Föregående sida

Förbandschefer

1944 - 2000

Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland  Lv 3 G  1944 - 1952

1944 - 1948

Kapten 

Evald Fock

1948 - 1952

Kapten 

Lars Falk

   

Östgötas luftvärnsregementes batteri på Gotland  Lv 2 G  1952 - 1961

1952 - 1954

Kapten 

Lars Falk

1954 - 1957

Överstelöjtnant 

Gunnar Almqvist 

1957 - 1961

Överstelöjtnant 

Lars Erik Lidsjö 

 

Östgötas luftvärnsregementes division på Gotland  Lv 2 G  1961 - 1963

1961 - 1963

Överstelöjtnant 

Uno Engström

     

Gotlands luftvärnsdivision  Lv 2  1963 - 1968

1963 - 1968

Överstelöjtnant 

Uno Engström

     

Gotlands luftvärnsbataljon  Lv 2  1968 - 1994

1968 - 1972

Överstelöjtnant 

Uno Engström

1972 - 1976

Överstelöjtnant 

Per-Olof Martin

1976 - 1981

Överstelöjtnant 

Lars Gustaf Brunnberg

1981 - 1989

Överstelöjtnant 

Hans Ahldén

1989 - 1992

Överstelöjtnant 

Carl Gunnar Jansson

1992 - 1994

Överstelöjtnant 

Benkt Kullgard

   

Gotlands luftvärnskår  Lv 2  1994 - 2000

1994 - 1997

Överstelöjtnant 

Benkt Kullgard

1997 - 1999

Överstelöjtnant 

Kent Samuelsson

1999 - 2000

Överstelöjtnant 

Göran Wahlqvist

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"