Föregående sida

Polska ubåten Orzeł

Östergarnsholmen 22 september 1939

Jan Grudzinski

I början av den tyska och sovjetiska invasionen av Polen 1939 hade den polska ubåten ORP Orzeł utfört patrulluppdrag i södra delen av Östersjön. Eftersom hennes hemmahamn vid Hel nära staden Gdynia hade fallit i fiendens samt kaptenen på ubåten, Henryk Kłoczkowski hade drabbats av en sjukdom, beslutade besättningen att försöka ta sig till Tallinn i Estland. ORP Orzeł nådde Tallinn den 14 september 1939 och den 15 september tvingades kaptenen lämna ubåten för att genomgå sjukhusvård.

Minnessten i Tallinn

På inrådan av Tyskland, bordade de estniska militära myndigheterna fartyget och internerade besättningen. Man konfiskerade alla navigeringshjälpmedel och kartor och började ta bort alla hennes krigsmateriel.

Besättningen på ubåten smidde emellertid planer på att genomföra ett flyktförsök. Befälhavare var nu sekonden Jan Grudzinski. Runt midnatt den 21 september övermannades de estniska vakterna och förtöjningarna kapades och Orzeł tog sig ut på öppet vatten. Larm gick omedelbart och ubåten utsattes för kraftig eldgivning. Men man lyckades komma undan. Tanken var att försöka ta sig till någon engelsk hamn. Besättningen hade hört att en annan polsk ubåt hade lyckats med detta.

När ubåten flydde hade två estniska vakter, Roland Kirikmaa och Boris-Nikolai Mahlstein, blivit kvar ombord och hölls nu som gisslan. Men då man passerade öster om Gotland sattes de båda esterna iland utanför Östergarnsholm där de omhändertogs av svenska myndigheter. De skickades dock nästan omgående tillbaka till Estland där de senare kom att ansluta sig till Waffen-SS.

Orzeł anlände till Skottland där hon blev en del av brittiska flottan, hon försvann senare. Orzełs flykt användes av både ryssar och tyskar som bevis på att esterna inte kunde försvara sig själva, vilket ryssarna sedan godhjärtat hjälpte dem med i sådär 50 år.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig