Föregående sida

Årsmönsterrulla öfver de värnpliktiga vid Fårösunds kustartilleriregementes detachement år 1906

Namn

Vpl #

Inskriv. #

Utbildning

Civilt yrke

Placering

Födelseår

Mantalsort

Hedman, Svante Elias Anton

351

F2 75/05

Artillerist

Sjöman

11. Artillerikompaniet

1884-04-04

Visby

Andersson, Axel Edvard

352

F3 75/05

Militärarbetare

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1884-10-04

Visby

Glansholm, Fredrik Elias

353

F5 75/05

Artillerist (Riktare)

Smed

11. Artillerikompaniet

1884-08-13

Visby

Österberg, Lars Olof Fridolf

354

F11 75/05

Artillerist (Telefonist)

Slöjdinstruktör

11. Artillerikompaniet

1884-11-04

Visby

Lundberg, Karl Johan Helmer

355

F21 75/05

Vapensmed

Smed

11. Artillerikompaniet

1884-04-24

Visby

Dunberg, Frans Hjalmar

356

F30 75/05

Artillerist

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1882-02-27

Visby

Johansson, Gustaf Adolf

357

F83 11/05

Artillerist (Riktare)

Charketeriarbetare

11. Artillerikompaniet

1885-05-24

Visby

Olin, Olof Elias

358

F30 80/05

Artillerist (Reservunderbefäl)

Bokhållare

11. Artillerikompaniet

1884-04-22

Visby

Lithberg, Ernst Karl Johannes

360

F26 76/05

Artillerist (Reservunderbefäl)

Kontorsskrivare

11. Artillerikompaniet

1885-06-18

Vall Gotlands län

Pettersson, Oscar Johan Moritz

361

F24 77/05

Artillerist

Dräng

11. Artillerikompaniet

1884-08-24

Roma Gotlands län

Hagvall, Carl Valfrid

362

F12 77/05

Artillerist (Riktare)

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1884-01-22

Tingstäde Gotlands län

Pettersson, Hans Oscar Fredrik

363

F13 77/05

Militärarbetare

Dräng

11. Artillerikompaniet

1884-12-24

Hejnum Gotlands län

Jakobsson, Jakob Emerik

364

F16 77/05

Artillerist (Telefonist)

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1884-01-20

Västkinde Gotlands län

Olsson, Johan Olof Oscar

365

F18 77/05

Artillerist

Hemmansägare

11. Artillerikompaniet

1884-11-28

Väskinde Gotlands län

Andersson, Carl Gustaf Valdemar

366

F27 77/05

Artillerist (Riktare)

Sjöman

11. Artillerikompaniet

1884-03-05

Vallstena Gotlands län

Svensson, Aron Mårten Reinhold

367

F3 78/05

Artillerist

Dräng

11. Artillerikompaniet

1884-06-27

Tingstäde Gotlands län

Ekström, Carl David Conrad

369

F5 78/05

Artillerist (Telefonist)

Hemmansägare

11. Artillerikompaniet

1884-01-29

Fårö Gotlands län

Broberg, Olof Oscar Emil

370

F6 78/05

Artillerist (Riktare)

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1884-07-06

Fårö Gotlands län

Jakobsson, Thure

371

F6 79/05

Artillerist (Reservunderbefäl)

Bokhållare

11. Artillerikompaniet

1884-09-22

Västergarn Gotlands län

Jakobsson, Carl Gustaf

372

F22 89/05

Artillerist

Dräng

11. Artillerikompaniet

1884-11-14

Östergarn Gotlands län

Lingvall, Arvid

373

F2 81/05

Artillerist (Riktare)

Snickare

11. Artillerikompaniet

1884-12-05

Fradhem Gotlands län

Karlsson, Herman Anselm Konrad

374

F21 81/05

Artillerist

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1884-01-12

Hemse Gotlands län

Nilsson, Melcher

375

F25 82/05

Artillerist

Dräng

11. Artillerikompaniet

1884-07-23

Hamra Gotlands län

Jakobsson, Ludvig Vilhelm Max

376

F27 82/05

Artillerist

Dräng

11. Artillerikompaniet

1884-10-02

Hamra Gotlands län

Schultz, David Birger

377

F19 75/05

Eldare

Maskinist

11. Artillerikompaniet

1884-12-06

Visby

Lithberg, Johannes Arvid Oscar

378

F20 76/05

Militärarbetare

Seminarieelev

11. Artillerikompaniet

1884-05-05

Roma Gotlands län

 

             

 

             

 

             

Årsmönsterrulla öfver de värnpliktiga vid Fårösunds kustartilleriregementes detachement år 1907

Namn

Vpl #

Inskriv. #

Utbildning

Civilt yrke

Placering

Födelseår

Mantalsort

Lingvall, Karl Gustaf Axel

401

F6 81/06

Militärarbetare

Husbondeson

11. Artillerikompaniet

1885-03-23

Levide Gotlands län

Olsson, August Gothard Anshelm

402

F6 82/06

Militärarbetare

Dräng

11. Artillerikompaniet

1885-06-15

Öja Gotlands län

Högström, Karl Oscar

407

F4 25/06

Artillerist

Kontorist

11. Artillerikompaniet

1885-01-12

Visby

Andersson, Ernst Robert

408

F5 75/06

Artillerist

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1885-05-22

Visby

Andersson, Karl Oscar

409

F11 75/06

Artillerist

Smed

11. Artillerikompaniet

1885-05-25

Visby

Olofsson, Hans Thure

410

F18 75/06

Vapensmed

Smed

11. Artillerikompaniet

1885-10-26

Visby

Englund, Axel Albin

411

F33 75/06

Artillerist

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1885-09-12

Visby

Dahlgren, Karl Gustaf

412

F9 76/06

Artillerist

Husbondeson

11. Artillerikompaniet

1885-04-29

Dalhem Gotlands län

Nordin, Karl Adolf

413

F11 76/06

Artillerist

Husbondeson

11. Artillerikompaniet

1885-06-09

Ganthem Gotlands län

Pettersson, Lars Emil

414

F36 77/06

Eldare

Husbondeson

11. Artillerikompaniet

1885-07-31

Gothem Gotlands län

Holmström,, Per Hugo

415

F42 77/06

Kock

Hemmansägare

11. Artillerikompaniet

1870-01-22

Hejnum Gotlands län

Nordlund, Karl Petter Gustaf

416

F1 78/06

Artillerist

Hemmansägare

11. Artillerikompaniet

1885-09-14

Rute Gotlands län

Bergbom, Karl Johan Konrad

417

F3 78/06

Artillerist

Hemmansägare

11. Artillerikompaniet

1885-10-21

Rute Gotlands län

Lundgren, Hilmer Mathias

418

F4 78/06

Artillerist

Sjöman

11. Artillerikompaniet

1886-03-11

Rute Gotlands län

Broander, Edvard Oscar Vilhelm

419

F7 78/06

Artillerist

Hemmansägare

11. Artillerikompaniet

1885-01-14

 Fårö Gotlands län

Bogren, Mårten Sigurd Viktor

420

F8 78/06

Artillerist

Hemmansägare

11. Artillerikompaniet

1885-12-31

Fårö Gotlands län

Broman, Tycho Johan August

421

F9 78/06

Artillerist

Hemmansägareson

11. Artillerikompaniet

1885-04-18

Fårö Gotlands län

Söderdahl, Karl Ludvig Gunnar

422

F10 78/06

Artillerist

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1885-01-21

Fårö Gotlands län

Broman, Josef Albert

423

F12 78/06

Artillerist

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1886-04-14

Fårö Gotlands län

Wessman, Frans Oscar Vilhelm

424

F13 78/06

Artillerist

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1886-03-10

Fårö Gotlands län

Brunseberg, Karl Gustaf Oscar

425

F15 78/06

Artillerist

Hemmansägareson

11. Artillerikompaniet

1886-02-12

Fårö Gotlands län

Nordberg, Karl Oscar Tycho

426

F16 78/06

Artillerist

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1886-01-28

Fårö Gotlands län

Gahnberg, Johan Amadeus

427

F24 78/06

Timmerman

Snickare

11. Artillerikompaniet

1886-11-29

Lärbro Gotlands län

Larsson, Karl Aron Bernhard

428

F25 78/06

Artillerist

Snickare

11. Artillerikompaniet

1886-11-05

Lärbro Gotlands län

Klintbom, Oscar Ernst Reinhold

429

F31 78/06

Eldare

Arbetare

11. Artillerikompaniet

1885-07-15

Lärbro Gotlands län

Johansson, Olof Arvid

430

F15 79/06

Artillerist

Jordarbetare

11. Artillerikompaniet

1885-09-13

Fröjel Gotlands län

Lönnqvist, Helge Severus Hugo

431

F4 81/06

Artillerist

Dräng

11. Artillerikompaniet

1885-10-22

Linde Gotlands län

Andersson, Johan Adrian

432

F7 81/06

Artillerist

Dräng

11. Artillerikompaniet

1885-08-03

Gerum Gotlands län

Andersson, Per Gunnar Fridolf

433

F28 81/06

Artillerist

Husbondeson

11. Artillerikompaniet

1885-09-03

Burs Gotlands län

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"