Föregående sida

Angående GDPR på "gotlandsforsvarshistoria.se"

Denna sida innehåller en mängd personuppgifter. För att inte bryta mot den nya lagen (GDPR) som i vissa fall förbjuder att vissa personuppgifter läggs ut på nätet tog sidansvarig kontakt med Datainspektionen för att veta vad som gäller för just den här sidan. Deras svar:

"Bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) ska följas om personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Avlidna personer omfattas däremot inte av bestämmelserna. Förekommer det personuppgifter, det vill säga information om levande personer, på din hemsida behöver du som huvudregel följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Men din hemsida omfattas troligen av undantaget om journalistiska ändamål och det betyder att de centrala delarna av dataskyddsförordningen överhuvudtaget inte gäller för din verksamhet.

Undantaget om journalistiska ändamål har ansetts vara uppfyllt om syftet med att tillhandhålla exempelvis en hemsida är att sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten. Undantaget är inte begränsat till journalister eller massmedier och det ställs inte heller några särskilda kvalitetskrav på verksamheten, det går att applicera även på bloggar eller hemsidor som drivs av privatpersoner. "

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"