Föregående sida

Förhyrda gotländska sjömän under kriget 1808 - 1809

Örlogsflottan

 

 

 

Förhyrda sjömän under kriget 1808 - 1809 fanns både i örlogsföottan och galärflottan (Arméns flotta). Den här listan är bara påbörjad och gör inga som helst anspråk på att vara fullkomlig.

                 

Namn

Påmönst.

Avmönst.

Hemort

Död

Grad

Förband

Nr:

Anm.

                 

Beckman, Jöns

  21/1 1809    

Högbåtsman

 1 komp

 

Skeppet Prins Fredrik Adolf 17/9 1808

Berg, Johan

11/8 1808 24/10 1809    

Lärstyrman

 1 komp

 

Skeppet Äran 29/9 1808. Fregatten Örn 26/4 1809. Medelstyrman 1/6 1809.

Carlqvist, Petter

11/8 1808      

Lärstyrman

 1 komp

 

Skeppet Tapperheten 1/10 1808. Arméns flotta 8/9 1809.

Chemitz, C P

       

Högbåtsman

 1 komp

 

Last briggen Laxen 15/7 1808. Arméns flotta 18/6 1809.

Crondahl, Niklas

  16/10 1809    

Lärstyrman

 1 komp

 

Skeppet Prins Fredrik Adolf 19/9 1808.

Dreutzen - Mårtensson, Olof

16/4 1808  

Visby

 

Kadett. Underlöjtnant

 1 komp

 

Fregatten af Chapman 28/4 1808

Ekelund, Gustaf

  7/10 1809    

Lärstyrman

1 komp

 

Fregatten Bellona 30/10 1808. Skeppet Äran 29/1 1809.

Funck, Georg Wilhelm

20/6 1808 10/10 1809    

Medelstyrman

 1 komp

 

Skeppet Äran 18/9 1808

Fågel, Johan Fredrik

20/6 1808      

Högbåtsman

 1 komp

 

Briggen Falck 31/7 1808. Fången 14/8 1808.

Gådeman, Niclas F

       

Lärstyrman

 1 komp

 

Last briggen Laxen 15/7 1808

Hallin, Johan

  24/10 1808    

Högbåtsman

 1 komp

   

Hjort, Engelbert

20/6 1808 31/10 1809    

Lärstyrman

 1 komp

 

Briggen Vänta litet 9/8 1808

Högbom, Jacob

       

Högbåtsman

1 komp

 

Sjukskeppet Gustaf Adolf 7/8 1808. Arméns flotta 18/6 1809.

Lingstedt, Lars

       

Underskeppare

 1 komp

 

Fregatten Camilla 9/7 1808. Arméns flotta 18/6 1809.

Nährström, M

14/6 1809  

Visby

 

Högbåtsman

     

Ringbom, Niklas

19/8 1808 26/8 1809    

Medelstyrman

 1 komp

 

Skeppet Prins Fredrik Adolf 17/9 1808. Skeppet Fäderneslandet 1/8 1809.

Rundberg, Johan

      3/1 1809

Lärstyrman

1 komp

 

Fregatten Eurodica 31/10 1808. Död i Karlskrona.

Sandelin, Johan

25/4 1808      

Underskeppare

 1 komp

 

Skeppet Gustaf IV Adolf 8/5 1808. Arméns flotta 18/6 1809.

Schröder von, Gustaf Adolf

16/4 1808      

Kadett

   

Kuttern Örn 19/6 1808. Skeppet Kung Adolf Fredrik.

Strömberg, Olof

20/6 1808      

Medelstyrman

 1 komp

 

Skonert Gäddan 18/7 1808.Arméns flotta 9/7 1809.

Tengström, Fredrik

11/8 1808     4/7 1809

Kadett

 1 komp

 

På sjukhuset 4/9 - 22/10 1808. Fregatten Chaman 20/11 1808. På fregatten Delphin. Död på sjukhuset i Göteborg.

Tofften, Gabriel

20/6 1808 19/4 1809    

Lärstyrman

 1 komp

 

Skeppet Prins Fredrik Adolf 17/9 1808

Åkerman, Axel

11/8 1808     14/5 1809

Lärstyrman

 1 komp

 

Skeppet Äran 29/9 1808. Död på Nya kasernen.

Österberg, Nils

  4/4 1809    

Lärstyrman

1 komp

 

Till sjukhuset 17/9 1808

Östman, Jacob

4/10 1808     29/3 1809

Lärstyrman

1 komp

 

Till sjukhuset 25/10 1808. Död i Karlskrona.

                 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Björkman, Nils

14/6 1809  

 

 

 

1 komp

446

Arméns flotta 18/6 1809

Ganström, Rasmus

14/6 1809  

 

 

 

1 komp

447

Arméns flotta 18/6 1809

Gottberg, Olof

14/6 1809  

Visby

 

 

1 komp

448

Arméns flotta 18/6 1809

Stenholm, Hans

14/6 1809  

 

 

 

1 komp

449

Arméns flotta 18/6 1809

Lundqvist, Petter

14/6 1809  

Visby

 

 

1 komp

450

Arméns flotta 18/6 1809

Ruthström, Petter

14/6 1809  

 

 

 

1 komp

451

Arméns flotta 18/6 1809

Bäckström, Carl

14/6 1809  

Follingbo

 

 

1 komp

452

Arméns flotta 18/6 1809

Bäckström, Peter

14/6 1809 20/6 1809

Akebäck

 

 

1 komp

453

Volontär

Sandberg, C H

14/6 1809  

Björke

 

 

1 komp

454

Arméns flotta 18/6 1809

Hagman, Olof

14/6 1809  

Lokrume

 

 

1 komp

455

Arméns flotta 18/6 1809

Dahlström, Nils

14/6 1809  

Lärbro

 

 

1 komp

456

Arméns flotta 18/6 1809

Martin, Lars

14/6 1809 21/10 1809

Fårö

 

 

1 komp

457

 

Lundberg, Anders P

14/6 1809  

Visby

 

 

1 komp

458

Arméns flotta 18/6 1809

Lundgren, Jacob

14/6 1809  

Visby

 

 

1 komp

459

Arméns flotta 18/6 1809

Holmberg, Olof

14/6 1809  

Sanda

 

 

1 komp

460

Arméns flotta 18/6 1809

Martell, Niklas

14/6 1809  

Öja

 

 

1 komp

461

Arméns flotta 18/6 1809

Ockander, Hans

14/6 1809  

Öja

 

 

1 komp

462

Arméns flotta 18/6 1809

Lindbom, Gustaf Adolf

14/6 1809  

Visby

 

 

1 komp

463

Arméns flotta 18/6 1809

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Engelund, P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

374

 

Kastman, P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

375

 

Wahlström, P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

376

 

Lundgren,

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

377

 

Fröberg, A

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

378

 

Friström, D

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

379

 

Hammarrot, L

25/4 1808 20/5 1809

 

 

 

6 komp

380

 

Dedeman, J

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

381

 

Nordberg, A

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

382

Arméns flotta 18/6 1809

Söderberg, A

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

383

Arméns flotta 18/6 1809

Lindell,

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

384

 

Gerstedt, O

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

385

 

Enström, C E

25/4 1808  

 

8/11 1808

 

6 komp

386

Död på skeppet Dristigheten

Wengström, O

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

387

Arméns flotta 18/6 1809

Ahlgren, J

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

388

Arméns flotta 18/6 1809

Högström, P

25/4 1808  

 

2/1 1809

 

6 komp

389

Död i Tunnebod sjukhus

Lyberg, T H

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

390

Arméns flotta 18/6 1809

Berg, J

25/4 1808  

 

28/11 1808

 

6 komp

391

Fregatten Euredice 29/10 1808.

Wessman

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

392

 

Olofsson, J

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

393

Arméns flotta 18/6 1809

Ahlin,

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

394

 

Westberg, P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

395

Fregatten Camilla 30/4 1808

Ekholm, P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

396

 

Dahlgren, A

25/4 1808 25/4 1809

 

 

 

6 komp

397

 

Boberg, D

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

398

Arméns flotta 18/6 1809

Östman, L

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

399

Arméns flotta 18/6 1809

Engedahl, L

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

400

 

Söderberg, L O

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

401

 

Stenström, L M

25/4 1808 24/4 1809

 

 

 

6 komp

402

 

Berg, L

25/4 1808 23/11 1809

 

 

 

6 komp

403

Fregatten Najaden 18/4 1809. Fregatten Maria 4/10 1809

Wallin, H

25/4 1808  

 

29/10 1809

 

6 komp

404

Död på Norrtälje sjukhus

Nyström, N

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

405

 

Friberg, N

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

406

 

Boström, E

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

407

 

Timström, L P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

408

Arméns flotta 18/6 1809

Nyström, O

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

409

Arméns flotta 18/6 1809

Bergström,

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

410

 

Göthberg, T

25/4 1808  

 

3/11 1808

 

6 komp

411

Död på skeppet Dristigheten

Fröman, P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

412

Arméns flotta 18/6 1809

Friberg, O

25/4 1808  

 

17/11 1808

 

6 komp

413

Död på skeppet Äran

Holmström, A

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

414

Arméns flotta 18/6 1809

Meyholm, C G

25/4 1808  

 

18/8 1808

 

6 komp

415

 

Romen, A

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

416

 

Appel, H P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

417

 

Vånmark, P G

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

418

 

Tingstedt, G

25/4 1808  

 

8/10 1808

 

6 komp

419

Död på skeppet Dristigheten

Tingstedt, M

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

420

 

Boberg, O

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

421

Arméns flotta 18/6 1809

Reinicke, Jacob Henrick

25/4 1808 18/11 1808

 

 

 

6 komp

422

 

Hultberg, M

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

423

Arméns flotta 18/6 1809

Ekström, J

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

424

 

Ödin, J

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

425

Arméns flotta 18/6 1809

Ahlström, N

25/4 1808  

 

18/10 1808

 

6 komp

426

Död på skeppet Dristigheten

Rungqvist,

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

427

Arméns flotta 18/6 1809

Rohnberg, P

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

428

 

Rohnstedt,

25/4 1808  

 

 

 

6 komp

429

 

Westerlund, M

25/4 1808 18/11 1808

 

 

 

6 komp

430

 

Cedergren, J P

25/4 1808 26/11 1808

 

 

 

6 komp

431

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

               

 

Hemström, Olof

20/6 1808     9/1 1809  

6 komp

657

Död i Karlskrona

Gardelin, Nil

20/6 1808        

6 komp

658

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Schultz, Anders

20/6 1808        

6 komp

659

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Hammar, Christian

20/6 1808 16/10 1808      

6 komp

660

 

Nystedt, L

20/6 1808        

6 komp

661

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Gothberg, Petter

20/6 1808        

6 komp

662

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Kjellgren, Petter

20/6 1808        

6 komp

663

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Stenholm, Johan

20/6 1808        

6 komp

664

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Hallberg, L

20/6 1808        

6 komp

665

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Westerberg, N

20/6 1808        

6 komp

666

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Möllerström, Jacob

20/6 1808        

6 komp

667

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Frögren, Olof

20/6 1808     22/11 1808  

6 komp

668

Död på skeppet Prins Fredrik Adolf.

Dahlman, Jacob

20/6 1808        

6 komp

669

Kuttern Höken 5/7 1808

Ullmstedt, Carl

20/6 1808        

6 komp

670

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Södergren, Mathias

20/6 1808        

6 komp

671

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Enström, Johan

20/6 1808        

6 komp

672

Fregatten af Chapman 8/9 1808

Björklund, Michael

20/6 1808        

6 komp

673

Arméns flotta 18/6 1809

Lyth, Mathias

20/6 1808 27/11 1809      

6 komp

674

Fregatten Camilla 30/4 1809.

Tofftén, Petter

20/6 1808     31/12 1808  

6 komp

675

Död på kuttern Höök.

Lerbom, P J

20/6 1808        

6 komp

676

Kuttern Höök 5/7 1808

Romstedt, Lars

20/6 1808        

6 komp

677

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Lundgren, Johan

20/6 1808 25/11 1808      

6 komp

678

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Stenström, Jacob

20/6 1808        

6 komp

679

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Wiman, Hans

20/6 1808        

6 komp

680

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Rosander,

20/6 1808        

6 komp

681

 

Wahlqvist,

20/6 1808        

6 komp

682

 

Gervin, L

20/6 1808     23/12 1808  

6 komp

683

Död Karlskrona sjukhus

Wetterlund, Daniel

20/6 1808        

6 komp

684

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Bogström, Olof

20/6 1808        

6 komp

685

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Wallbom, Johan

20/6 1808        

6 komp

686

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Hoggrén, P

20/6 1808        

6 komp

687

 

Blomberg, P

20/6 1808        

6 komp

688

 

Sandelin,

20/6 1808        

6 komp

689

 

Westergren, Anders

20/6 1808        

6 komp

690

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Bandelin, O

20/6 1808        

6 komp

691

 

Segerlund, Jöns

20/6 1808 16/10 1808      

6 komp

692

 

Lundgren, P

20/6 1808        

6 komp

693

 

Hedman, Hindrick

20/6 1808        

6 komp

694

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Fröjelström, Pehr

20/6 1808        

6 komp

695

Arméns flotta 18/6 1809

Kjellberg, Pehr

20/6 1808        

6 komp

696

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Hederström, P

20/6 1808     16/1 1809  

6 komp

697

 

Söderberg, Jacob

20/6 1808        

6 komp

698

 

Söderdahl, Petter

20/6 1808 14/1 1809      

6 komp

699

 

Lindstedt, Mathias

20/6 1808        

6 komp

700

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Södergren, Jöran

20/6 1808        

6 komp

701

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Melander, Johan

20/6 1808        

6 komp

702

Briggen Falck 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Boberg, Johan

20/6 1808        

6 komp

703

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Rydahl, Nils

20/6 1808 31/10 1809      

6 komp

704

Fregatten Euredice 18/4 1809.

Nordin, Hans

20/6 1808 16/10 1808      

6 komp

705

 

Hagström, N P

20/6 1808        

6 komp

706

Kuttern Höök 25/7 1808. Fången 28/7 1808.

Fohlström, Olof

20/6 1808        

6 komp

707

Kuttern Höök 25/7 1808. Fången 28/7 1808.

Lundin, Hans

20/6 1808        

6 komp

708

Kuttern Höök 25/7 1808. Fången 28/7 1808.

Lundin, Jöran

20/6 1808        

6 komp

709

Kuttern Höök 25/7 1808. Fången 28/7 1808.

Stenbom, Thomas

20/6 1808        

6 komp

710

Kuttern Höök 25/7 1808. Fången 28/7 1808.

Ellnberg, Olof

20/6 1808        

6 komp

711

Kuttern Höök 25/7 1808. Fången 28/7 1808.

Westergren, Båtel

20/6 1808        

6 komp

712

Kuttern Höök 25/7 1808. Fången 28/7 1808.

Nordman, Petter

20/6 1808        

6 komp

713

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Lautin, Johan

20/6 1808        

6 komp

714

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Söderberg, Lars

20/6 1808        

6 komp

715

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Lundqvist, Pehr

20/6 1808        

6 komp

716

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Gottlander, Johan

20/6 1808        

6 komp

717

Sjukskeppet Gustaf Adolf 25/6 1808. Fången 14/8 1808.

Möllander, Johan

20/6 1808 24/11 1808      

6 komp

718

 

Brobeck, Johan

20/6 1808     26/1 1809  

6 komp

719

 

Söderberg, L G

20/6 1808        

6 komp

720

Fången

Öberg, Johan P

20/6 1808        

6 komp

721

Fången

Boberg, Olof

20/6 1808        

6 komp

722

Fången

Moberg, Berendt

20/6 1808        

6 komp

723

Fången

Dahlström, Lars

20/6 1808 22/11 1808      

6 komp

724

 

Nyström, Nils

20/6 1808        

6 komp

725

Arméns flotta 18/6 1809

Danner, Jöns

20/6 1808        

6 komp

726

Fången

Söderdahl,

20/6 1808        

6 komp

727

 

Östman, Sören

20/6 1808        

6 komp

728

Fången

Kullin - Jacobsson, Jöns

20/6 1808        

6 komp

729

Arméns flotta 18/6 1809

Walgren, Rasmus

20/6 1808        

6 komp

730

Fången

Granberg, N

20/6 1808        

6 komp

731

Fången

Westberg, Olof

20/6 1808        

6 komp

732

Fången

Öhman, Jacob

20/6 1808        

6 komp

733

Fången

Lindgren, P J

20/6 1808        

6 komp

734

Fången

Blomberg, Jacob

20/6 1808        

6 komp

735

Kuttern Höök 25/7 1808

Södersten, Magnus

20/6 1808        

6 komp

736

Fången

Densin, Anders N

20/6 1808        

6 komp

737

Fången

Stenström, P

20/6 1808        

6 komp

738

Skeppet Vladislaf 13/5 1809. Arméns flotta 18/6 1809

Tingstadius, Hans

20/6 1808        

6 komp

739

Fången

Högbom, C

20/6 1808        

6 komp

740

 

Gottlander, P A

20/6 1808 31/10 1809      

6 komp

741

Fregatten Camilla 30/4 1809.

Ekengren, Jon

20/6 1808        

6 komp

742

Fången

Måhlbeck, Olof

20/6 1808        

6 komp

743

Fången

Engeström, S

20/6 1808        

6 komp

744

Fregatten Jaramas 10/12 1808. Rymd 14/2 1809.

Mattsson, Fredrik

20/6 1808        

6 komp

745

Arméns flotta 18/6 1809

Ahlgren, Nicklas

20/6 1808        

6 komp

746

Kuttern Höök 25/7 1808

Dahlman, N F

20/6 1808        

6 komp

747

 

Hedman, Johan

20/6 1808        

6 komp

748

Fången

 

         

6 komp

749

 

 

         

6 komp

750

 

Hallin, Zacharias

10/8 1808     19/11 1808  

6 komp

751

Skeppet Prins Fredrik Adolf 17/9 1808. Skeppet Fäderneslandet 27/10 1808, död ombord.

Hofström, H

10/8 1808        

6 komp

752

Arméns flotta 18/6 1809

Bogström, G

10/8 1808 28/10 1809      

6 komp

753

Skeppet Prins Fredrik Adolf 17/9 1808. Fregatten Euredice 18/4 1809.

Höglund, O

10/8 1808        

6 komp

754

 

Sandström, L

10/8 1808     8/1 1809  

6 komp

755

Död på barkasskjulet

Boman, O

10/8 1808 31/10 1809      

6 komp

756

Briggen Vänta litet 2/9 1808. Fregatten Bellona 30/4 1809.

Ahlström, L

10/8 1808 28/10 1809      

6 komp

757

Fregatten af Chapman 25/4 1809.

Klintberg, C

10/8 1808        

6 komp

758

 

Österberg, N

10/8 1808 9/6 1809      

6 komp

759

 

Söderstrand, J

10/8 1808 31/10 1809      

6 komp

760

Briggen Vänta litet 2/9 1808. Fregatten Bellona 30/4 1809.

Bogström, J

10/8 1808 16/10 1809      

6 komp

761

 

Nordström, M

10/8 1808     26/1 1809  

6 komp

762

Fregatten Jaramas 10/12 1808. På sjukhuet 17/1 1809. Död där.

Bogstedt, Z

10/8 1808 25/4 1809      

6 komp

763

 

Östergren, N

10/8 1808        

6 komp

764

Skeppet Wladislaff 12/5 1809. Skeppet Äran 14/5 1809. Fregatten Najaden 28/5 1809. Umeå sjukhus 4/9 1809.

Nordberg, L

10/8 1808        

6 komp

765

 

Friberg, O

10/8 1808 16/11 1808   16/12 1808  

6 komp

766

 

Måhlbeck, N G

10/8 1808 16/11 1808      

6 komp

767

 

Lönqvist, N

10/8 1808     7/6 1809  

6 komp

768

Fregatten Euredice 15/4 1809.

Hallbom, P

10/8 1808     5/1 1809  

6 komp

769

Slupskjulet 8/11 1808. Död i Karlskrona.

Hultbeck,

10/8 1808 3/11 1808      

6 komp

770

 

Södergren, J O

10/8 1808        

6 komp

771

 

Nordström, Nils

10/8 1808 7/4 1809      

6 komp

772

Till sjukhuset 16/3 1809.

Alschovius, N

10/8 1808     17/11 1808  

6 komp

773

Död på skeppet Göta Lejon.

Lautin, Anders

19/8 1808        

6 komp

774

Till sjukhuset 30/10 1808.

Langren, H

19/8 1808        

6 komp

775

 

Cederdahl, Lars

19/8 1808 7/4 1809      

6 komp

776

Till sjukhuset 21/12 1808.

Engedahl, P M

19/8 1808 20/6 1809      

6 komp

777

 

Bogström, O

19/8 1808        

6 komp

778

 

Lundgren, Mårten

19/8 1808 7/4 1809      

6 komp

779

Till sjukhuset 27/11 1808.

Strandberg, L

7/9 1808        

6 komp

780

 

Boggren,

7/9 1808        

6 komp

781

 

Lyberg, M

11/9 1808 28/2 1809      

6 komp

782

 

Lindström, Båtel

11/9 1808     2/12 1808  

6 komp

783

Död på barkasskjulet

Öhman, A

11/9 1808        

6 komp

784

 

Hedenberg, J P

11/9 1808 5/11 1808      

6 komp

785

 

Othberg, Thomas

11/9 1808 27/11 1809      

6 komp

786

Fregatten Jaramas 10/12 1808. Till Göteborgs sjukhus 17/1 1809. Fregatten Jaramas 11/4 1809.

Segelin, O

11/9 1808        

6 komp

787

 

Westpahl, L N

11/9 1808        

6 komp

788

 

Wengedahl, C

2/10 1808     3/1 1809     789

Död i Tunneboden

Mällin, Isac

2/10 1808 31/10 1809      

6 komp

790

 

Bäckström,

2/10 1808        

6 komp

791

 

Björklund, Lars

2/10 1808     26/3 1809  

6 komp

792

Död i Tunneboden

Strömstedt, Johan

2/10 1808 27/11 1809      

6 komp

793

Fregatten Camilla 30/4 1809.

Höglund, Lars

2/10 1808     5/1 1809  

6 komp

794

Till Landskrona sjukhus 3/12 1808.

Klintbom, N

2/10 1808        

6 komp

795

 

Bergström,

2/10 1808        

6 komp

796

 

Fahlstedt, S

2/10 1808 31/10 1809      

6 komp

797

Fregatten Camilla 30/4 1809.

Falck,

2/10 1808        

6 komp

798

 

Wittberg, Jöran

10/11 1808 29/10 1809      

6 komp

799

Fregatten Jaramas 10/12 1808.

Wallin, P

10/11 1808        

6 komp

800

 

Ekelöf, Jon

10/11 1808 27/11 1809      

6 komp

801

Fregatten Camilla 30/4 1809.

Klintbom, Jöran

10/11 1808     20/1 1809  

6 komp

802

Fregatten Jaramas 10/12 1808. Död på Göteborgs sjukhus.

Ahlström, Båtel

10/11 1808 25/4 1809      

6 komp

803

 

Stenbom, Johan

10/11 1808 28/4 1809      

6 komp

804

 

Söderdahl, Pehr

10/11 1808        

6 komp

805

 

Nordin, Nils

10/11 1808 24/11 1809      

6 komp

806

Fregatten Euredice 18/4 1809.

Hejdenberg, Anders

10/11 1808 27/11 1809      

6 komp

807

Fregatten Jaramas 10/12 1808. Fregatten Bellona 30/4 1809.

Wallin, Daniel

10/11 1808     30/3 1809  

6 komp

808

Skeppsgosse. Död på Nya Kasernen.

Nordberg, Carl

10/11 1808 31/10 1809      

6 komp

809

Skeppsgosse.

Söderström, Anton

10/11 1808        

6 komp

810

Skeppsgosse. Armeéns flotta 9/7 1809.

Lefvin, Elias

10/11 1808     22/1 1809  

6 komp

811

Skeppsgosse. Död på Göteborgs sjukhus.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig