Föregående sida

Kompanibefälet

Om det var kompanichefen som hade det övergripande ansvaret för kompaniet så kan man säga att korpralen var kompaniets ryggrad. Korpralen var chefens närmaste man och skulle se till att alla order och föreskrifter åtlyddes. Då kompanichefen skulle utse en korpral skulle han välja en av de pålitligaste och duktigaste båtsmännen. 

Korpralen hade befälsrätt över vicekorpraler samt allt manskap vid kompaniet då de finns på roten. I ett korpralskap ingick ca. 25 båtsmän.  

Vicekorpralen skulle biträda korpralen, samt sköta hans tjänst då han var sjuk eller på annat sätt frånvarande.

 

Bilden till vänster visar en grupp båtsmanskorpraler i Karlskrona på 1870-talet. Bilden till höger visar en korpral och svärdsmedaljör. (Observera gradbeteckningen på högra bröstet samt stjärnan i mössan som distinktionstecken för korpral)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig