Föregående sida

Förhyrda gotländska sjömän under kriget 1788 - 1790

Örlogsflottan

 

 

 

Förhyrda sjömän under kriget 1788 - 1790 fanns både i örlogsföottan och galärflottan (Arméns flotta). Den här listan är bara påbörjad och gör inga som helst anspråk på att vara fullkomlig.

                 

Namn

Påmönst.

Avmönst.

Hemort

Död

Grad

Förband

Nr:

Anm.

                 

Kindberg, Jacob

       

Medelstyrman

3 komp

 

 

Hejdenberg, Olof

       

Timmerman

7 komp

 

Fången med Cosacken

Wallin, Erik

       

Medelstyrman

3 komp

   

Reiniche, Johan

       

Medelstyrman

3 komp

 

 

Reinbom, Johan

       

Medelstyrman

3 komp

 

 

Toften, Olof

       

Underskeppare

3 komp

   

Liedberg, Jacob

       

Underskeppare

3 komp

 

 

Nordström, Hans

  6/7 1790    

Högbåtsman

3 komp

 

 

Neuman, Jacob

  30/9 1790 Visby  

Kadett

   

Slaget vid Svensksund

Haussman - Mårtensson, Johan

  30/9 1790    

Högbåtsman

   

 

Lyth, Israel

  30/9 1790    

Archeliemästare

     

Lundgren, Petter

  30/9 1790 Visby  

Högbåtsman

   

Slaget vid Svensksund

Malmström, Petter

1790 30/9 1790 Klinte  

Högbåtsman

     

Wessman, Rasmus

  15/10 1790    

Underskeppare

2 komp

 

 

Nordén, Peter

  15/10 1790    

Högbåtsman

2 komp

 

 

Lundqvist - Pettersson, Carl

  15/10 1790    

Högbåtsman

2 komp

 

 

Hagman, Olof

  10/12 1790    

Archeliemästare

3 komp

 

 

Hammarström, Olof

    Visby  

Högbåtsman

   

Slaget vid Svensksund

         

 

   

 

         

 

   

 

         

 

   

 

         

 

   

 

         

 

   

 

Lauvall - Mickelsson, Olof

1789   Lau 1789

Matros

 

1

 

Stenbom, Peter

  1790    

Högbåtsman

3 komp 1 delen

2

 

         

 

 

3

 

         

 

 

4

 

         

 

 

5

 

Timand, Petter

1789      

Matros

 

6

 

         

 

 

7

 

         

 

 

8

 

Lindén, Lars

1789   Lau 1789

Matros

 

9

 

         

 

 

10

 

         

 

 

11

 

         

 

 

12

 

         

 

 

13

 

         

 

 

14

 

         

 

 

15

 

Achtműller, Hans

1789   Gothem 1790

Matros

 

16

Se 416

         

 

 

17

 

Christiansson, Christian

1789   Garde  

Matros

 

18

 

         

 

 

19

 

             

20

 
         

 

 

21

 

Hammarström, Anders

1789   Gothem  

Matros

 

22

 

Wahlberg, Paul Johannes

1790   Visby 18/7 1790

Archeliemästare

3 komp 2 delen

22

Förd sjuk till Sveaborg 11/7 1790 och död 18/7 på Svartö sjukhus i Finland.

Österby, Jacob Niklas

1789   Gothem  

Matros

 

23

 

Hansson, Johannes

1789 20/11 1789    

Matros

 

24

 

Stenberg, Jacob

  30/9 1790    

 

4 komp

24

 

         

 

 

25

 

Engeström, Pehr

1789      

Matros

 

26

 

Achtműller, Erik

1789   Gothem  

 

 

27

Se 427

Wangelin - Thomasson, Olof

1789   Burs 1789

Matros

 

28

 

         

 

 

29

 

Bogs - Eriksson, Jöns

1789   Stånga ?/11 1789

Matros

 

30

 

         

 

 

31

 

Bogs - Wilhelmsson, Hans

1789   Stånga ?/9 1789

Matros

 

32

 

Stenstuga - Hansson, Lars

1789   Stånga 1789

Matros

 

33

 

Wahlström, Nils

  15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

33

 

         

 

 

34

 

         

 

 

35

 

Jacobsson, Anders

1789      

Matros

 

36

 

         

 

 

37

 

         

 

 

38

 

Lundgren - Jacobsson, Rasmus

1789 (20/11 1789) Burs  

Matros

 

39

 

         

 

 

40

 

Österman - Nilsson, Nils

1789   Burs ?/10 1789

Matros

 

41

 

         

 

 

42

 

         

 

 

43

 

Broberg, Pehr

1789   Sjonhem 1790

Matros

 

44

 

         

 

 

45

 

Samuelsson, Jöns

1789   Källunge  

Matros

 

46

 

Rosander, Gabriel

1789     1789

Styrman

 

47

Död i Karlskrona

         

 

 

48

 

         

 

 

49

 

Wahlberg, Christian

1789   Rute  

Matros

 

50

 

         

 

 

51

 

         

 

 

52

 

         

 

 

53

 

         

 

 

54

 

         

 

 

55

 

         

 

 

56

 

         

 

 

57

 

         

 

 

58

 

         

 

 

59

 

         

 

 

60

 

Fridberg, Jacob

1789 20/11 1789    

Matros

 

61

 

         

 

 

62

 

         

 

 

63

 

Gottberg, Mårten

1789      

Matros

 

64

 

         

 

 

65

 

Nyström, Olof

1789 20/11 1789 Klinte  

Matros

 

66

Se 531

         

 

 

67

 

Medbom, Johan

1789     30/11 1789

Högbåtsman

 

68

 

         

 

 

69

 

         

 

 

70

 

         

 

 

71

 

         

 

  72

 

         

 

 

73

 

         

 

 

74

 

Ahlund, Båtel

1789      

Matros

 

75

 

         

 

 

76

 

         

 

 

77

 

Edberg, Nils

1789      

Matros

 

78

 

         

 

 

79

 

         

 

 

80

 

         

 

 

81

 

         

 

 

82

 

         

 

 

83

 

         

 

 

84

 

Blomstedt, Lars

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

85

 

         

 

 

86

 

Wahlberg - Larsson, Paul

1789   Källunge  

Matros

 

87

 

Allander

1790      

 

3 komp 2 delen

88

 

         

 

 

89

 

Hedlund, Nils

1789   Stenkumla  

Matros

 

90

 

         

 

 

91

 

Fryborg

1790      

Matros

3 komp 2 delen

92

 

         

 

 

93

 

         

 

 

94

 

         

 

 

95

 

Westergren, Jonas

1790      

Matros

3 komp 2 delen

96

Avancerat till Högbåtsman

         

 

 

97

 

Löthberg, Magnus

1789   Väskinde 1790

Matros

 

98

 

         

 

 

99

 

         

 

 

100

 

         

 

 

101

 

         

 

 

102

 

         

 

 

103

 

         

 

 

104

 

         

 

 

105

 

         

 

 

106

 

Sundström, Johan

1789      

Matros

 

107

 

Bergman, Mathias

1789   Roma  

Matros

 

108

 

         

 

 

109

 

         

 

 

110

 

         

 

 

111

 

         

 

 

112

 

Lindbom, Olof

1789 4/12 1789    

Matros

 

113

 

         

 

 

114

 

         

 

 

115

 

Stenström, Nils

1789 1789 Stenkyrka  

Matros

 

116

 

         

 

 

117

 

Gudmundsson, Thomas

1789 1790 Västerhejde  

Matros

 

118

 

         

 

 

119

 

Gröndahl, Aron

1789 1789    

Matros

 

120

Se 536

         

 

 

121

 

         

 

 

122

 

         

 

 

123

 

         

 

 

124

 

         

 

 

125

 

         

 

 

126

 

Wessman, Jonas

1789      

Timmerman

 

127

 

             

128

 

         

 

 

129

 

         

 

 

130

 

         

 

 

131

 

         

 

 

132

 

         

 

 

133

 

         

 

 

134

 

Öhberg, Olof

1789 1789    

Matros

 

135

 

         

 

 

136

 

Broander, Jöns

  30/9 1790    

 

2 komp 2 delen

137

 

Wickström, Jacob

1789      

Matros

 

138

 

Ekelöf, Hans

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

138

 

         

 

 

139

 

         

 

 

140

 

         

 

 

141

 

Nordahl, Anders

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

142

 

Bjerges - Nilsson, Nils

1789   Lau  

Matros

 

143

 

Norberg, Hans

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

143

 

Ringström, Hans

  17/12 1790    

Matros

3 komp 2 delen

144

Fången 1790. Återkommen från fångenskapen och avmönstrat.

Edman, Anders

  30/9 1790    

Matros

3 komp 2 delen

145

 

Österman, Hans

       

Matros

3 komp 2 delen

146

 

Fries - Mårtensson, Johan

       

 

3 komp 2 delen

147

Fången 1790

Hagman, Hans

1790   Rute  

 

3 komp 2 delen

148

Fången 1790

Hallberg, Pehr

1790   Dalhem 1790

 

3 komp 2 delen

149

Fången 1790. Död på hemvägen från fångenskapen.

Hallander, Lars

       

 

3 komp 2 delen

150

Fången 1790

         

 

 

151

 

Bählstedt, Petter

  15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

152

 

         

 

 

153

 

Malmsten - Olofsson, Lars

1789 10/10 1789 Guldrupe  

Matros

 

154

 

Gottberg, Olof

       

Matros

3 komp 2 delen

154

Fången 1790

Dahlstedt, Olof

1790   Dalhem  

 

3 komp 2 delen

155

Fången 1790

Hejdstedt, Olof

       

 

3 komp 1 delen

155

Fången 1790

Ekengren, Jonas

1790   Visby 15/8 1790

 

3 komp 1 delen

156

Fången 1790. Död på Sveaborg.

Märling, Lars

1790   Visby  

 

3 komp 2 delen

156

Fången 1790

Dahl - Hindricksson, Hindrick

21/3 1790   Havdhem  

 

3 komp 2 delen

157

Fången 1790

Hejdstedt Zacharias

  15/10 1790    

 

3 komp 1 delen

157

Blev burgen på torumma Birger Jarl 3/7 1790

Lindell, Jacob

       

 

3 komp 1 delen

158

Fången 1790

Lundberg, Carl

1789 1789 Follingbo 1789

Matros

 

159

 

Kierrström, Jonas

  17/12 1790    

 

3 komp 2 delen

159

Fången 1790. Återkommen från fångenskapen och avmönstrat.

Beckman, Arvid

1790   Akebäck 1790

 

3 komp 2 delen

160

Fången 1790. Död i Ryssland

Österberg, Jacob

  15/10 1790 Visby    

3 komp 1 delen

160

 
         

 

 

161

 

Höglund, Olof

  15/10 1790 Visby  

Matros

3 komp 1 delen

162

 

Wahlberg, Anders

  31/10 1790    

 

3 komp 2 delen

162

 

Melin - Hansson, Mathias

1790   Levide  

 

3 komp 1 delen

163

Fången med Cosacken

Öberg, Christian

1790   Fårö  

 

3 komp 2 delen

163

 

Hassellund, Anders

       

 

3 komp 1 delen

164

Fången 1790

Nygren, Petter

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

164

 

Dahlberg, Nils

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

165

 

Nyberg, Pehr

       

 

3 komp 2 delen

166

 

Hammargren, Pehr

  15/10 1790    

 

3 komp 1 delen

166

 

Hemström, Båtel

1790 15/10 1790 Barlingbo 6/11 1790

 

3 komp 1 delen

167

Kom hem sjuk, dog hemma.

Rörström, Lars

1790   Visby ?/9 1790

 

3 komp 1 delen

168

25/7 1790 till Tölö sjukhus

Rönberg, Nils

1790   Lärbro 1790

 

3 komp 2 delen

169

Fången 1790

Hindricksson, Hans

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

169

 
         

 

 

170

 

Hafström, Clas

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

171

 

Norström, Jacob

1789   Follingbo 1789

Matros

 

172

 

Österberg - Trulström, Pehr

1790      

Matros

3 komp 2 delen

172

 

Österberg, Petter

1790   Dalhem 1790

Matros

3 komp 2 delen

172

 

Stenström - Olofsson, Hans

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

173

 

Lindahl, Erik

  15/10 1790 Visby  

Matros

3 komp 1 delen

173

 

Söderman, Hans (Anders)

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

174

 

Genström, Mårten

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

175

 

Broberg, Nils

  15/10 1790    

 

3 komp 1 delen

175

 

Broström, Thomas

1789 1789 Visby 1789

Matros

 

176

 

Nordahl - Nilsson, Lars

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

176

 

Renström, Lars

      1788

Matros

 

177

Död i Helsingfors

Engström, Lars

1790   Fole 13/5 1790  

3 komp 2 delen

177

Dödsskjuten ombord på skeppet Gustaf III

Lundström, Petter

1789   Visby 1790

Styrman

3 komp 2 delen

178

Död i Karlskrona

Beckström, Hans

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

178

 

Byström, Anders

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

179

 

Österberg, Jöran

  15/10 1790    

 

3 komp 1 delen

179

 

Dahlström, Jonas

    Visby 9/1 1790

Skeppare

 

180

Död i Visby

Tinggren, Hans

1790 31/10 1790    

 

3 komp 2 delen

180

Till Tölö sjukhus 29/7 1790

Bergsten, Johan

1789   Visby 1790

Matros

 

181

 

Östman, Petter Niklas

    Östergarn    

3 komp 1 delen

181

Till Tölö sjukhus 1790

Tengman, Olof

1790 30/9 1790      

3 komp 2 delen

181

 

Stenstuga, Erik

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

182

 

Nesselqvist, Jöran

  15/10 1790    

 

3 komp 1 delen

182

 

Öberg, Fredrik

  15/10 1790    

 

3 komp 1 delen

183

 

Kindström, Hans

1790      

 

3 komp 2 delen

183

Till Karlskrona sjukhus 16/9 1790

Gahnström, Lars

1789   Hangvar  

Matros

 

184

 

Stenberg, Petter

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

184

 

Nesselqvist, Peter

1790   Visby 9/8 1790

 

3 komp 1 delen

185

Fången 1790

Boman, Carl

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

185

 

Hallström, Petter

1789   Visby ?/1 1790

Matros

 

186

Död på Tjurkö

Zimmander, Jacob

1790 15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

186

 

Norberg, Petter

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

187

 

Nerdal, Nils

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

188

Till Karlskrona sjukhus 20/9 1790

Lindahl, Olof

1788   Visby ?/1 1789

Matros

 

189

Död på Öland

Söderman, Mathias

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

189

 

Briant, Ernst

  15/10 1790    

 

3 komp 1 delen

189

 

Kellman, Petter

1788 1788 Visby 2/1 1788

Matros

 

190

Död på Öland

Jacobsson, Pehr

         

3 komp 1 delen

190

Fången 1790

Gottberg, Petter

1790 30/9 1790      

3 komp 2 delen

190

 

Öberg - Larsson, Berthold

1788   Öja 8/8 1790

Matros

 

191

Båtsman i Skräddares rote 1790

Boman, Petter

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

191

 

Chemnitz, Christian

  23/10 1790 Visby  

Jungman

3 komp 1 delen

191

 

Sandberg, Daniel

1789   Visby 20/11 1790

Matros

 

192

Död efter hemkomsten

Hellberg, Jacob

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

192

 

Lindholm, Carl Fredrik

  15/10 1790 Visby  

Jungman

3 komp 1 delen

192

 

Chemnitz, Olof

       

 

3 komp 1 delen

193

 

Högström, Jacob

1790     13/5 1790

 

3 komp 2 delen

193

Dödsskjuten ombord på skeppet Gustaf III

Sandelin, Johan

  10/11 1790    

Matros

3 komp 2 delen

194

På sjukhuset 31/10 1790

Ronstedt - Olofsson, Olof

1790   Öja  

Matros

3 komp 2 delen

195

Fången 1790

Weström, Jacob

1789   Visby  

Matros

 

196

 

Ekman, Jöran

  15/10 1790 Visby  

Jungman

3 komp 1 delen

196

 

Bandelin, Lars

  17/12 1790    

Matros

3 komp 2 delen

196

Fången 1790. Återkommen från fångenskapen och avmönstrat.

Krusell, Jacob

    Visby  

Matros

3 komp 2 delen

197

 

Gotlander, Carl

1790   Visby 1790

Matros

3 komp 1 delen

198

Fången 1790. Död på sjukhuset i Lovisa.

Björkman, Jacob

1789   Visby 1789

Matros

 

199

Se 418

Hagbom, Jacob

    Visby  

Matros

3 komp 2 delen

199

Fången 1790

Johansson, Carl

  1790    

 

3 komp 2 delen

200

 

Andersson, Anders

  1790    

Matros

3 komp 2 delen

200

 

Engedahl, Jacob

1790 2/12 1790 Västerhejde  

Matros

3 komp 2 delen

201

 

Lindberg, Jöns

       

Matros

3 komp 2 delen

202

 

Hoffman, Fredrik

1789      

Styrman

 

203

 

Sjögren, Jacob

       

Matros

3 komp 2 delen

203

 

Dahlin, Nils Gustaf

1790   Rone  

Matros

3 komp 2 delen

204

Fången 1790

Hermansson, Samuel

1790   Hasngvar  

Matros

3 komp 2 delen

205

Fången 1790

Gärström, Petter

  30/9 1790    

Matros

3 komp 2 delen

206

 

Ekedahl, Jacob

       

Matros

3 komp 2 delen

207

Fången 1790

Gantin, Petter

1790   Ganthem  

Matros

3 komp 2 delen

208

Fången 1790

Rönström, Hans

       

Matros

3 komp 2 delen

209

 

Gottberg, Petter Theodor

  30/9 1790    

Matros

3 komp 2 delen

210

 

Hammarrot, Mårten

  30/9 1790 Visby  

Matros

3 komp 2 delen

211

 

Lindell, Johan

  30/9 1790    

Matros

3 komp 2 delen

212

 

Ekelund, Jonas

1790      

Matros

3 komp 2 delen

213

 

Beckström, Pehr

1789   Hangvar  

Matros

 

214

 

Martinus - Martin, Erasmus

1789   Fårö ?/8 1790  

3 komp 2 delen

214

Fången 1790. Död i Ryssland.

Höglund, Hans

1790   Stenkumla 1790

 

3 komp 2 delen

215

Fången 1790. Död i Ryssland.

Haglund, Hans

1790   Lärbro 1790

Matros

3 komp 2 delen

215

Fången 1790

Lundholm, Lars

1789      

Matros

3 komp 2 delen

216

 

Stenbohm, Jacob

1789      

Matros

3 komp 1 delen

217

Fången 1790

Graff, Peter

1789 1/6 1790    

Matros

3 komp 2 delen

218

 

Högberg, Petter

1789      

Matros

3 komp 2 delen

219

 

Eskedahl, Jöran

1789      

Matros

3 komp 2 delen

220

 

Wallin - Eliasson, Pehr

1789      

Matros

3 komp 2 delen

221

Fången 1790

Olofsson, Mårten

1789   Fole  

Matros

3 komp 2 delen

222

Fången 1790

Pehrsson, Olof

1789 17/12 1790    

Matros

3 komp 2 delen

223

Fången 1790. Återkommen från fångenskapen och avmönstrat.

Wahlberg, Olof

1789   Lärbro  

Matros

 

224

 

Strömstedt, Johan Emanuel

1789 23/10 1790 Visby  

Matros

3 komp 2 delen

224

 

Pehrsson, Hans

1789 31/10 1790    

Matros

3 komp 2 delen

225

 

Nyman, Pehr

1789      

Matros

3 komp 2 delen

226

 

Sandell, Olof

1789 17/12 1790    

Matros

3 komp 2 delen

227

Fången 1790. Återkommen från fångenskapen och avmönstrat.

Hansson, Nils

1789      

Matros

3 komp 2 delen

228

 

Eklöf, Pehr Thomas

1789 31/10 1790    

Matros

3 komp 2 delen

229

 

Sjögren, David

1789   Lärbro 1790

Matros

4 komp

230

Se 501

Olofsson, Jacob

1789 17/12 1790    

Matros

3 komp 2 delen

230

Fången 1790. Återkommen från fångenskapen och avmönstrat.

Björqvist, Nils

1789      

Matros

3 komp 2 delen

231

 

Wästerblad, Nils

1789      

Matros

3 komp 2 delen

232

 

Borgdahl, Lars

1789      

Matros

3 komp 2 delen

233

 

Wägbro - Nilsson, Olof

1789   Lärbro  

Matros

 

234

 

Höglund, Anders

1789      

Matros

3 komp 2 delen

234

Fången 1790

Wahlström, Mathias

1789   Lärbro  

Matros

 

235

 

Lantberg, Michael

1789      

Matros

3 komp 2 delen

235

 

Hagvall - Larsson, Anders

1789   Lärbro  

Matros

 

236

 

Jacobsson, Johan

1789      

Matros

3 komp 2 delen

236

 

Hagström - Larsson, Pehr

1789   Lärbro  

Matros

 

237

 

Tenberg, Erik

1789      

Matros

3 komp 2 delen

237

 

Abrahamsson, Jöns

1789      

Matros

3 komp 2 delen

238

 

Hultgren, Jacob

1789      

Matros

3 komp 2 delen

239

Fången 1790

Lagerström, Samuel

1789      

Matros

3 komp 2 delen

240

 

Hagbom, Pehr

1789      

Matros

 

241

 

Appelqvist, Lars

1789      

Matros

3 komp 2 delen

241

 

Norby, Jacob

1789   Lärbro 1789

Matros

 

242

 

Hasselund - Pettersson, Petter

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

242

 

Rundbom - Larsson, Lars

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

243

 

Rundbom, Olof

1790 23/10 1790    

 

3 komp 2 delen

244

 

Rasmusson, Jacob

1790      

 

3 komp 2 delen

245

Till Tölö sjukhus 29/7 1790

Olofsson, Olof

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

246

 

Tingström, Johan

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

247

 

Tellgren - Thomasson, Hans

1789   Lärbro  

Matros

 

248

 

Ahlström, Lars

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

248

 

Stenström, Lars

1789   Lärbro  

Matros

 

249

 

Ingvall, Olof

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

249

 

Nährström - Nilsson, Hans

1790   När  

 

3 komp 2 delen

250

Sjuk i Helsingfors 6/7 1790

Molin, Ander

1790     20/6 1790

 

3 komp 2 delen

251

 

Pettersson, Jöran

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

252

 

Lerberg, Christian

1788   Lärbro  

Matros

 

253

 

Wolin, Jacob

1790 15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

253

 

Ålander, Sven

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

254

 

         

 

 

255

 

Jacobsson, Jacob

1790      

 

3 komp 2 delen

256

 

Fröberg, Thomas

1789      

Matros

 

257

Död i Helsingfors

Andersson, Anders

1790      

 

3 komp 2 delen

257

 

Nilsson, Christoffer

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

258

 

Nilsson, John

1790      

 

3 komp 2 delen

259

 

Haglund, Jonas

1790      

 

3 komp 2 delen

260

 

Wahlgren, Olof

1790      

 

3 komp 2 delen

260

 

Jöransson, Johan

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

261

 

Östman (Öhman), Lars

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

262

 

Stockström, Zacharias

1789      

Styrman

 

263

 

Gottberg, Peter

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

263

 

Stengård, Thomas

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

264

 

Stockvik, Erik

1789      

Matros

 

265

 

Wändel, Jacob

1789      

Matros

 

265

 

Stenholm, Hindrick

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

265

 

Anselius - Olofsson, Pehr

1790      

 

3 komp 2 delen

266

 

Ahlgren - Johansson, Olof

1790      

 

3 komp 2 delen

267

 

Björkander, Nils

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

268

 

Bäckman, Olof

1790 23/10 1790    

 

3 komp 2 delen

269

 

Rasmusson, Anders

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

270

Till Karlskrona sjukhus 20/9 1790

Stenström, Anders

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

271

 

Hedbom, Jacob

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

272

 

Kiellström, Thomas

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

273

 

Westman, Lars

1790      

 

3 komp 2 delen

274

 

Jacobsson, Hans

1790      

 

3 komp 2 delen

275

 

Broström - Mårtensson, Nils

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

276

 

Andersson, Anders

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

277

 

Rosarfva, Lars

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

278

 

Sörensson, Pehr

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

279

 

Andersson, Pehr

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

280

 

Rasmusson, Anders

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

281

 

Hammarström, Pehr

1790      

 

3 komp 2 delen

282

 

Nilsson, Nils

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

283

 

Dahlström, Ephraim

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

284

 

Nilsson, Pehr

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

285

 

Pehrsson, Hans

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

286

 

Andersson, Jacob

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

287

 

         

 

 

288

 

         

 

 

289

 

Hansson, Nils

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

290

 

Thomasson, Hans

  (30/9 1790)    

 

3 komp 2 delen

291

Sjuk i Sveaborg

Mårtensson, Pehr

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

292

 

Pehrsson, Påhl

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

293

 

Engström, Petter

  17/12 1790    

 

3 komp 2 delen

294

Fången 1790. Återkommen från fångenskapen och avmönstrat.

Nilsson, Jacob

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

295

 

Olofsson, Påhl

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

296

 

Jacobsson, Jacob

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

297

 

Byström, Pehr

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

298

 

Lyberg, Matts

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

299

 

Norberg, Carl

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

300

 

Hafdell, Matts

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

301

 

Wängström, Jacob

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

302

 

Mickelsson, Lars

       

Jungman

3 komp 2 delen

303

 

Rotsten - Hermansson, Lars

  30/9 1790    

Jungman

3 komp 2 delen

304

 

Nilsson, Sven

       

Jungman

3 komp 2 delen

305

 

Gerberg, Jacob

       

Jungman

3 komp 2 delen

306

Fången 1790

Mannérus - Larsson, Johan

      12/6 1790

Jungman

3 komp 2 delen

307

Död ombord på skeppet Lovisa Ulrika

Qvarnström, Jacob

1790   Visby 13/6 1790

Jungman

3 komp 2 delen

308

Död ombord på skeppet Lovisa Ulrika

Lindstedt, Mathias

1790   Hörsne  

Jungman

3 komp 2 delen

309

Fången 1790

Othberg, Nils

  15/10 1790    

Jungman

3 komp 2 delen

310

 

Jacobsson, Olof

1790   Rone 8/5 1790

Jungman

3 komp 2 delen

311

Död ombord på skeppet Lovisa Ulrika

Othström, Mårten

       

Jungman

3 komp 2 delen

312

Fången 1790

Ekelund, Jöns

    Endre 1790

 

3 komp 2 delen

313

Fången 1790. Död i Ryssland

Norberg, Nils

1790 1790 Visby 1790

Jungman

3 komp 2 delen

313

Fången 1790

Tengegårda - Olofsson, Jacob

1790   Lärbro  

Jungman

3 komp 2 delen

314

Fången 1790

Qviberg, Jöran

       

Jungman

3 komp 2 delen

315

 

Hansson, Petter

1790   Atlingbo  

Jungman

3 komp 2 delen

316

Fången 1790

Rasmusson, Christoffer

       

Jungman

3 komp 2 delen

317

Fången 1790

Ekström, Jacob

       

Jungman

3 komp 2 delen

318

 

Märling, Israel

  31/10 1790    

 

3 komp 2 delen

319

 

Lokgren, Lars

       

Jungman

3 komp 2 delen

319

 

Logren, Lars

1790   Tingstäde 1790

 

3 komp 2 delen

320

Fången 1790. Död i Ryssland

Sjöberg, Jacob

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

321

 

Dahlström, Jacob

      2/6 1790

Jungman

3 komp 2 delen

322

Död ombord på skeppet Lovisa Ulrika

Dahlström, Anders

1790   Dalhem 30/5 1790

Jungman

3 komp 2 delen

323

Död ombord på skeppet Lovisa Ulrika

Bohman - Pehrsson, Jacob

    Havdhem 21/3 1790

 

3 komp 2 delen

324

Fången 1790

Mickelsson, Olof

  15/10 1790    

Jungman

3 komp 2 delen

325

 

Norby, Nils

    Östergarn  

Jungman

3 komp 2 delen

326

Fången 1790

Pehrsson, Michael

       

Jungman

3 komp 2 delen

327

 

Norgren, Pehr

       

Jungman

3 komp 2 delen

328

Fången 1790

Hagbom, Pehr

       

Jungman

3 komp 2 delen

329

 

         

 

 

330

 

         

 

 

331

 

Dalbeck, Mårten

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

332

 

Lundström, Olof

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

333

 

         

 

 

334

 

         

 

 

335

 

Östergren, Jöran

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

336

 

         

 

 

337

 

Kjällander, Hans

1790   Visby 1790

 

3 komp 2 delen

338

 

Lundström, Olof

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

339

 

Nyberg, Jonas

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

340

 

Wennerberg, Anders

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

341

 

Johansson, Thomas

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

342

 

Nilsson, Nils

       

 

3 komp 2 delen

343

25/7 1790 till Tölö sjukhus

         

 

 

344

 

         

 

 

345

 

Larsson, Pehr

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

346

 

Gothberg, Lars

1790   Gothem  

 

3 komp 2 delen

347

1790 till Tölö sjukhus

Stenberg - Olofsson, Jöns

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

348

 

         

 

 

349

 

Nyman - Jacobsson, Jacob

       

 

3 komp 2 delen

350

Fången 1790

Carlström, Carl Fredrik

1790   Eksta  

 

3 komp 2 delen

351

Fången 1790

Bohman - Jacobsson, Matts

       

 

3 komp 2 delen

352

Fången 1790

Norby, Hans (Johannes)

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

353

 

Stenbeck, Christoffer

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

354

 

Lyberg, Johan

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

355

 

Stenström, Båtel

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

356

 

Lyberg, Jonas

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

357

 

Österlund, Lars

1790   Grötlingbo  

 

3 komp 2 delen

358

Fången 1790

Stockström - Erasmusson, Zacharias

       

 

3 komp 2 delen

359

Fången 1790

Lindberg, Jacob

       

 

3 komp 2 delen

360

 

Tiricke - Jönsson, Olof

       

 

3 komp 2 delen

361

 

Hagby, Olof

1790      

 

3 komp 2 delen

362

Till Tölö sjukhus 28/7 1790

Fridlöf - Pehrsson, Lars

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

363

 

Salmberg, Israel

1790      

 

3 komp 2 delen

364

Till Tölö sjukhus 29/7 1790

Söderdahl, Olof

1790 1790   1790

 

3 komp 2 delen

365

Till Tölö sjukhus 8/8 1790

Strömbäck, Jonas

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

366

 

Öberg, Jacob

1790     3/7 1790

 

3 komp 2 delen

367

Dödsskjuten ombord på skeppet Prins Ferdinand

Wahlberg, Hans

1790      

 

3 komp 2 delen

368

Till Tölö sjukhus 3/9 1790

Wiberg - Larsson, Hans

1790      

 

3 komp 2 delen

369

Till Tölö sjukhus 19/8 1790

Fie - Olofsson, Jacob

1790     6/7 1790

 

3 komp 2 delen

370

Dödsskjuten ombord på skeppet Prins Ferdinand

Moberg - Svensson, Sven

1790 15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

371

Till Tölö sjukhus 1/8 1790

Börjesson, Olof

       

 

3 komp 2 delen

372

 

Lukase - Olofsson, Nils

       

 

3 komp 2 delen

373

 

Eklund, Hercules

1790   Eksta  

 

3 komp 2 delen

374

Fången 1790

Krutflaska - Mattsson, Hans

       

 

3 komp 2 delen

375

Fången 1790

Horngren, Matts

       

 

3 komp 2 delen

376

 

Lokrenius, Mårten

       

 

3 komp 2 delen

377

 

Hallgren, Lars

    Visby 20/7 1790

 

3 komp 2 delen

378

Fången. Död i Ryssland.

Romin - Andersson, Anders

1790   Havdhem 1790

 

3 komp 2 delen

379

Skjuten och förlorat båda fötterna ombord på skeppet Finland, straxt därefter dött.

Sundvall - Mattsson, Thomas

       

 

3 komp 2 delen

380

Fången 1790

Gislen - M., Hindrick

       

 

3 komp 2 delen

381

Fången 1790

Närstedt - Pehrsson, Olof

       

 

3 komp 2 delen

382

 

Södergren, Jonas

       

 

3 komp 2 delen

383

Fången 1790

Qvarnberg - Pehrsson, Johan

1790 30/9 1790 Vamlingbo  

 

3 komp 2 delen

384

Fången 1790

Lindahl, Olof

       

 

3 komp 2 delen

385

 

Skans, Carl

       

 

3 komp 2 delen

386

 

Hallgren - Börjesson, Lars

       

 

3 komp 2 delen

387

Fången 1790. Död i Ryssland

Fristedt - Johansson, Johan

       

 

3 komp 2 delen

388

 

Tiricke - Olofsson, Olof

       

 

3 komp 2 delen

389

 

Öndarve - Mattsson, Jöns

       

 

3 komp 2 delen

390

Fången 1790. Död i Ryssland

Pehrsson, Mattis

       

 

3 komp 2 delen

391

 

Spenhoff - Classon, Jacob

1790   Öja  

 

3 komp 2 delen

392

Fången 1790

Tjengström, Jacob

1790   Sproge 1790

 

3 komp 2 delen

393

Fången 1790

Söderdahl, Hans

    Sproge 1790

 

3 komp 2 delen

394

Svårt sårad ombord på skeppet Finland

Wickelgren - Pehrsson, ?

       

 

3 komp 2 delen

395

 

Ekelund - Olofsson, Jacob

       

 

3 komp 2 delen

396

Fången 1790

Sigren - Jacobsson, Jöns

       

Matros

3 komp 2 delen

397

Fången 1790. Säges vara rymd.

Sigren - Jacobsson, Jöns

       

 

3 komp 2 delen

397

Fången 1790

Klingberg, Christoffer

       

 

3 komp 2 delen

398

 

Ringbom - Olofsson, Olof

       

 

3 komp 2 delen

399

 

Hansson, Olof

       

 

3 komp 2 delen

400

Fången 1790

Lixander - Hansson, Olof

1790   Tofta  

 

3 komp 2 delen

400

Fången 1790

Wessman - Arvidsson, Olof

1790      

 

3 komp 2 delen

401

Till Tölö sjukhus 19/8 1790

Rasmusson, Olof

1790      

 

3 komp 2 delen

402

Till Tölö sjukhus 19/8 1790

Svensson, Sven

1790     3/7 1790

 

3 komp 2 delen

403

Dödsskjuten ombord på skeppet Prins Ferdinand

Sundahl, Christian

1790      

 

3 komp 2 delen

404

Till Tölö sjukhus 1/8 1790

Dahlbeck - Pehrsson, Olof

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

405

 

Nisse - Månsson, Adolph

1790 1/6 1790    

 

3 komp 2 delen

406

 

Norman, Mårten

1790      

 

3 komp 2 delen

407

 

Nordin, Christoffer

1790   Norrlanda 4/6 1790

 

3 komp 2 delen

408

Död efter att dagen innan blivit svårt sårad på skeppet Prins Ferdinand

Hammarsten, Hans

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

409

Till Tölö sjukhus 26/8 1790

Rosenström, Jacob

1790 15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

410

Till Tölö sjukhus 29/8 1790

Nordin, Carl

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

411

 

Dahlström, Petter

1790      

 

3 komp 2 delen

412

Till Tölö sjukhus 8/8 1790

Dahlström, Daniel

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

413

Till Tölö sjukhus 19/8 1790

Sjöstrand, Nils

1790      

 

3 komp 2 delen

414

Till Tölö sjukhus 26/8 1790

Bollström, Lars

  28/6 1790    

 

3 komp 2 delen

415

 

Achtműller, Hans

1789   Gothem 1790

Matros

4 komp

416

Se även 16

Mattsson, Jacob

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

416

Till Tölö sjukhus 6/7 1790

Folin, Jacob

1790      

 

3 komp 2 delen

417

Till Tölö sjukhus 30/8 1790

Nilsson, Olof

1790     29/7 1790

 

3 komp 2 delen

418

Död ombord på skeppet Prins Ferdinand

Björkman, Jacob

1789   Visby 1789

Matros

4 komp

418

Se även 199

Davidsson, David

1790     24/7 1790

 

3 komp 2 delen

419

Till Tölö sjukhus men död på vägen dit

Tellström, Nils

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

420

 

Gardelius, Olof

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

421

 

Strömbeck, Daniel

1790 15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

422

Till Tölö sjukhus 29/8 1790

Andersson, Erik

1790 30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

423

 

         

 

 

424

 

Ekberg, Nils

  15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

425

 

Exell, Thomas

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

426

 

Achtműller, Erik

1789   Gothem 1790

 

4 komp

427

Se även 27

Fogell, Johan

  15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

427

 

Löfqvist, Hans

  15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

428

 

Malmgren, Lars

1790 1/6 1790    

 

3 komp 2 delen

429

Till Tunnebo sjukhus 1/5 1790

Lauström, Olof

1790 15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

430

 

Wahlsten, Christoffer

1790   Vall 18/5 1790

 

3 komp 2 delen

431

Förd till Tunnebods sjukhus 27/4 och död där 18/5.

Söderström, Jacob

1790 15/10 1790    

 

3 komp 2 delen

432

 

         

 

 

433

 

         

 

 

434

 

         

 

 

435

 

Walström, Jonas

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

436

 

         

 

 

437

 

Engström, Johan

  30/9 1790    

 

3 komp 2 delen

438

 

         

 

 

439

 

         

 

 

440

 

Wattander, Olof

       

 

3 komp 2 delen

441

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Höglund, Olof

       

 

3 komp 2 delen

442

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Hagbom, Lars

       

 

3 komp 2 delen

443

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

         

 

 

444

 

Högberg, Olofsson, Olof

       

 

3 komp 2 delen

445

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Westergren, Mårten

       

 

3 komp 2 delen

446

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Wengström, Håkan

       

 

3 komp 2 delen

447

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

         

 

 

448

 

Tuftström, Hans

       

 

3 komp 2 delen

449

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Lingstedt, Peter

       

 

3 komp 2 delen

450

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Dorberg, Matts

  28/6 1790    

 

3 komp 2 delen

451

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Lind, Christiam

       

 

3 komp 2 delen

452

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Bomström - Jönsson, Jöns

1790   När 1790

 

3 komp 2 delen

453

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Wahlström, Lars

       

 

3 komp 2 delen

454

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Sandborg - Nilsson, Nils

       

 

3 komp 2 delen

455

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Wiberg, Pehr

       

 

3 komp 2 delen

456

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

         

 

 

457

 

Österberg, Niklas

       

 

3 komp 2 delen

458

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Westbom, Lars

       

 

3 komp 2 delen

459

23/5 1790 Pommerska skärgårdsflottan

Jacobsson, Grels

1789   Näs  

 

3 komp 2 delen

460

 

         

 

 

461

 

         

 

 

462

 

         

 

 

463

 

         

 

 

464

 

Westerberg, Hindrick

      7/10 1790

 

3 komp 2 delen

465

 

         

 

 

466

 

         

 

 

467

 

                 

Qviberg, Jacob

1789   Hejde    

4 komp

483  

Sjögren, David

1789   Lärbro 1790

Matros

4 komp

501

Se även 230

Nyström, Olof

1789 20/11 1789 Klinte  

Matros

4 komp

531

Se även 66

Gröndahl, Aron

1789   Visby 26/7 1789

Matros

4 komp

536

Skeppet Försiktigheten

                 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig