Föregående sida

Militärbefälhavare på Gotland

1645 - 1886

 

 

Guvernör

1645 - 1648

Åke Hansson Ulfsparre

 

 

Guvernör

1648 - 1650

Gustaf Persson Banér

 

 

Guvernör

1650 - 1654

Axel Karlsson Sparre

 

 

Guvernör

1654 - 1657

Ludvig Fritz

 

 

 

 

 

 

 

v Guvernör

1656 -

Per Fleming

 

 

 

 

 

 

 

Guvernör

1664 - 1673

Lennart Ribbing

 

v Guvernör

1673 - 1673

Johan Cedercrantz (Malmenius)

 

Guvernör

1673 - 1676

Gabriel Gabrielsson Oxenstierna

Guvernör

1676 - 1689

Johan Cedercrantz (Malmenius)

   

 

 

 

 

 

 

 

Militärbefälhavare 1689 - 1708

Landshövding

Gustaf Adolf von der Osten

genandt Sacken

 

 

 

 

 

 

 

tf Militärbefälhavare 1708 - 1710

v Landshövding

Erik Bosin

 

 

 

 

 

 

 

 

Militärbefälhavare 1708 - 1710

Landshövding

Anders Sparrfelt

 

 

 

 

 

 

 

 

Militärbefälhavare (1710 - 1711)

Landshövding

Peter Schnack

 

 

 

 

 

 

 

Militärbefälhavare 1711 - 1716

Landshövding

Niels Posse

 

 

 

 

 

 

 

tf Militärbefälhavare 1711 - 1712

v Landshövding

Gustaf Wilhelm Coijet

Militärbefälhavare 1716 - 1728

Landshövding

Gustaf von Psilander

tf Militärbefälhavare (1719 - )

v Landshövding

Jacob Grundel

 

 

 

 

 

 

 

Militärbefälhavare 1728 - 1738

Landshövding

Johan Didrik Grönhagen

 

 

 

 

 

 

 

Militärbefälhavare 1738 - 1757

Landshövding

Jacob von Hökerstedt

Militärbefälhavare 1757 - 1763

Landshövding

Didric Henric Taube

 

 

 

 

 

 

 

Militärbefälhavare 1763 - 1765

Landshövding

Mårten Kalling

Militärbefälhavare 1765 - 1787

Landshövding

Carl Otto von Segebaden

 

 

 

 

 

 

tf Militärbefälhavare (1775 - )

Överstelöjtnant

Jonas Feltstierna 

 

 

 

 

 

 

tf Militärbefälhavare (1784 - 1785)

Major

Lars Reinhold Dahlman 

Militärbefälhavare 1787 - 1810

Landshövding

Samuel Mauritz von Rajalin

 

 

 

 

 

 

tf Militärbefälhavare 1788 - 1788

v Landshövding

Gabriel Thimotheus Lütkeman

tf Militärbefälhavare 1798 - 1808

v Landshövding

Erik af Klint

 

 

 

 

 

  

tf Militärbefälhavare 1808 - 1809

Överstelöjtnant

Carl Johan Fleetwood  

Militärbefälhavare 1811 - 1811

Generalamiral & Landshövding

Olof Rudolf Cederström

 

Militärbefälhavare 1811 - 1812

Överstelöjtnant & Landshövding

Leonhard Alexander Reuterskiöld

Militärbefälhavare 1812 - 1817

Konteramiral & Landshövding

Carl Fredric Aschling

Militärbefälhavare 1817 - 1831

Överste & Landshövding

Jacob Cederström

Militärbefälhavare 1831 - 1849

Överste & v Landshövding

Michael Silvius von Hohenhausen

 

Militärbefälhavare 1849 - 1858

Generalmajor & Landshövding

Gustaf Jacob af Dalström

Militärbefälhavare 1858 - 1862

Överste & Landshövding

Didrik Anders Gillis Bildt

Militärbefälhavare 1862 - 1873

Överste & Landshövding

Gustaf Henric Wilhelm Gyllenram

Militärbefälhavare 1873 - 1884

Överste

Ernst Mathias Peter von Vegesack

tf Militärbefälhavare 1880 - 1882

Överstelöjtnant

Thiodolf Bernhard Borgh

Militärbefälhavare 1884 - 1886

Överste

Herman Ludvig von Hohenhausen

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"