Båtsman nr: 121. Degen - Friggård

Gotlands 2. båtsmanskompani

Roten utgjordes 1689 av: I Stånga socken 1 mtl Stångkvie, 1 mtl Maldes, 1/3 mtl Rangvalds, 1/4 mtl Sutarve. I Burs socken 1/2 mtl Lindarve, 1/2 mtl Vidrings, 1/2 mtl Bopparve.

Roten utgjordes 1787 av: 1/8 mtl Hägvide, ½ mtl Stenstugu, 3/8 mtl Galtungs, ½ mtl Alands (stamhemman), 3/8 mtl Ljugännes, 1 mtl Kärne, 7/8 mtl Ammunde, tillsammans 3 ¾ mtl. Äldre numrering 71 / 23. Roten har varit placerad i Burs och senare i När. Efter skattläggningen 1748 flyttades roten tillbaka till Burs. Har tidigare hetat Degen. Roten vakanssattes år 1888.

 

Mickel Degen / Eriksson

------------------------------

Avsked: 1689

 

Olof Degen / Botelsson f. (1662)

------------------------------

Antagen: 1689

 

Jacob Friggård / Olofsson

Gift med Brita Pehrsdotter

Barn:

Margaretha f. 4/12 1693 i När

Catharina f. 23/9 1699 i När

Pehr f. 10/12 1701 i När

Brita f. 3/1 1707 i När

------------------------------

Antagen: 1692 Avsked: 1714

 

Lars Friggård / Olofsson f. 1700 (b) 28/6 1719 i Burs

------------------------------

Antagen: 1715 Avsked: 1719

 

Mårten Friggård / Christiansson f. (1797) d. 1742 (I kriget)

Gift 3/1 1721 i Burs med Maria Jacobsdotter f. 2/3 1697 i Burs (b) 11/7 1742 i Burs

Barn:

Christen f. 3/2 1722 i Burs

Jacob f. 20/8 1724 i Burs (b) 2/7 1726 i Burs

Anna f. 17/3 1727 i Burs

Mårten f. 28/1 1730 i Burs

Mathias f. 15/9 1739 i Burs

------------------------------

Antagen: 1720 Avsked: 1742

 

Hans Friggård / Pehrsson f. 17/8 1714 i Stånga d. 6/1 1789 i Burs

Gift 1:a 19/10 1740 i Alva med Anna Jöransdotter f. 11/1 1722 i Alva d. 4/1 1770 i Burs

Gift 2:a 15/7 1770 i Burs med Maria Andersdotter f. 9/9 1722 i Burs d. 1/1 1777 i Burs

Gift 3:e 25/11 1777 i Burs med Barbara Thomasdotter f. 12/10 1735 i Burs d. (1802)

Barn:

Pehr f. 18/8 1745 i Burs

Hans f. 24/4 1749 i Burs (b) 16/7 1749 i Burs

Pehr f. 28/8 1752 i Burs

Anna f. 27/9 1754 i Burs

Jacob f. 12/3 1758 i Burs

Magdalena f. 4/9 1761 i Burs d. 26/8 1831 i Burs

------------------------------

Antagen: 1743 Avsked: 1755

(Får avsked på grund av ofärdighet i ryggen)

Kommenderingar: Skeppet Hertig Ferdinand 1743, fregatten Ekholmsund 1747.

 

Paul Friggård / Båtelsson f. 17/9 1732 i Stånga d. 1785 (Karlskrona)

Son till båtsmannen Båtel Bössegård o h h Anna Larsdotter

Gift 28/9 1754 i Burs med Barbra Pehrsdotter f. 1728 d. 26/5 1803 i Burs

Barn:

Botel f. 28/12 1754 i Stånga

Elisabeth f. 17/10 1757 i Burs

Paul f. 24/8 1765 i Burs

Anna f. 9/4 1768 i Burs

------------------------------

Antagen: 1755 Avsked: 1785

(Hade tidigare tjänstgjort som fördubblingsbåtsman i 2:22 Grymlings rote)

Kommenderingar: Skeppet Wasa 1779, linjeskeppet Adolf Fredrik 1779, linjeskeppet Göta Lejon 1781

 

Jacob Friggård / Olofsson f. 1759 d. 1789 (I kriget)

Gift 9/10 1785 i Fröjel med Anna Larsdotter f. (1759) i Fröjel d. 31/12 1830 i När (Omgift 9/11 1798 i När med båtsmannen Hans Huggstock)

Barn:

Anna Margaretha f. 1/6 1785 i Fröjel (Hustruns oäkta)

Margaretha Catharina f. 23/11 1788 i Burs

------------------------------

Antagen: 1785 Avsked: 1789

 

Nils Friggård / Pehrsson - Gardelin f. 12/10 1764 i Garde d. 7/12 1796 i Burs

Gift 15/12 1791 i Burs med fördubblingsbåtsmansdottern Appolonia Larsdotter - Spetsknopp f. 25/8 1764 i Burs d. 13/5 1850 i Hablingbo (Omgift 2/2 1802 i Burs med båtsman Nils Storhjärta)

Barn:

Maria Charlotta f. 14/11 1793 i Burs (Gift med båtsmannen Lars Heder)

Appolonia f. 2/6 1797 i Burs (Gift med båtsmannen Pehr Krans)

------------------------------

Antagen: 1789 Avsked: 1796

Kommenderingar: Linjeskeppet Ömheten 1789, fregatten Illerim 1790, fregatten Fröja 1790.

(Förd sjuk 1790 från fregatten Fröja till Tölö sjukhus)

 

Jacob Friggård / (Pehrsson) Olofsson - Qvarnberg f. 7/8 1774 i Vamlingbo d. 27/2 1835 i Visby

Gift 1:a med Magdalena Jacobsdotter

Gift 2:a 27/3 1799 i Burs med Margaretha Simonsdotter f. 14/11 1762 i Stånga d. 18/3 1839 i Visby

Barn:

Catharina Margaretha f. 14/6 1800 i Burs d. 5/7 1800 i Burs

------------------------------

Antagen: 1797 Avsked: 1808 (Tillfångatagen på briggen Falken)

Kommenderingar: Briggen Falken 1808.

(Arbetade senare som stadsvakt i Visby)

 

Jöns Friggård / Jönsson f. 29/6 1786 i Burs d. 1809 (I kriget)

Son till båtsmannen Jöns Hofbuss o h h Magdalena Nilsdotter - Glader

Gift 5/7 1807 i Rone med Brita Christoffersdotter f. 4/7 1769 i Rone d. 14/2 1844 i Rone (Omgift 30/11 1820 i Rone med Mikael Pehrsson)

Barn:

Christoffer f. 23/11 1807 i Rone

------------------------------

Antagen: 1808 Avsked: 1809

 

Grels Friggård / Christensson - Lindström f. 6/7 1781 i Linde d. 8/2 1829 i Burs

Gift 1:a 14/3 1802 i När med Christina Catharina Pehrsdotter - Beckman f. 1778 i Småland d. 23/1 1817 i När (I barnsäng)

Gift 2:a 27/11 1817 i När med Anna Brita Österberg f. 21/12 1796 i Lye d. 11/3 1858 i Vänge (Omgift 25/10 1831 i Burs med arbetskarlen Anders Eriksson - Engström)

Barn:

Anna Gertrud f. 28/3 1804 i När

Christian Petter f. 20/5 1806 i När

Sara Catharina f. 29/3 1809 i När

Johanna f. 23/1 1817 i När d. 23/1 1817 i När

Brita Maria f. 13/6 1818 i När d. 28/2 1819 i När

Mårten Niklas f. 26/1 1820 i När

Brita Maria f. 30/7 1822 i Burs

Johannes f. 23/4 1825 i Burs

------------------------------

Antagen: 1809 Avsked: 1828

("Han var hedrad 1809 med Kungl. Svärds Orden Medalj i silfver för tapperhet vid Ratan att bära på bröstet i blått och gult band".) Medaljen uppgavs vid hans död vara "förkommen".

 

Olof Friggård / Levander f. 23/10 1806 i Fröjel d. 17/11 1885 i Burs

Gift 2/3 1828 i Sproge med Christina Charlotta Paulsdotter - Söderman f. 11/5 1798 i Sundre d. 27/10 1874 i Burs

Barn:

Johannes Petter f. 11/11 1827 i Sproge

Anna Charlotta f. 21/6 1831 i Burs

Christina Olivia f. 15/5 1835 i Burs

------------------------------

Antagen: 1828 Avsked: 1864

 

Johan Fredrik Friggård / Olofsson f. 4/4 1844 i Ala d. 27/4 1925 vid Österlings i Stånga

Gift 7/4 1877 i Stånga med båtsmansdottern Sofia Catharina Hvass f. 6/5 1837 i Stånga d. 21/3 1923 vid Österlings i Stånga

------------------------------

Antagen: 1864 Avsked: 1882

Kanonkommendör.

 

Mårten Johannes Friggård / Larsson f. 5/2 1862 i Burs

------------------------------

Antagen: 10/11 1882 Avsked: 13/10 1887

(Mörkblå ögon, mörkbrunt hår, skägglös, medelstark kroppsbyggnad, 5.7 fot lång.)

(Inskriven vid Sjömanshuset, sedan aldrig avhörd. Flyttade 1887 till Amerika)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig