Föregående sida

Källor till Biografier

Gotländska kyrkoarkivalier

Juridiska handlingar (Domstolsprotokoll, landsfiskal och polisprotokoll mm mm)

Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799 / av Hjalmar Börjeson

Gotlands Nationalbeväring och regemente Band II Biografier - Rune Kjellander

Gotlands trupper 1811-1904 Biografiska anteckningar - Axel Wijkmark

Karl XII:s officerare : biografiska anteckningar / av Adam Lewenhaupt

Namnlistor över Officerskårerna vid svenska s k männingsregementen under stora nordiska kriget / Leijonhufud

Rullor öfver Svenska krigsmagten till lands och sjöss 1879

Rullor öfver Svenska krigsmagten till lands och sjöss 1876

Rullor öfver Svenska krigsmagten till lands och sjöss 1880

Rullor öfver Svenska svenska arméns Officers-, underofficers och musikkårer samt civilmilitärpersonalen 1905

Svensk officersmatrikel. 1. Generalitetet, generalstaben, infanteriet och rättsväsende

Svensk officersmatrikel. 2. Kavalleriet, artilleriet, fortifikationen, trängen, intendenturkåren, fältläkarkåren, fältveterinärkåren samt väg- och vattenbyggnadskåren

Svensk officersmatrikel. 3. Marinen och flygvapnet

Svensk officersmatrikel. 4. Reservofficerare

Svensk officersmatrikel. V Landstormen

Svenska arméens Anciennetets- och rangrulla år 1831

Svenska arméns rulla - Svenska marinens rulla 1910

Svenska arméns rulla - Svenska marinens rulla 1913

Svenska arméns rulla - Svenska marinens rulla 1914

Svenska arméns rulla - Svenska marinens rulla 1916

Svenska arméns rulla - Svenska marinens rulla 1924

Försvarsväsendets underbefälsrulla 1937

Försvarsväsendets underbefälsrulla 1938

Försvarsväsendets underbefälsrulla 1940

Försvarsväsendets underbefälsrulla 1941

Försvarsväsendets underbefälsrulla 1942

Försvarsväsendets underbefälsrulla 1945 Del I Armén

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1933-34

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1941

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1942

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1943

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1945

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1947 - Marinen

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1955 - Marinen

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1957 - Armén

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1964

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1964 - Marinen

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1969

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1971 - Marinen

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1975 - Armén

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1980 - Armén

Svenska Försvarsväsendets Rulla 1984-1985 - Marinen

Svenskt porträttgalleri. 7, H. 7, med biografiska uppgifter af Otto Bergström

Svenskt porträttgalleri Del VII Armén

Gotlands läns porträttgalleri

Porträttgalleri för svenska arméns och marinens underofficerare med vederlikar 1912

Svenska marinens högre chefer 1700-2005 - Rune Kjellander

Sveriges regementschefer 1700-2000 - Rune Kjellander

Sveriges underofficerare : Ett jubileumsverk utg. på uppdrag av Svenska underofficersförbundet

Örlogsflottans personal och beklädnad 1778-1801 - Sixten Svensson

Gotlands Inskrivningsområde (Io 18), Inskrivningsområdesexpeditionen i Gotlands län 1880 - 1941. (KrA)

Gotlands Inskrivningsområde (Io 18), Inskrivningsområdesexpeditionen D4:4 (1921-1923)

Värnpliktsverket huvudkontoret: Truppregistreringsmyndighet 1877 - 1921. (KrA)

Gotlands artillerikår: Stabsavdelningen med kårexpedition D6a:1 - 2 (1895 - 1921)  (KrA)

Gotlands regemente 1908 (1927) - 1982: Mobiliserings/personalavdelningen D2:1 - 12 (1879-1921). (KrA)

Marinstaben: Kustartilleriets truppregistreringsmyndighet 1968 - 1979. (KrA)

Marinstaben: Flottans truppregistreringsmyndighet 1897 - 1920. (KrA)

Svea artilleriregementes församlings kyrkoarkiv

Svea ingenjörskårs församlings kyrkoarkiv 1855 - 1927

Svea livgardes församlings kyrkoarkiv 1791 - 1898

Skånska trängkårens kyrkoarkiv

Karlskrona amiralitetsförsamlings kyrkoarkiv

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"