Båtsman nr: 42. Hvitsäck - Hvitsocka - Rundgren

Gotlands 2. båtsmanskompani

Roten utgjordes 1689 av: I Hejde socken 1 mtl Rågåkre, 1/2 mtl Medebys, 1 mtl Gervalds, 1/4 mtl Kyrksmiss. I Väte socken 1 mtl Gräne, 1 mtl Rovalds.

Roten utgjordes 1787 av: 5/8 mtl St. Tune, ¼ mtl Norrbys , ¼ mtl Bäcks, 3/8 mtl Lunde, ¾ mtl L. Ambos, ¾ mtl Juves i Väte (stamhemman) och ¾ mtl L. Varbos i Sanda, tillsammans 3 ¾ mtl. Äldre numrering 35 / 84. Roten har under alla tider varit placerad i Väte. Har tidigare hetat Hvitsäck och Hvitsocka, fr o m 1816 Rundgren. Ibland felaktigt kallad Rongren. Roten vakanssattes år 1888.

 

Rasmus Hvitsäck / Segersson

------------------------------

Antagen: (1660)

 

Mårten Hvitsocka / Hansson

------------------------------

Antagen: 1685

 

Olof Hvitsocka

------------------------------

Antagen: 1699 Avsked: 1716

 

Hans Hvitsocka / Rasmusson

Gift 1:a med Margaretha d. 8/6 1736 i Väte

Gift 2:a 16/1 1737 i Väte med Brita Nilsdotter (Olofsdotter) f. (1706) d. 26/5 1769 i Väte

Barn:

Jacob f. 28/7 1724 i Sproge

Margaretha f. 20/9 1737 i Väte

Olof f. 28/12 1738 i Väte (Båtsman i Remmares rote, senare Ahlskogs rote)

Elisabeth f. 21/7 1741 i Väte d. 4/5 1787 i Väte

------------------------------

Antagen: 1716 Avsked: 1748

Kommenderingar: Skeppet Fredrika Amalia 1744, fregatten Thure 1747

 

Wilhelm Hvitsocka / Wilhelmsson f. 24/12 1725 i Klinte d. 8/7 1803 i Väte

Gift 1:a med Catharina f. (1719) d. 7/5 1749 i Väte

Gift 2:a 9/4 1750 i Väte med Maria Larsdotter f. (1716) d. 28/11 1795 i Väte

Gift 3:e 10/4 1797 i Väte med båtsmansänkan Elisabeth Andersdotter - Pipare f. (1738) i Småland d. 24/4 1815 i Väte

------------------------------

Antagen: 1749 Avsked: 1778

 

Lars Hvitsocka / Pehrsson f. 7/5 1754 i Garde d. 25/6 1832 i Lau

Gift 1:a 16/2 1787 i Alskog med Elisabeth Hansdotter - Ahlin f. 30/10 1757 i Alskog d. 14/11 1810 i Alskog (Brandskada)

Gift 2:a 29/9 1813 i Lau med båtsmansdottern Catharina Jacobsdotter - Glömsker f. 22/11 1770 i Lau d. 24/10 1852 i Lau

Barn:

Elisabeth f. 30/12 1787 i Alskog d. 24/2 1788 i Alskog

Hans f. 18/2 1789 i Alskog d. 2/6 1789 i Alskog

Elisabet f. 18/2 1789 i Alskog

Catharina f. 16/11 1790 i Alskog

Lars f. 3/6 1796 i Alskog

Anders f. 27/6 1795 i Lau (2:a hustruns oäkta. Hon bekände att fadern var gifte husbonden Gabriel Snosarfve)

Gabriel f. 12/3 1797 i Lau (2:a hustruns oäkta. Hon bekände att fadern var gifte husbonden Gabriel Snosarfve)

Catharina f. 19/1 1800 i Lau (2:a hustruns oäkta)

Jacob f. 31/5 1802 i Lau (2:a hustruns oäkta)

Lena Maja f. 27/1 1806 i Lau (2:a hustruns oäkta. Hon bekände att fadern var drängen Sven Svensson vid Hallute)

Gertrud f. 13/5 1808 i Lau (2:a hustruns oäkta)

------------------------------

Antagen: 1779 Avsked: 1788

Kommenderingar: Skeppet Prins Gustaf 1779, skeppet Prins Fredrik Adolf 1779, skeppet Hedvig Elisabeth Charlotta 1782, skeppet Sophia Magdalena 1788.

 

Thomas Hvitsocka / Andersson d. 15/4 1789 i Karlskrona av rötfeber

------------------------------

Antagen: 1788 Avsked: 1789

 

Jonas Hvitsocka / Svensson - Höglund f. 6/6 1749 i Högby Kalmar län d. 28/8 1826 i Hejde

Gift 1:a 26/1 1783 i Visby med Anna Catharina Thomasdotter - Myrdahl f. 13/11 1753 i Västergarn d. 9/3 1818 i Väte

Gift 2:a 18/4 1819 i Hejde med Anna Catharina Jonasdotter - Gardström f. 24/8 1766 i Hejde d. 17/12 1843 i Hejde

Barn:

Carl Gustaf f. 22/2 1783 i Visby

Thomas f. 15/3 1787 i Visby

Jonas f. 18/8 1792 i Väte (Båtsman här på denna rote 1823)

Anna Christina f. 7/6 1797 i Väte

------------------------------

Antagen: 1790 Avsked: 1813

Kommenderinga: Skeppet Riksens Ständer 1789, skeppet Prins Ferdinand 1790, skeppet Wasa 1790, skeppet Tapperheten 1808

 

Johan Hvitsocka / Rongren f. 15/8 1780 i Rone d. 18/11 1847 i Väte

Gift 4/4 1809 i Väte med Anna Lovisa Pehrsdotter - Lundström f. 11/9 1780 i Väte d. 4/12 1847 i Väte

Barn:

Gustaf Johannes f. 25/5 1812 i Väte

Anna Helena f. 5/7 1821 i Väte

------------------------------

Antagen: 1813 Avsked: 1823

 

Jonas Rundgren / Jonasson - Wetterlund f. 18/8 1792 i Väte d. 18/9 1863 i Väte

Son till en tidigare båtsman här på roten, Jonas Hvitsocka o h h Catharina Thomasdotter

Gift 1:a 26/8 1820 i Väte med Maria Christina Andersdotter f. 18/6 1787 i Rone d. 26/1 1831 i Väte

Gift 2:a 29/10 1833 i Väte med Sara Elisabeth Sandelin - Blomberg f. 1806 i Väskinde d. 10/6 1864 i Väte

Barn:

Anna Brita f. 23/5 1821 i Väte

Jonas Anders f. 17/3 1823 i Väte d. 18/1 1825 i Väte

Jonas f. 30/5 1826 i Väte

Anders Jacob f. 17/11 1828 i Väte

Wilhelmina Augustina f. 25/9 1834 i Väte

Maria Olivia f. 7/6 1837 i Väte

Carl Johan f. 16/11 1839 i Väte d. 17/11 1839 i Väte

Emma Elisabeth f. 19/9 1840 i Väte d. 28/9 1840 i Väte

Sara Fredrika f. 20/9 1840 i Väte d. 25/9 1840 i Väte

Anna Christina f. 20/9 1840 i Väte d. 6/10 1840 i Väte

Carl Alfred f. 4/11 1843 i Väte

------------------------------

Antagen: 1823 Avsked: 1853

 

Carl Fredrik Rundgren / Börjesson f. 20/7 1831 på Öland d. 22/8 1857 på hospitalet i Visby

Gift med Johanna Maria Westberg f. 22/9 1833 i Hejde d. 22/12 1913 i Väte (Omgift 8/2 1862 i Väte med arbetskarlen Jacob Ferdinand Siltberg)

Barn:

Johanna Carolina Christina f. 27/9 1855 i Björke (Väte)

Maria Fredrika Julia f. 25/12 1857 i Väte

------------------------------

Antagen: 1853 Avsked: 1857

 

Johan Bernhard Rundgren / Löfgren f. 19/4 1838 i Väte d. 4/9 1876 i Väte

Gift 1:a 10/5 1861 i Hejde med Catharina Charlotta Levin f. 27/4 1829 i Hejde d. 13/3 1863 i Väte

Gift 2:a 29/10 1870 i Väte med Josefina Anna Elisabeth Westergren f. 15/6 1847 i Väte d. 21/3 1914 i Väte (Omgift 20/10 1877 i Väte med snickaren Olof Alfred Ahlberg)

Barn:

Anna Lotta Olivia f. 24/8 1851 i Atlingbo (1:a hustruns oäkta)

Carl Peter Bernhard f. 9/3 1863 i Väte d. 5/1 1865 i Väte

Dödfött gossebarn f. 9/4 1871 i Väte d. 9/4 1871 i Väte

Anna Hulda Bernhardina f. 19/10 1872 i Väte d. 4/2 1873 i Väte

Elvira Maria f. 7/4 1874 i Väte d. 17/9 1874 i Väte

------------------------------

Antagen: 1858 Avsked: 1866

 

Niklas August Rundgren / Norbäck f. 14/2 1840 i Väte d. 6/4 1919 vid Gardese i Ganthem

Gift 1:a 7/4 1863 i Väte med Anna Helena Bogren f. 3/2 1839 i Norrlanda d. 12/4 1891 i Visby (Frånskilda 21/5 1884)

Gift 2:a 29/10 1887 i Anga med Maria Gustava Bergström f. 1/9 1856 i Anga d. 10/1 1938 i Fellingsbro Örebro län

Barn:

Jacob Niklas f. 15/4 1864 i Väte

Anselm Henry Gabriel f. 14/7 1888 i Ganthem

Gustaf Edvin f. 7/7 1891 i Ganthem

Karl Emrik f. 8/10 1893 i Ganthem

Algot Emil f. 25/4 1898 i Ganthem

August Elias f. 3/6 1902 i Ganthem

------------------------------

Antagen: 17/11 1866 Avsked: 13/7 1887

(Mörkblå ögon, svart hår, lång, stark kroppsbyggnad, svart skägg.)

(Niklas August blev dömd 1/3 1870 för snatteri i Karlskrona till 24 dagars mörk arrest.)

 

(Hustrun Anna Helena jämte sin man inkallad för Väte kyrkoråd 3/1 1878 och varnad för oenighet och därför att hon avvikigt från sitt hus och bott hos sin svärfader)

 

(25/2 1882) "Södra häradsrätten. Inbrottsstöld. Ransakning hölls i förgår å härvarande länsfängelse med häktade hustrun Anna Helena Rongren (Rundgren), född 1839, och hennes sjuttonårige son Niklas Jakob från Väte, hvilka natten till 29 sistl. november gjort inbrott i en ladugård och tillgripit en ko, som de följande dagen införde hit till Visby och sålde för 30 kronor. Efter ihärdigt nekande erkände de brottet, som de begått dertill drifna af den yttersta nöd. Det var en sorglig och gripande lefnadshistoria hustru Rongren afgaf. Vid 10 års ålder hade hon måst lämna sina föräldrar (fadren som hette Bogren, egare af en liten hemmansdel och med sju barn, afled för omkring 20 år sedan; modren lefver ännu) för att sjelf förtjena sitt lifsupphälle; vid 20 års ålder framfödde hon ett oäkta barn; tre år derefter gifte hon sig med båtsmannen Rongren, med hvilken hon framlefvat ett olyckligt äktenskap, hvarför de för några år sedan genom häradsrättens dom åtskildes; mannen hade enligt modrens och sonens utsago varit supig och misshandlat dem samt ej betalat den summa till sonens underhåll, hvartill domstolen förpliktat honom; kommunalstyrelsen i Väte hade enligt hvad hon påstod ej på något sätt hjelpt henne utan alltid stått på hennes mans sida; mannen hade efter skilsmessan med en annan qvinna ett barn och detta lede ingen brist. Kreaturet, som tillgreps, tillhörde den frånskilde mannens hushållerska, hvadan i tillgreppet kan spåras en viss hämdkänsla. Sedan sju vittnen afhörts, öfverlemnade åklagaren, t. f. kronolänsman V. Eneman målet, hvari häradsrätten efter enskild öfverläggning fälde det utslag, att de båda tilltalade skulle hållas i straffarbete i sex månader och vara medborgerligt förtroende förlustiga i två år utöfver strafftiden. Hustru Rongren förklarade sig nöjd med domen, hvaremot sonen, som lider af långt framskriden lungsot, sade sig ej hafva krafter att utstå straffet". (Källa: 1845)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig