Föregående sida

Förbandschefer

1904 - 2000

Fårösunds kustposition och Fårösunds kustartilleridetachement 1904 - 1914

Posetionsbefälhavare / Befälhavare för Fårösunds kustartilleridetachement

1904 - 1904 och 1905 - 1908

Kapten 

Nils Vilhelm Bille

 

 

 

1908 - 1910

Kapten

Olof Wilhelm Brogren

1910 - 1912

Kapten 

Lars Theodor Hasselgren

1912 - 1914

Kapten

Nils Gustaf Henrik Wennerström

1914

Major

John Gustaf Johansson - Carell

 

 

1915

Kapten

Erik Gustaf Joel Ekström

   

Fårösunds fästning och Fårösunds kustartilleridetachement 1915 - 1919

Kommendant / Chef för Fårösunds kustartilleridetachement

 

 

1915 - 1919

Kapten

Erik Gustaf Joel Ekström

     

Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår 1938 - 1976

Kustartilleriförsvarschef / Chef för Kungl. Gotlands kustartillerikår

1938 - 1941

Överste

Sven Gösta Möller

1941 - 1947

Överste

Emil Johan Cederlöf

1947-10-01 -- 1951-03-31

Överste

Bo Erik Lindeberg

1951-04-01 -- 1954

Överste

Sven Emil Haglund

1954 -- 1957

Överste

Stig Adolf Stade

1957 -- 1961

Överste

Carl Fredrik Gillberg

1961 -- 1962

Överste

Karl Gustaf Birger Ehnrot

1962 -- 1964

Överste

Carl Gunnar Eklund

1964 -- 1966

Överste

Bo Gerhard Otto Varenius

1966 -- 1971

Överste

Karl Erik Lyth

1971 -- 1974

Överste

Jean Carlos Oscar Danckwardt

1974 -- 1976

Överste

Arne Nils Gösta Lundell

Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente 1976 - 1993

1976 -- 1980

Överste

Arne Nils Gösta Lundell

1980 -- 1982

Överste

Torsten Reinhold Engberg

1982 -- 1985

Överste

Urban Rune Sobéus

1985 -- 1987

Överste

Sem Håkan Wilhelm Söderlindh

1987 -- 1993

Överste

Anders Mikael Hammarskjöld

     

Fårösunds Marinbrigad med Gotlands kustartilleriregemente 1994 - 1997

1994 -- 1997

Överste

Sven Alfred Krister Arweström

     

Gotlands kustartilleriregemente 1997 - 2000

1997 -- 2000

Överste

Tommy Arne Jonsson

     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"