Båtsman nr: 45. Ansarve - Spåre - Lustig

Gotlands 2. båtsmanskompani

Roten utgjordes 1689 av: I Fröjel socken 1 mtl Rovide, 1 mtl Bosarve, 1 mtl Puser, 1 mtl Göstavs, 1/2 mtl Robsarve, 1/2 mtl Nymans.

Roten utgjordes 1787 av: 3/8 mtl Robbjäns, ½ mtl Sicklings, 3/8 mtl Odvalds, ¼ mtl Strands, 1/8 mtl Klause, 2 1/8 mtl Valle (stamhemman), tillsammans 3 ¾ mtl. Äldre numrering 34 / 74. Efter skattläggningen 1748 överflyttades roten till Klinte från Fröjel. Har tidigare hetat Ansarve och Spåre. Roten vakanssattes år 1888.

 

Olof Ansarve / Larsson

------------------------------

Antagen: (1660)

 

Lars Spåre / Persson (b) 24/12 1721 i Fröjel

Barn:

Christina f. 19/10 1683 i Fröjel

Okänd (d) 20/12 1686 i Fröjel

Margaretha d. 27/5 1696 i Fröjel

------------------------------

Antagen: (1683) Avsked: 1694

 

Peder Lustig / Timansson (Thomsson)

Gift 15/6 1702 i Fröjel med Catarina Pedersdotter

Barn:

Barn (b) 8/5 1698 i Fröjel

Mätta f. 7/11 1702 i Fröjel

Magdalena f. 3/5 1705 i Fröjel

Brita f. 29/9 1707 i Fröjel

Peder f. 15/1 1713 i Fröjel (b) 24/6 1713 i Fröjel

Peder f. 1/9 1714 i Fröjel

Johannes f. 21/11 1717 i Fröjel

Christina f. 16/9 1724 i Fröjel

Olof f. 26/10 1727 i Fröjel

------------------------------

Antagen: 1698 Avsked: 1721

Kommenderingar: Skeppet Bremen 1720

 

Pehr Lustig / Pehrsson d. 28/1 1728 i Karlskrona

------------------------------

Antagen: 1721 Avsked: 1728

 

Matts Lustig / Mattsson f. 1692

------------------------------

Antagen: 1729 Avsked: 1740

(Olof tjänstgjorde tidigare som fördubblingsbåtsman i 2:23 Hålst rote)

(Avskedas på grund av dålig hörsel)

 

Jacob Lustig / Pehrsson f. 1710 i Väte

------------------------------

Antagen: 1740 Avsked: 1741

 

Pehr Lustig / Eskilsson f. i Carlshamn

------------------------------

Antagen: 1742 Avsked: 1753

Kommenderingar: Skeppet Pommern 1747

 

Johan Lustig / Johansson d. 10/4 1771

Barn:

Pehr f. 17/9 1760 i Fröjel (Båtsman i Hurtigs rote)

Lisbeth f. 17/9 1760 i Fröjel

------------------------------

Antagen: 1753 Avsked: 1771

(Olof tjänstgjorde tidigare som fördubblingsbåtsman i 2:23 Hålst rote)

 

Nils Lustig / Andersson - Sandberg f. 27/9 1753 i Sanda d. (1784) i Stockholm (Drunknade)

Gift 28/11 1777 i Sanda med änkan Christina Olofsdotter - Hallberg f. 1738 i Sanda d. 22/10 1807 i Sanda

Barn:

Anna Maria f. 19/8 1764 i Visby (Hustruns i hennes 1:a äktenskap)

Christina f. 14/10 1767 i Sanda (Hustruns i hennes 1:a äktenskap)

Lars f. 20/7 1770 i Sanda (Hustruns i hennes 1:a äktenskap)

Olof f. 19/2 1774 i Sanda (Hustruns i hennes 1:a äktenskap)

Anders f. 29/7 1779 i Sanda

------------------------------

Antagen: 1771 Avsked: 1774 (Rymt)

(Olof tjänstgjorde tidigare som fördubblingsbåtsman i 2:3 Qvarnbergs rote)

(Arbetade senare som sjöman och kallade sig Sandberg)

 

Olof Lustig / Rasmusson f. 1750 i Stenkumla d. 1789 (På flottan)

Gift 28/12 1772 i Träkumla med Brita Olofsdotter f. 19/8 1741 i Vänge d. 19/5 1803 i Eksta

Barn:

Rasmus f. 18/12 1773 i Träkumla d. 19/1 1840 i Hablingbo

Ingrid Catharina f. 2/8 1779 i Klinte d. 13/1 1829 i Fröjel

------------------------------

Antagen: 1774 Avsked: 1789

Kommenderingar: Skeppet Prins Carl 1789

(Olof tjänstgjorde tidigare som fördubblingsbåtsman i 2:4 Bomtågs rote)

 

Pehr Lustig / Pehrsson - Norby f. 24/12 1756 i Follingbo d. 30/10 1823 i Klinte

Gift 30/9 1781 i Visby med Dorothea Thomasdotter f. 4/10 1755 i Etelhem d. 27/5 1838 i Klinte

Barn:

Christina Dorothea f. 23/10 1781 i Visby

Pehr f. 3/12 1784 i Visby (Båtsman i Rosenbys rote)

Anna Margaretha f. 27/6 1788 i Klinte

Ingrid Elisabeth f. 26/10 1791 i Klinte

Inflyttade 1788 från Visby.

------------------------------

Antagen: 1792 Avsked: 1816

Kommenderingar: Skeppet Tapperheten 1808

("Han var hedrad 1809 med Kungl. Svärds Orden Medalj i silfver för tapperhet vid Ratan att bära på bröstet i blått och gult band".)

 

Daniel Lustig / Johansson f. 23/3 1793 i Eskelhem d. 18/10 1862 i Klinte

Gift 1:a 15/11 1814 i Eskelhem med Lena Paulsdotter f. 21/7 1775 i Stenkumla d. 22/9 1846 i Klinte

Gift 2:a 30/4 1853 i Klinte med båtsmansdottern Christina Gertrud Hafdell - Sik f. 10/1 1808 i Eksta d. 4/5 1886 i Klinte

Barn:

Anna Lena f. 8/8 1816 i Eskelhem

------------------------------

Antagen: 1816 Avsked: 1853

 

Jacob Johan Lustig / Olofsson - Tulpan f. 2/12 1824 i Klinte d. 22/10 1898 i Klinte

Gift 1:a 14/4 1855 i Klinte med Christina Charlotta Lind f. 1/7 1825 i Lojsta d. 6/11 1876 i Klinte

Gift 2:a 24/4 1881 i Klinte med Anna Margaretha Fagerström f. 29/5 1841 i Klinte d. 14/3 1917 i Klinte

Barn:

Johan Rudolf f. 20/12 1855 i Klinte

Hermanna Christina Carolina f. 16/2 1859 i Klinte d, 9/3 1859 i Klinte

Emma Jacobina Lovisa f. 16/2 1859 i Klinte

Selma Carolina f. 29/7 1861 i Klinte d. 20/8 1861 i Klinte

Augusta Carolina f. 26/3 1866 i Klinte

------------------------------

Antagen: 1853 Avsked: 1885

 

August Fredrik Lustig / Mellin f. 12/7 1866 i Levide d. 24/4 1900 i Levide

Son till båtsmannen Johan Petter Mellin o h h Anna Catharina Uddin

Gift 20/5 1893 i Levide med Anna Maria Wikström f. 18/8 1868 i Hejnum d. 17/8 1909 i Klinte (Omgift 22/7 1904 med Johan August Rudolf Johansson)

Barn:

Hedvig Maria Octavia f. 8/10 1893 i Levide

Anna Astrid Carolina f. 27/2 1895 i Follingbo

Sigrid Linnéa Augusta f. 8/7 1897 i Levide

Vally Vendla Lebetta f. 26/8 1899 i Klinte

Ragnar Elon Alfond f. 10/7 1901 i Väskinde (Hustruns oäkta)

------------------------------

Antagen: 1885 Avsked: 1886

  

(8/7 1889) "Södra häradsrätten (Länsfängelset). För förfalskning af orlofssedel stod i dag tilltalad drängen August Fredrik Mellin från Levide. Den tilltalade, som är född 12 juli 1866 i Levide, der fadern, båtsmannen Johan Petter Mellin, ännu är boende, erkände att han för att 16 sistlidne mars få tjenst hos bagaren John Johansson å Klintehamn förfalskat en orlofssedel med hemmansägaren Jakob Olssons, Tungelbos i Levide, namn. Mellin hade senast haft tjenst hos grosshandlare Malmros, men med husbondens medgifvande före laga tid afgått ur tjensten, utan att utfå sitt betyg. För att få ny tjenst hade han då gjort förfalskningen, som han sade sig ej ha vetat medföra så svårt straff. Mellin, som under hela sitt lif varit sjuklig, har aldrig på grund deraf kunnat ha något stadigvarande plats, utan har för det mesta vistats i hemmet. På hösten 1885 blef han båtsman för Lustigs rote i Klinte och kom till Karlskrona, men erhöll redan i mars 1886 afsked på grund af sjukdom, kronisk magkatarr och hypokondri, af hvilka sjukdomar han ännu lider i så hög grad att han under den tid han vistats i häktet vårdats af läkare. Mellin dömdes till 3 månaders straffarbete". (Källa: 1907)

 

Ludvig Teodor Lustig / Andersson f. 29/10 1869 i Stenkumla

------------------------------

Antagen: 3/9 1886 Avsked: 13/10 1887

(Bruna ögon, ljustbrunt hår, starkt byggd, tatuerad på vänstra handen och vid tumgreppet på innersta fingerleden, 5.7 fot lång.)

(Troligen rest till Amerika)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig