Båtsman nr: 32. Rasvill - Kahlström

Gotlands 1. båtsmanskompani

Roten utgjordes 1689 av: I Hejnum socken 1 mtl Boters, 1 mtl St. Kyrkebys, 1 mtl Suderbys, 1/2 mtl Norrbys. I Vallstena socken 1 mtl Allkvie. I Boge socken 1/2 mtl Friggårds.

Roten utgjordes 1787 av: 1 mtl Bryor i Tingstäde och 1 1/8 mtl Mos, ½ mtl Smiss, ¾ mtl Tystebols (stamhemman), ½ mtl Gräne, tillsammans 3 7/8 mtl. Äldre numrering 32 / 67 / 69 / 42. Efter skattläggningen 1748 överflyttades roten till Stenkyrka från Hejnum. Har tidigare hetat Rasvill. Roten vakanssattes år 1890.

 

Lars Rasvill / Rasmusson

------------------------------

Antagen: (1660) Avsked:

 

Nils Rasvill / Olofsson  f. (1646)

------------------------------

Antagen: 1685 Avsked: 1700

Kommenderingar: Krejaren St. Judas Thadeus 1693

 

Pehr Rasvill / Hansson  f. (1681)

------------------------------

Antagen: 1701 Avsked: 1717

 

Bertil Rasvill

------------------------------

Antagen: 1718 Avsked: 1718

 

Jonas Rasvill

------------------------------

Antagen: 1719 Avsked: 1719

 

Boetius Rasvill  / Liljewahns f. 1/10 1694 d. 7/11 1772 i Tingstäde

Gift 1719 med Ingrid Johansdotter f. 25/7 1699 d. 1/11 1764 i Tingstäde

Barn:

Jacob f. 25/3 1727 i Tingstäde

Boetius f. 23/4 1731 i Tingstäde d. 22/11 1743 i Tingstäde

Beata f. 13/12 1733 i Tingstäde d. 19/11 1734 i Tingstäde

Catharina f. 10/11 1735 i Tingstäde

Johan f. 26/3 1739 i Tingstäde

Boetius f. 13/10 1744 i Tingstäde

------------------------------

Antagen: 1720 Avsked: 1723

Kommenderingar: Skeppet Drottning Ulrika Elenora 1721

(Arbetade senare som skolmästare i Tingstäde)

 

Johan Rasvill / Jöransson  f. (1696)

------------------------------

Antagen: 1724 Avsked: 1742

 

Erik Rasvill / Sörensson

------------------------------

Antagen: 1743 Avsked: 1743

Kommenderingar: Skeppet Pommern 1743

 

Tage Rasvill / Christensson 

Gift 25/3 1744 i Othem med Ingeborg Hansdotter

Barn:

Nils f. 8/10 1744 i Tingstäde (Båtsman i Brefdragares rote) (Var oäkta son till Anna Larsdotter. Fader angavs vara Tage Rasvill)

Christina f. 10/2 1745 i Hejnum

------------------------------

Antagen: 1744 Avsked: 1747

Kommenderingar: Linjeskeppet Bremen 1744, linjeskeppet Stockholm 1747, fregatten Svarta Örn 1747

 

Hans Rasvill  f. 1721 d. 1759

Gift 1747 med Gertrud Larsdotter f. 1710 d. 22/6 1779 i Hejnum

Barn:

Lars f. 6/10 1740 i Källunge d. 15/7 1807 i Martebo (Hustrun i hennes 1:a gifte)

------------------------------

Antagen: 1748 Avsked: 1759

 

Johan Rasvill / Hansson  f. (1739) i Roma

------------------------------

Antagen: 1761 Avsked: 1762

 

Olof Rasvill / Olofsson  f. (1735) i Stånga

Gift 9/4 1761 i Stånga med Maria Olofsdotter

Barn:

Anna f. 16/12 1762 i Stånga

------------------------------

Antagen: 1762 Avsked:

(Hade tidigare tjänstgjort som fördubblingsbåtsman i 1:44 Klockas rote)

 

Pehr Rasvill / Jacobsson  f. 14/3 1741 i Barlingbo d. 19/5 1794 i Karlskrona av bröstsjuka

Son till båtsmannen Jacob Lilla Vede o h h Brita Olofsdotter

Gift 1:a 4/4 1768 i Visby med Maria Pehrsdotter f. 8/4 1739 i Kräklingbo d. 15/7 1774 i Stenkyrka

Gift 2:a 29/10 1778 i Stenkyrka med Anna Larsdotter f. 8/8 1752 i Stenkyrka d. 4/2 1825 i Stenkyrka

Barn:

Jacob f. 7/6 1769 i Källunge

Lars f. 31/5 1779 i Stenkyrka d. 20/9 1782 i Stenkyrka

Brita Maria f. 20/7 1782 i Stenkyrka

Anna Margaretha f. 17/7 1784 i Stenkyrka d. 7/9 1787 i Stenkyrka

Petter f. 31/3 1788 i Stenkyrka

Lars f. 5/7 1792 i Stenkyrka

------------------------------

Antagen: 1768 Avsked: 1794

(Mellan åren 1769 - 1771 bytte båtsmännen Pehr Rasvill och Mårten Lång rote tillfälligt. Varför är obekant)

Kommenderingar: Fregatten Falken 1770, linjeskeppet Prins Ferdinand 1779, linjeskeppet Prinsessan Sophia Albertina 1779, linjeskeppet Prins Carl 1779, linjeskeppet Drottning Sophia Magdalena 1788.

 

Jacob Rasvill / Nilsson  f. 22/9 1770 i Hejde d. 1/4 1851 i Stenkyrka

Gift 1:a med Elsa Catharina f. 28/11 1774 d. 29/1 1815 i Stenkyrka

Gift 2:a 25/2 1816 i Stenkyrka med Lena Lisa Olofsdotter - Rosengren f. 1785 i Karlskrona d. 18/12 1831 i Stenkyrka

Barn:

Anna Christina f. (1793) d. 15/2 1809 i Stenkyrka

Margaretha Catharina f. 6/6 1797 i Stenkyrka

Jacob Niklas f. 24/1 1800 i Stenkyrka

Susanna f. 5/5 1803 i Stenkyrka (Gift med båtsmannen Sven Carl Lustig)

Lovisa Fredrika f. 8/5 1806 i Stenkyrka

Jöran f. 27/5 1810 i Stenkyrka

Carl Johan f. 11/10 1818 i Stenkyrka

Olof Rasmus f. 25/10 1824 i Stenkyrka

Lars Petter f. 16/12 1826 i Stenkyrka

------------------------------

Antagen: 1795 Avsked: 1816

 

Johan Rasvill / Sörensson  f. 7/8 1795 d. 9/7 1871 i Stenkyrka

Gift 1:a 27/11 1817 i Stenkyrka med båtsmansdottern Maria Christina Johansdotter - Nykommen f. 19/9 1795 i Hejnum d. 24/10 1833 i Stenkyrka

Gift 2:a 29/1 1835 i Lummelunda med Maria Margaretha Öman f. 4/8 1802 på Fårö d. 8/1 1870 i Stenkyrka

Barn:

Johan Fredrik f. 8/12 1823 i Stenkyrka

Anna Elenora Maria f. 13/4 1825 i Stenkyrka

Margaretha Elisabeth Sofia f. 6/8 1837 i Stenkyrka

Christina Catharina Carolina f. 6/8 1837 i Stenkyrka d. 5/11 1837 i Stenkyrka

------------------------------

Antagen: 1816 Avsked: 1853

 

Johan Kahlström / Johansson  f. 6/1 1831 i Tingstäde d. 8/4 1920 vid Tystebols i Stenkyrka

Gift 15/10 1858 med Elisabeth Maria Jacobsdotter f. 19/11 1822 i Tingstäde d. 15/3 1908 vid Tystebols i Stenkyrka

Barn:

Johanna Maria f. 21/11 1863 i Stenkyrka

------------------------------

Antagen: 1853 Avsked: 1885

Kommenderingar: Fregatten Desirée 1854 som backgast, hjulångkorvetten Thor 1859 som backgast, fregatten Eugenie 1861 som backgast, linjeskeppet Karl XIV Johan 1864 som skansgast, ångkorvetten Orädd 1866 som backgast, fregatten Josefine 1869 som backgast.

 

Peter August Kahlström / Wiberg  f. 4/4 1867 i Visby

------------------------------

Antagen: 8/6 1885 Avsked: 4/2 1890

(Blå ögon, brunt hår, utan skägg, tatuerad på vänstra handen "PAW", starkt byggd, 5.4 fot lång.)

(Av häradsrätten i Karlskrona dömd 27/3 1886 för snatteri till två månaders fängelse. Dömd 14/9 1886 för fylleri och oljud till 6 dagars vaktarrest. Återigen dömd för 2:a resan snatteri 12/12 1887 till 3 månaders fängelse. Sjöman, befinner sig troligen i Amerika)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig