Föregående sida

Befäl vid Kungl. Vaxholms kustartilleriregementes detachement i Fårösund

Namn

Befattning

Anställd år

Bengtsson, Bengt Daniel

Kapten

1918 - 1918

Bille, Nils Wilhelm

Kapten, befälhavare

1904 - 1908

Carell, John Gustaf Johansson

Kapten, befälhavare

1914 - 1914

Ekström, Erik Gustaf Joel

Kapten, befälhavare

1915 - 1919

Hasselgren, Lars Theodor

Kapten, befälhavare

1910 - 1912

Wennerström, Nils Gustaf Henrik

Kapten, befälhavare

1912 - 1914

Ballé, Algot Alfred Sophus

Löjtnant

1914 - 1915

Beckman, Per Evald Ottocar

Löjtnant

1913 - 1915

Engström, Ragnar Gustaf Hjalmar

Löjtnant

1912 - 1913

Lange, Harald Verner

Löjtnant

1917 -

Malmborg von, Nils Adolf

Löjtnant

1915 - 1917

Rubenson, Gustaf

Löjtnant

1904 - 1910

Runo, Runo Vilhelm

Löjtnant

1912 - 1914

Söderman, Karl Alvar

Löjtnant

1918 - 1919

Wahlberg, Johan Viktor Hilding

Löjtnant

1905 - 1908

Victorin, Henric Harald

Löjtnant

1915 - 1917

Dahlman, Karl Verner

Marinläkare

1912

Hedenlund, Gustav Erik

Marinläkare

1918 - 1919

Nilsson, Johan Arvid

Styckjunkare

1905 - 1915

Bomgren, Emil Bernhard

Sergeant

1904 - 1919

Hjelmberg, Karl Ludvig

Sergeant

1905 - 1908

Håkansson, Karl Oskar

Sergeant

1915 - 1919

Janze, Erik Gunnar

Sergeant

1912 - 1918

Johansson, Johan Hilmer

Sergeant

1905 - 1919

Karlqvist, Jon Henrik Svensson

Sergeant

1915 - 1919

Karlsson, Johan

Sergeant

1908 - 1915

Lundvall, John Emanuel Qvick

Sergeant

1908 - 1914

Mårdh, Axel Henrik

Sergeant

1914 - 1919

Lejnell, Johan Nilsson

Sergeant

1918 - 1919

Persson, Otto Ferdinand

Sergeant

1905 - 1918

Stålhammar, Olof Pettersson

Sergeant

1905 - 1908

Törnberg, August Mattsson

Sergeant

1915 - 1919

Ålund, Gunnar Vilhelm

Sergeant

1908 - 1917

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"