Föregående sida

Namnregister över Gotländska fördubblingsbåtsmän

Biografiska anteckningar

En fråga som visade sig under 1680-talet var hur öns fördubblingsstyrka skulle vara utformad. Gotland hade i Sverige en särställning vad gällde hur många rotar som skulle uppsätta en fördubblingsbåtsman. I det övriga Sverige gällde att en fördubbling skulle uppsättas av varje ordinarie rote, därav namnet fördubbling. Gotland hade emellertid erhållit den förmånen att en fördubbling uppsattes av två rotar. Nu ville emellertid de makthavande att ön skulle ansluta sig till det systemet som gällde för det övriga riket. Förslaget framkallade ett ramaskrik från de gotländska rotehållarna. I ett brev till Kungl. Majt från öns guvernör Olivekrantz år 1689 anhöll han enträget att den gotländska allmogen skulle förskonas från den extra pålagan. Han framlade en mängd olika orsaker till att ön skulle slippa. Bl.a menade han att man på ön ännu inte hämtat sig från den stora pesten härjningar åren 1660-62 och att det ju även låg i konungens eget intresse att "landet framdeles må bevaras så väl byggt och kultiverat, men om båtsmansskrivningen skall ske så starkt och stå under amiralitetens utskickades egensinniga disposition som de pretendera och verkligen exercera, då måste allmogen förarmas och landet bliva öde". Till sist påtalar han även att "det är eljest allom bekant, att gottlänningen intet duger till båtsman, efter det hantverket är emot hans natur". Troligen medförde guvernörens framställan att ön fick behålla det gamla systemet med att två rotar uppsatte en fördubbling.

Under krigstid skulle fördubblingsbåtsmännen ha samma sold som de ordinarie. Men då det rådde fred fick han ingen sold alls.

Vanligt på Gotland var att då det inträffade vakanser i ordinarie rotar rekryterades den i allmänhet från samma rotes fördubblingsnummer. Han medförde då sitt fördubblingsnamn till den ordinarie tjänsten. Det tidigare ordinarie namnet kunde då istället antas av en nyrekryterad fördubblingsbåtsman.

 

Detta utgör ett register samt biografiska anteckningar över gotländska fördubblingsbåtsmän. Observera att stavningen kan skilja sig åt.

 
 

Namn / Rote

Senast nr:

Äldre nr:

Kompani

Socken

Afva

37

14 / 15

1

Othem / Boge / Bäl

Ahla

17

22

1

Tingstäde / Stenkyrka

Alands

40

67

2

Rone / Hamra

Alfvans

5

 

1

Rute / Bunge

Alfvars

6

 

1

Rute / Hellvi

Ambåtels

49

 

1

Halla / Dalhem

Ankar

vy3

 

1

Visby

Bander

40

17 / 18

1

Bäl / Källunge

Bander

11

48

2

Mästerby / Atlingbo

Bastu

15

19 / 20

1

Källunge / Vallstena / Stenkyrka / Tingstäde

Beckman

38

16

1

Othem / Vallstena

Besökare

vy5

 

1

Visby

Biskop

3

6

1

Bunge / Fårö / Fleringe

Bjerges

67

5

2

Etelhem

Bjers

57

 

1

Kräklingbo / Anga

Björk

7

46

2

Hogrän / Västergarn

Björn

18

39

2

Fröjel / Hejde

Blafver

59

 

1

Gammelgarn / Östergarn

Block

vy2

 

1

Visby

Bläsing

21

25 / 26

1

Väskinde

Bohm

4

59

2

Vall / Träkumla

Bomtåg

4

59

2

Vall / Träkumla

Bondarve

31

38

1

Follingbo / Barlingbo

Bondarve

56

13

2

Burs / När

Bonde

60

11

2

Burs

Borg

43

64

2

Öja / Sundre

Bosarfve

31

30

2

Silte / Sproge

Boters

16

 

1

Hejnum

Botvards

27

28

2

Rone / Silte

Brahe

vy10

 

1

Visby

Bränting

4

3

1

Rute / Fleringe

Burs

47

 

1

Norrlanda / Sjonhem

Buttla

30

35

1

Follingbo / Hejdeby

Båtels

33

40

1

Dalhem / Roma

Båtels

62

9

2

När / Stånga

Bähl

40

17 / 18

1

Bäl / Hejnum / Källunge

Castelle

12

 

1

Hangvar

Cort

vy12

 

1

Visby

Dahlberg

vy1

 

1

Visby

Demba

2

 

1

Fårö

Diskare

69

1

2

Buttle / Ala

Dypler

1

56

2

Stenkumla

Ekskogs

16

21

1

Fole / Stenkyrka

Ellingberg

13

 

1

Hangvar / Hall / Lärbro / Othem

Enge

24

28 / 29

1

Lokrume / Fole

Enge

61

12

2

Burs

Falk

51

16

2

Rone / Linde

Fardum

48

21

2

Lojsta / Alva

Fjälls

29

34

1

Endre

Flög

51

16

2

Rone / Linde

Fries

37

14 / 15

1

Othem / Boge / Bäl

Frigsarfve

47

63

2

Grötlingbo / Alva

Frisk

10

47

2

Björke / Västergarn

Fågel

vy9

 

1

Visby

Färgare

32

39

1

Ekeby / Roma

Gannarve

5

7

1

Bunge / Rute / Fleringe / Lärbro

Gannarve

41

18 / 19

1

Vallstena / Källunge / Hejnum

Gigtog

23

37

2

Levide / Fröjel

Grymling

22

38

2

Fröjel / Klinte

Gränts

18

20 / 23

1

Stenkyrka

Guldrupe

53

 

1

Guldrupe / Gothem

Gurfiles

54

 

1

Kräklingbo / Gothem

Gåås

23

26 / 28

1

Bro

Habling

29

31

2

Silte / Eksta

Halfvede

33

23

2

Alva / Havdhem

Hall

27

32

1

Hejdeby / Fole

Haltarfve

15

43

2

Väte / Sanda

Hammar

8

 

1

Lärbro

Hangvars

20

25

1

Lummelunda

Heftings

13

 

1

Hangvar / Hall / Lärbro / Othem

Hemming

65

8

2

Lau / Alskog

Holm

14

54

2

Tofta

Hvitfelder

55

 

1

Kräklingbo / Gothem

Hålst

23

37

2

Levide / Fröjel

Hägvede

9

8

1

Lärbro

Härfars

59

3

2

Burs / Lau

Härfvede

58

2

2

Garde / Lau

Härfvede

36

60

2

Eke / Grötlingbo

Högsten

25

29 / 30

1

Lokrume

Ihre

8

9

1

Lärbro

Jungfru

17

51

2

Mästerby / Eskelhem

Kalkon

22

27

1

Väskinde / Visby

Kalkugn

22

27

1

Väskinde / Visby

Kassle

12

 

1

Hangvar

Kaungs

41

18 / 19

1

Vallstena / Källunge / Hejnum

Kiellström

15

19 / 20

1

Källunge / Vallstena / Stenkyrka / Tingstäde

Klintenberg

39

17

1

Boge / Källunge

Klocka

44

 

1

Gothem / Viklau

Kopparslagare

26

31

1

Fole

Kumla

48

 

1

Norrlanda / Dalhem

Laux

25

29 / 30

1

Lokrume

Lax

15

 

1

Boge

Lefvede

26

27

2

Näs / Hablingbo

Lilleborg

28

29

2

Hablingbo / Alva

Lina

46

 

1

Hörsne / Sjonhem

Lind

32

22

2

Alva / Havdhem

Lindberg

5

58

2

Träklumla / Vall

Lindvede

34

24

2

Havdhem / Näs

Ljungren

58

 

1

Ardre / Kräklingbo

Lynning

vy7

 

1

Visby

Lyper

5

7

1

Bunge / Rute / Fleringe / Lärbro

Löfgren

10

 

1

Lärbro / Hall

Mafreds

12

52

2

Sanda / Eskelhem

Maldes

68

6

2

Etelhem

Malm

9

8

1

Lärbro

Mannegård

66

4

2

Garde

Medebys

18

20 / 23

1

Stenkyrka

Medebys

43

 

1

Hörsne / Halla

Mickels

63

10

2

När / Stånga

Modig

28

27 / 33

1

Endre / Fole / Ekeby

Munck

59

 

1

Gammelgarn / Östergarn

Myra

24

 

1

Martebo / Lummelunda

Myra

9

49

2

Tofta / Atlingbo

Målare

13

53

2

Eskelhem

Möller

42

 

1

Hörsne / Akebäck

Nasume

2

55

2

Tofta

Niome

22

 

1

Stenkyrka / Tingstäde

Norby

11

 

1

Lärbro / Hall

Nordanväder

42

 

1

Hörsne / Akebäck

Norman

7

10

1

Hellvi / Lärbro

Norrgårde

11

 

1

Hellvi

Norrgårde

41

65

2

Hamra / Vamlingbo

Nystuga

6

45

2

Hogrän

Nähr

24

36

2

Levide / Fröjel

Qvarnberg

3

57

2

Stenkumla / Västerhejde

Qvick

50

17

2

Rone / Fardhem

Qvie

vy8

 

 

Visby

Rone

45

20

2

Fardhem / Rone

Romb

28

27 / 33

1

Endre / Fole / Ekeby

Röftes

24

28 / 29

1

Lokrume / Fole

Sander

20

41

2

Hejde / Väte

Sandes

37

61

2

Grötlingbo

Sandholm

54

34

2

Eksta / Gerum

Silter

55

35

2

Levide / Fröjel

Simunde

21

42

2

Fröjel / Väte

Skolmästare

21

25 / 26

1

Väskinde

Skants

vy13

 

1

Visby

Skepp

1

 

1

Fårö

Skåls

25

26

2

Näs / Hablingbo

Smidt

44

19

2

Linde / Rone

Snäller

53

33

2

Eksta / Levide

Snöpare

8

9

1

Lärbro

Snöping

vy6

 

1

Visby

Sparf

32

22

2

Alva / Havdhem

Spetsknopp

60

11

2

Burs

Split

36

41

1

Dalhem / Akebäck

Stadig

44

19

2

Linde / Rone

Stake

vy4

 

1

Visby

Stander

20

41

2

Hejde / Väte

Stange

57

14

2

Burs / När

Stinder

42

66

2

Hamra / Vamlingbo

Suderbys

45

 

1

Gothem / Vänge

Thule

50

 

1

Sjonhem / Dalhem

Tillskepps

1

 

1

Fårö

Timans

35

37

1

Roma / Follingbo

Tiricker

52

15

2

Burs / Lojsta

Tjängvede

60

 

1

Östergarn / Gammelgarn

Trumma

16

44

2

Väte / Sanda

Uddvede

35

25

2

Havdhem / Näs

Ungesmitts

19

24

1

Martebo / Lummelunda

Ungersven

43

64

2

Öja / Sundre

Wallby

34

36

1

Roma / Follingbo

Walla

19

40

2

Klinte / Hejde

Walle

4

 

1

Lärbro / Rute

Wahle

23

 

1

Stenkyrka / Tingstäde

Wahlsten

61

 

1

Östergarn / Gammelgarn

Wester

14

21

1

Tingstäde / Othem / Boge

Widing

64

7

2

När / Alskog

Winkel

51

 

1

Sjonhem / Bara

Wisby

vy11

 

1

Visby

Väderdrifven

30

32

2

Sproge / Eksta

Wännes

39

69

2

Fide / Öja

Wästlander

38

68

2

Havdhem / Öja

Åby

23

26 / 28

1

Bro

Ålarve

52

 

1

Vänge / Hörsne

Öfvede

8

50

2

Sanda / Mästerby

Ögges

49

18

2

Alva / Hemse

Öhrn

18

39

2

Fröjel / Hejde

Öster

56

 

1

Kräklingbo / Norrlanda

Österby

46

62

2

Fide / Eke

 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig