Föregående sida

Militärbefälhavare på Gotland

1887 - 2005

Gotlands trupper  1887 - 1942

1887 - 1895

Överste 

Herman von Hohenhausen

1895 - 1908

Överste

Gustaf Björlin

1908 - 1912

Överste 

Oscar Silverstolpe

1912 - 1916

Generalmajor

Erik Bergström

1917 - 1922

Generalmajor

Axel Carleson

1922 - 1927

Generalmajor

Tell Schmidt

1928 - 1931

Överste 

Olof Thörnell

1931 - 1942

Överste / Generalmajor

Gustaf "Gösta" Mauritz Törngren

Gotland VII Militärområdet  1942 - 1966

1942 - 1948

Generalmajor

Samuel Åkerhjelm

1948 - 1955

Generalmajor

Ivar Backlund

1955 - 1955

Generalmajor

Thord Bonde

1955 - 1957

Generalmajor

Hilding Kring

1957 - 1959

Generalmajor

Regner Leuhausen

1959 - 1963

Generalmajor

Fale Burman

1963 - 1966

Generalmajor

Karl Gustav Brandberg

 

Gotlands Militärkommando  (MKG)  1966 - 2000

1966 - 1968

Generalmajor

Karl Gustav Brandberg

1968 - 1971

Generalmajor

Fredrik Adolf Löwenhielm

1971 - 1980

Generalmajor

Kjell Nordström

1980 - 1983

Generalmajor

Bengt Tamfeldt

1983 - 1988

Generalmajor

Lars-Erik Wahlgren

1988 - 1994  

Generalmajor

Sven-Åke Jansson

1994-2000 

Generalmajor

Göran De Geer

 

Gotlands Militärdistrikt  (MDG)  2000 - 2004

2000 - 2001

Generalmajor

Curt Westberg

2001 - 2004

Brigadgeneral

Bengt Jerkland

t f  2005

Överstelöjtnant

Karl Engelbrektsson

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"