

Jakobsson, Nils Otto Gustaf

Svenska Frivilligkåren

Jansson, ?

Svenska Frivilligbataljonen

Johansson, Allan Sigvard

Svenska Frivilligbtaljonen

Johansson, Assar Matteus

Svenska Frivilligkåren

Johansson, Henry Mauritz Edvard

Svenska Frivilligkompaniet

Johansson, Ivar Karl Åke

Svenska Frivilligkåren

Johansson, Karl August Harald

Svenska Frivilligkåren

Jönsson, Knut Gunnar

Svenska Frivilligkåren

Kahlström, Bertil

 

Karlsson, Tore Bertil

Svenska Frivilligkompaniet

Klang, Ivar Gustaf

Svenska Frivilligkåren

Kollberg, Karl Harry Sigfrid

Svenska Frivilligkåren

Kruse, Ebbe Gerhard Sigurd

Svenska Frivilligbtaljonen

Köllner, Per Hilding

Svenska Frivilligkåren

Landén-Rosvall, Sirkka-Liisa

Finsk lotta

Larsson, Gustaf Erik Bertil

Svenska Frivilligkåren

Larsson, Karl Gustaf

Svenska Frivilligkåren

Lindberg, Per Arthur

JR 24

Lindsjö, Emil Gotthard

Rs.Psto 17 (17.Tunga artillerisektionen)

Ljunggren, Nils Arne Sigvard

Svenska Frivilligkåren

Lovén, Peder Henric

Svenska Frivilligbtaljonen

Lundberg, Nils Eric

Svenska Frivilligkåren

Lundström, Torsten Gunnar

Svenska Frivilligkåren

Magnusson, Erik Ankar Bernhard

Svenska Frivilligkompaniet

Magnusson, Elof

Svenska Frivilligkåren

Malmberg, Karl Magnus

Svenska Frivilligkåren

Mellilä, Väinö Erik Rafael

Finsk soldat / Finska förband

Montan, Nils Magnus

Svenska Frivilligbataljonen

Munthe, Johan Axel

Finska förband / Högkvarteret

Nilsson, Gustaf Vilhelm

Svenska Frivilligkåren

Nordqvist, Johan Oskar

Svenska Frivilligkåren

Nygren, Carl Fredrik

Svenska Frivilligkåren

Nyman, Dag

Svenska Frivilligkåren

Nyman, Gert

Svenska Frivilligkåren

Nyman, Herbert Karl Oskar

Svenska Frivilligkåren

Nyström, Sven Axel

Svenska Frivilligkåren

Olin, Karl Johan Martin Vilgott

Svenska Frivilligkåren

Olofsson, Willy Olov  (Se Stalne)

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen. Verkstadsgrupp Nordström

Olsson, Bernhard Gustaf Oskar

Svenska Frivilligkåren

Olsson, Elis Rolf

Svenska Frivilligbataljonen

Olsson, Olof Evert

Svenska Frivilligkompaniet

Palmqvist, Bengt Arne Nikolaus

Svenska Frivilligkåren

Pålsson, Fritz Ebbe

Svenska Frivilligkåren. Jär.Psto. 2

Ringborg, Bernt

Svenska Frivilligkåren

Ringvall, Martin Josef August Vilhelm

Svenska Frivilligkåren

Rosendal, Eifel Sune

Svenska Frivilligkåren

Rosvall, Lars Erik Bertil

Verkstadsgrupp Holmqvist

Rutström, Harald Villiam

Svenska Frivilligkåren

Rutström, Sture Nils Adolf

Svenska Frivilligkåren

Ryström, Karl Erik Henning

Svenska Frivilligkåren

Rådström, Bror Bertil Renhold

JR 64

Sandberg, Folke Ivan Hilbert

Bröder

Verkstadsgrupp Holmqvist

Sandberg, Fritz Harry Valdemar

Svenska Frivilligkåren

Sandberg, Hjalmar Erik Henrik

Svenska Frivilligkåren

Sandberg, Karl August Gösta

Svenska Frivilligkåren

Sandmark, Helge Olov Anders

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen. Svenska Frivilligkompaniet

Sandström, Arne Wilhelm

Svenska Frivilligkåren

Schulman von, Carl Håkan Bjerne

Svenska Frivilligkåren

Schulman von - Stierncreutz, Håkan

Svenska Frivilligkåren

Schönbäck, Bengt Adolf

Svenska Frivilligkåren

Segerlund, Knut Otto Emil

Svenska Frivilligkåren

Silvén, Jan Gösta

Rs.Psto 3

Sirland Allan Fredy Ingemar

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen . Jär.Psto 1

Sjöberg, Karl Olof

Svenska Frivilligkåren

Stalne-Olofsson, Willy Olov

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen. Verkstadsgrupp Nordström

Stengård, Ole Hilding Johannes

Svenska Frivilligkåren

Stäring, Paul William

Svenska Frivilligbataljonen. Svenska Frivilligkompaniet

Svensson, Torsten Sigvard

Svenska Frivilligkompaniet

Söderberg, Kurt Bertil Sigurd  (Se Beinert)

Svenska Frivilligkåren

Söderstrand, Helge Mauritz Emil

Svenska Frivilligkåren

Söderström, Carl-Erik Oskar

Verkstadsgrupp Nordström

Thorin, Sven Gustaf Lennart

Svenska Frivilligkåren

Wallin, Harry Lars Petter

Svenska Frivilligkåren

Viberg, Karl Uno

Svenska Frivilligkåren. Svenska Frivilligbataljonen

Widestål-Karlsson, Karl-Allan

Svenska Frivilligkåren. Verkstadsgrupp Holmqvist. Stridsvagnsmekanikergruppen i Varkaus

Widerkrantz, Clas Erik Axel

Svenska Frivilligkåren

Wikman, Karl Sixten

Svenska Frivilligkåren

Wilén, Curt Gej

Finskt luftvärnsbatteri

Wulf, Malte Algot

Svenska Frivilligkåren

Wöldern, Jacques Ivan

Svenska Frivilligkåren

Åberg, Karl Erik Harry

Svenska Frivilligkåren / JR 24

Åberg, Gustaf Axel Samuel

Svenska Frivilligkåren

Örtbrant - Persson, Bengt Arnold

Svenska Frivilligkåren

   
   
   

Ansökt men obekant om de antogs till krigstjänst

Ahlgren, Bertil Gustaf

Ansökan insänd

Andersson, Daniel Edvard Julius

Ansökan insänd

Andersson, Einar

Ansökan insänd

Andersson, Erik Olof Einar

Ansökan insänd

Andersson, Evert

Ansökan insänd

Andersson, Karl Ivar Emanuel

Ansökan insänd

Andersson - Arlefjord, Nils Bernhard Alfons

Ansökan insänd

Andersson, Stig Arne

Ansökan insänd

Beer, Georges Henrik Teodor W:son

Ansökan insänd

Bergström, Alvar Olof Sigvald

Ansökan insänd

Bergström, Bror Alvar Albert

Ansökan insänd

Bergström, Vincent Erik

Ansökan insänd

Björnskär, Yngve Harald Mauritz

Ansökan insänd

Carlsson, Carl Erik

Ansökan insänd

Danielsson, Erik Harald John

Ansökan insänd

Eklund, Fritz Olof Emil

Ansökan insänd

Ekström, Lars Hjalmar

Ansökan insänd

Eneqvist, Yngve Bernhard

Ansökan insänd

Enström, Emrik Ragnar Frithiof

Ansökan insänd

Eriksson, Gösta Arvid

Ansökan insänd

Eriksson, Karl Erik

Ansökan insänd

Fredenberg, Bertil H

Ansökan insänd

Grönqvist - Rudolfsson, Bengt Johan

Ansökan insänd

Gustafsson, Bertil Einar Tage

Ansökan insänd

Hallberg, Hans Gustaf

Ansökan insänd

Hallqvist, B. E. O.

Ansökan insänd

Harrysson, Börje Anders

Ansökan insänd

Hassellöf, Harry

Ansökan insänd

Hedström, Olof Birger Nicolaus

Ansökan insänd

Hillding, Olle Georg

Ansökan insänd

Holmberg, Karl Evert Vollram

Ansökan insänd

Holmqvist, Nils G.

Ansökan insänd

Hult, Sven Gottfrid

Ansökan insänd

Jansson, Olof Viktor

Ansökan insänd

Johansson, Albert Daniel

Ansökan insänd

Johansson, Bror Charles

Frivilligbyrån i Visby nr: 235. Ansökan insänd. Återtagen

Johansson, Gustaf Bertil

Frivilligbyrån i Visby nr: 249. Ansökan insänd

Johansson, Gustaf Verner

Frivilligbyrån i Visby nr: 255. Ansökan insänd

Johansson, Henning

Frivilligbyrån i Visby nr: 240. Ansökan insänd

Johansson, Henning Johan Edvard

Frivilligbyrån i Visby nr: 259. Ansökan insänd

Johansson, Ivar Valdemar Gunnar

Frivilligbyrån i Visby nr: 221. Ansökan insänd 8/3 1940

Johansson-Jernhall, Johan Arthur Wilhelm

Frivilligbyrån i Visby nr: 229 (114). Ansökan insänd 6/2 1940

Johansson, Karl Sixten

Frivilligbyrån i Visby nr: 117. Ansökan insänd 15/2 1940

Jonsson, Erik Arne Emanuel

Frivilligbyrån i Visby nr: 79. Ansökan insänd 19/1 1940

Jonsson, Karl Gunnar

Frivilligbyrån i Visby nr: 100. Ansökan insänd 30/1 1940

Jonsson, Matts Alfred

Frivilligbyrån i Visby nr: 215. Ansökan insänd 5/3 1940

Karlsson, Axel Gunnar Villy

Frivilligbyrån i Visby nr: 84. Ansökan insänd 22/1 1940

Karlsson, Karl-Erik Bertil

Frivilligbyrån i Visby nr: 93. Ansökan insänd 26/1 1940

Karlsson, Karl Johan Arvid

Frivilligbyrån i Visby nr: 250. Ansökan insänd

Karlsson-Fernestam, Knut Erik Bernhard

Frivilligbyrån i Visby nr: 227. Ansökan insänd

Karlsson, Sven Olof

Frivilligbyrån i Visby nr: 211. Ansökan insänd 5/3 1940

Korsman, Karl Erik Helge

Frivilligbyrån i Visby nr: 87, Ansökan insänd 23/1 1940

Kristiansson, Karl Axel Bertil

Frivilligbyrån i Visby nr: 231. Ansökan insänd

Larsson, Gösta Evald Ingvar

Frivilligbyrån i Visby nr: 233. Ansökan insänd

Larsson, Karl Bertil Andreas

Frivilligbyrån i Visby nr: 225. Ansökan insänd. Återtagen

Ludvigsson, Gerald Verner Emanuel

Frivilligbyrån i Visby nr: 92. Ansökan insänd 26/1 1940

Löfqvist, Gösta

Frivilligbyrån i Visby nr: 102. Ansökan insänd 30/1 1940

Lönn, Otto Manfred

Frivilligbyrån i Visby nr: 70. Ansökan insänd 18/1 1940

Mattsson, Karl Egon Oskar

Frivilligbyrån i Visby nr: 65. Ansökan insänd 16/1 1940

Möllerström (strand), Emil Helge M.

Ansökan insänd 27/1 1940

Nilsson, Evan Thom Ragnhald

Frivilligbyrån i Visby nr: 236. Ansökan insänd

Nilsson, Nils Isak

Frivilligbyrån i Visby nr: 206. Ansökan insänd 8/3 1940

Nordström, Willy Harald

Frivilligbyrån i Visby nr: 210. Ansökan insänd. Tillsvidare avslagen

Norrby, Knut Arvid

Frivilligbyrån i Visby nr: 214. Ansökan insänd 1/3 1940

Nygren, Martin Johannes

Frivilligbyrån i Visby nr: 234 (61). Ansökan insänd 16/1 1940. Ej antagen. Ansökan åter insänd

Olofsson, Bertil Holger

Frivilligbyrån i Visby nr: 219. Ansökan insänd

Olovsson, Jacob Ivar

Frivilligbyrån i Visby nr: 68. Ansökan insänd 18/1 1940

Olsson, Bo Edvin

Frivilligbyrån i Visby nr: 237. Ansökan insänd

Olsson, Gunnar Adolf Georg

Frivilligbyrån i Visby nr: 217. Ansökan insänd. Återtagen

Olsson, Nils Olof

Frivilligbyrån i Visby nr: 91. Ansökan insänd 26/1 1940

Ottosson, Yngve Leonard 

Ansökan insänd 9/12 1939

Palmgren, Karl Gustaf

Frivilligbyrån i Visby nr: 216. Ansökan insänd 5/3 1940

Palmgren, Stig Edvin

Ansökan insänd

Persson, Tage Valentin

Frivilligbyrån i Visby nr: 71. Ansökan insänd 18/1 1940

Pettersson, Bror Evert

Frivilligbyrån i Visby nr: 105. Ansökan insänd 30/1 1940

Pettersson, Johan Erik

Frivilligbyrån i Visby nr: 109. Ansökan insänd 3/2 1940

Pettersson, Olof Gustaf Adolf

Frivilligbyrån i Visby nr: 59. Ansökan insänd 16/1 1940

Pettersson, Sten Charles Villiam

Ansökan insänd 18/12 1940

Rondahl, Kurt

Frivilligbyrån i Visby nr: 67. Ansökan insänd 18/1 1940

Rydén, Hans Algot Hjalmar

Frivilligbyrån i Visby nr: 121 (253). Ansökan insänd 16/2 1940. Ny ansökan insänd 1/3 1940

Sand, Runar Wilhelm

Frivilligbyrån i Visby nr: 238. Ansökan insänd

Sandberg, Helge Lennart

Frivilligbyrån i Visby nr: 73. Ansökan insänd 18/1 1940

Schön, Nils Vilhelm

Frivilligbyrån i Visby nr: 207. Ansökan insänd 8/3 1940

Stengård, Arne Evert

Ansökan insänd

Strömbäck, Folke Albert

Frivilligbyrån i Visby nr: 220. Ansökan insänd

Sundberg, Frans Oskar

Frivilligbyrån i Visby nr: 228. Ansökan insänd

Sundberg, Karl Elof Börje

Frivilligbyrån i Visby nr: 263. Ansökan insänd. Återtagen

Sundin, Carl Gustaf

Frivilligbyrån i Visby nr: 94. Ansökan insänd 24/1 1940

Sundin, Harald Martin

Frivilligbyrån i Visby nr: 256. Ansökan insänd

Svensson, Karl Erik

Frivilligbyrån i Visby nr: 218. Ansökan insänd 9/3 1940

Söderstam, Sture Karl-Erik

Frivilligbyrån i Visby nr: 254. Ansökan insänd

Söderström, Henrik Markus

Frivilligbyrån i Visby nr: 258. Ansökan insänd

Tervaniemi, Olle Renhold

Frivilligbyrån i Visby nr: 245. Ansökan insänd 22/12 1939

Vinberg, Henrik Viktor 

Frivilligbyrån i Visby nr: 260. Ansökan insänd

Åhrlin, Ture Harald

Ansökan insänd

Öberg, Karl Oskar Evert

Frivilligbyrån i Visby nr: 244. Ansökan insänd

Östergren, Herman Jacob

Frivilligbyrån i Visby nr: 213. Ansökan insänd 9/3 1940

Lindström, Sven Folke

I Finland: Civilarbete

Nyman, Martin

I Finland: Civilarbete

Sjölin, Gustaf

I Finland: Civilarbete

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"