Soldatregister Gotland och Gotlands Trupper

Biografiska anteckningar

 

Denna sida utgörs av biografiska anteckningar gällande officerare, underofficerare, samt underbefäl som tjänstgjort på Gotland eller har någon annan anknytning till Gotland. Personakter finns från början av 1600-talet fram till 2005. Sidan kompletteras ständigt med personuppgifter och fotografier. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Personregister

Gotlands Trupper (Befäl)

 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Gotländska artillerister

 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De gotländska båtsmännen och deras torp

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Befäl och manskap vid Vaxholms kustartilleriregementes detachement i Fårösund 1904 - 1919

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Gotlandska ståndsdragoner 1700 - 1721

Gotländska sockenknektar 1700 - 1721

Militärbefälhavare 1645 - 1886

Militärbefälhavare 1887 - 2005

Förbandschefer vid Gotlands regemente 1887 - 2005

Chefer för Göta Pansarlivgardes kompani på Gotland (P 1 G)

Artilleribefälhavare 1741-1887

Förbandschefer vid Gotlands artilleriregemente 1887 - 2000

Förbandschefer vid Gotlands kustartilleriregemente 1904 - 2000

Förbandschefer vid Gotlands luftvärnskår 1944 - 2000

Kompanichefer för de gotländska båtsmanskompanierna

Strandridare på Gotland

I utländsk krigstjänst

Sorkar sum ha kum si bra

Frivilliga i Finland 1939 - 1944

Svenskar i Spanska inbördeskriget

Gotländska länsherrar 1398 - 1645

Guvernörer och Landshövdingar 1645 - 1812

Landshövdingar 1812 -

Gotländska soldater - Varia

 

 

Namnrulla öfver Kungl. Gottlands inf. -reg:te 1910

Namnrulla öfver Kungl. Gottlands inf. -reg:te 1911

Namnrulla öfver Gottlands trupper - 1. och 2. Övningskompanierna 1914

Namnrulla öfver Gottlands trupper 1915

Namnrulla öfver Kungl. Gottlands inf. -reg:te 1916

Tjelvars lilla Wikipedia

Källor

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Angående GDPR

Denna sida innehåller en mängd personuppgifter. För att inte bryta mot den nya lagen (GDPR) som i vissa fall förbjuder att vissa personuppgifter läggs ut på nätet tog sidansvarig kontakt med Datainspektionen för att veta vad som gäller för just den här sidan. Deras svar:

"Bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) ska följas om personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Avlidna personer omfattas däremot inte av bestämmelserna. Förekommer det personuppgifter, det vill säga information om levande personer, på din hemsida behöver du som huvudregel följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Men din hemsida omfattas troligen av undantaget om journalistiska ändamål och det betyder att de centrala delarna av dataskyddsförordningen överhuvudtaget inte gäller för din verksamhet.

Undantaget om journalistiska ändamål har ansetts vara uppfyllt om syftet med att tillhandhålla exempelvis en hemsida är att sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten. Undantaget är inte begränsat till journalister eller massmedier och det ställs inte heller några särskilda kvalitetskrav på verksamheten, det går att applicera även på bloggar eller hemsidor som drivs av privatpersoner. "

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"