Föregående sida

Gradbeteckningar

Wehrmacht

Luftwaffe

Kriegsmarine

Waffen-SS

Sverige

Schütze

(Fahrer, Funker, Jäger, Kanonier, Kraftfahrer, Pionier, Reiter, Grenadier, Oberschütze)

Flieger

Matrose

SS-Schütze

Menig

Obergrenadier

 

 

 

SS-Oberschütze

 

Gefreiter

(Rottenfuhrer.Dbergrenadier, Oberfahrer, Oberfunker, Oberjäger)

Gefreiter

Matrosengefreiter

SS-Sturmmann

Vicekorpral

Obergefreiter

(Hauptgefreiter, Stabsgefreiter, Obermaat)

Obergefreiter

Matrosenobergefreiter, Matrosenhauptgefreiter
Matrosenstabsgefreiter

SS-Rottenführer

Korpral

Unteroffizier

 

Unteroffizier

Maat

SS-Unterscharführer

Furir

Unterfeldwebel

 

Unterfeldwebel

Obermaat

SS-Scharführer

Överfurir

Fähnrich

 

 

Fähnrich zur See

SS-Standartenjunker

Överfurir

Feldwebel

(Wachtmeister, Feuerwerker, Festungspionierfeldwebel, Funkmeister, Brieftaubenmeister, Schirrmeister)

Feldwebel

Feldwebel

SS-Oberscharführer

Överfurir

Oberfeldwebel

(Oberfåhnrich, Oberwachtmeister, Oberfeuerwerker)

Oberfeldwebel

Stabsfeldwebel
Oberfeldwebel

SS-Hauptscharführer

SS-Stabsscharführer

Sergeant

Oberfähnrich

 

 

Oberfähnrich zur See

SS-Standarten-Oberjunker

Fanjunkare

Stabsfeldwebel

(Stabswachtmeister, Stabsfeuerwerker ... )

Stabsfeldwebel

Stabsoberfeldwebel

SS-Sturmscharführer

Fanjunkare

Leutnant

(Mi1itärverwaltungs- Inspektor, Sonderfuhrer)

Leutnant

Leutnant zur See

SS-Untersturmführer

Fänrik

Oberleutnant

(Stabsarzt, Oberarzt, Oberzahlmeister)

Oberleutnant

Oberleutnant zur See

SS-Obersturmführer

Löjtnant

Hauptmann

(Militär-Verwaltungs-Rat, Rittmeister)

Hauptmann

Kapitänleutnant

SS-Hauptsturmführer

Kapten

Major

 

Major

Korvettenkapitän

SS-Sturmbannführer

Major

Oberstleutnant

 

Oberstleutnant

Fregattenkapitän

SS-Obersturmbannführer

Överstelöjtnant

Oberst

 

Oberst

Kapitän zur See Kommodore

SS-Standartenführer

SS-Oberführer

Överste

Generalmajor

 

Generalmajor

Vizeadmiral

SS-Brigadeführer

Generalmajor

Generalleutnant

 

Generalleutnant

Konteradmiral

SS-Gruppenführer

Generallöjtnant

General der

 

General der

Admiral

SS-Obergruppenführer

General

Generaloberst

 

Generaloberst

Generaladmiral

SS-Oberstgruppenführer

Generalöverste

Generalfeldmarschall

 

Generalfeldmarschall

Grossadmiral

Reichsführer-SS

Generalfältmarskalk

   

Reichsmarschall

 

   

 

  

Förteckning över förband representerade vid Lager Lingen

A.

Armee, Artillerie, Abteilung

Armé, artilleri, avdelning

A.A. (Art.Abt.)

Artillerie-Abteilung

Artilleriavdelning

A.R. (Art.Rgt.)

Artillerie-Regiment

Artilleriregemente

A.E.A.

Armeens Ersatz-Abteilung

Arméns ersättningsavdelning

A.N.R.

Armeens Nachrichten-Regiment

Arméns underrättelseregemente

A.V.A.

Armeens Versorgungs-Abteilung

Arméns underhållsavdelning

Abt.

Abteilung

Avdelning

Abw.

Abwehr

Kontraspionage

Art.

Artillerie

Artilleri

Aufkl.

Aufklärung

Spaning, rekognosering

B. (BtI.)

Bataillon

Bataljon

Batt. (Bttr.)

Batterie

Batteri

Baukp.

Baukompanie

Byggkompani

Blankdr.Kp.

Blankdraht-Kompanie

Ledningsdragningskompani

Bri.

Brigade

Brigad

D. (Div.)

Division

Division

E. (Eisenb.)

Eisenbahn

(Fält- )järnväg

E. (Ers.)

Ersatz

Ersättning

E.B. (Ers.Btl.)

Ersatz-Bataillion

Ersättnings-bataljon

Eins.Fhr.

Einsatz-Fuhrung

Insatsledningen

Ern.-

Ernährungs-

Förplägnads-

F.S.A.

Feld-Sanitäts-Abteilung

Fältsanitetsavdelning

F. (Fl.) (Flak)

Flugzeugabwehrkanone

Luftvärnskanon

Fhr.Res.

Ftihrer-Reserve

Ledningsreserv

Flg.Ausb.

Flieger-Ausbildung

Fältflygsutbildning

Frw.Div.(SS)

Freiwilligen-Division (SS)

(SS- ) frivilligdivision

Ftis.Btl.

Fuselier-Bataillon

Fusiljärbataljon

g. (gem.)

gemischt(e)

Blandad

Gen.

Gendarmerie

Gendarmeri

Gen.(Trupp)

Gendarmerie-(Trupp)

Gendarmeri- (trupp)

Gesch.(Brig.)

Geschtitz-(Brigade)

Artilleripjäs- (brigad)

Gr. (Gren.)

Grenadier

Grenadjär

Gr. (Werfer)

Granat-(W erfer)

(granat -) kastare

H. (He.)

Heer

Armén

H.(Kdr.)

Heeres-(Kommandantur)

Armé- (kommendantur)

Haf. Wach.Kp.

Hafen-Wachkompanie

Hamnbevakningskompani

Hpt.Verb.d.E.

Haupt-Verband der Eisenbahn

Huvudförband för järnvägar

I. (lnf.)

Infanterie

Infanteri

I. (lnsp.)

Inspektion

Inspektion

I.D. (Inf.Div.)

Infanterie-Division

Infanteridivision

Jg.-

Jagd-, Jäger-

Jakt-, jägar-

K (Kp.)

Kompanie

Kompani

KA. (Kraftf.A.)

Kraftfahrer-Abteilung

Fordonsföraravdelning

Kr.-

Kranken-

Sjuk-

Krs.Kdt.

Kreis-Kommandantur

Kretskommendantur

l. (le.)

leicht(e)

lätt(a)

L.

Legion

Legion

L-Boot (Ldg.-Boot)

Landungs-Boot

Landstigningsbåt

Ldg.(Bt\.)

Landungs-(Bataillon)

Landstigningsnings- (bataljon)

lett.Bt\.

lettisches Bataillon

Lettisk bataljon

lit.Btl.

litauisches Bataillon

Litauisk bataljon

Lw.

Luftwaffe

Luftwaffe (Flygvapnet)

M. (Ma.)

Marine

Marinen, krigsmarinen

M.KA.

Marine-Kraftfahrer-Abteilung

Marinens fordonsföraravdelning

mot.

motorisiert

motoriserad

N. (Nachr.)

Nachrichten

Underrättelse

N.A.

Nachrichten-Abteilung

Underrättelseavdelning

OK

Oberkommando, Ortskommandantur

Överkommando, ortskommendantur

OKH

Oberkommando des Heeres

Arméns överkommando

Pak

Panzerabwehrkanone

Pansarvärnskanon

Pi.

Pionier

Pionjär

Po\.-

Polizei-

Polis-

Prop.(Kp.)

Propaganda-(Kompanie)

Propaganda- (kompani)

Pz.(Rgt.)

Panzer-Regiment

Pansarregemente

R. (Rgt.)

Regiment

Regemente

Res.

Reserve

Reserv

s. (schw.)

schwer( e)

tung

S. (San.)

Sanitäts-

Sanitets-

S.F.(Kp.)

Sanitäts- Feld-(Kompanie)

Sanitets- fält- (kompani)

Schw. (Sw.)

Scheinwerfer

Strålkastare

St.

Stab, Sturm-

Staben, stormning

St.-Boot Kp.

Sturmboot-Kompanie

Stormbåtskompani

Tr.

Truppe

Trupp

Trsp.

Transport

Transport

V.

Versorgung

Underhåll

W. (Wehrm.)

Wehrmacht

Krigsmakten

W.Rgt.(Werfer- Rgt.)

Werfer-Regiment

Granatkastarregemente

W.S.

Waffenschule

Vapenskola

z.b.V.

zu besonderer Verwendung

till särskilda uppdrag

Övriga begrepp och uttryck

 

Arzt

 (fält- )läkare

 

Auffanglager

 uppsamlingsläger

 

Aufklärung

 spaning, rekognosering

 

Bau-(Verband)

 bygg-Iförband)

 

Bevollmächtigter

 befullmäktigad

 

Bezirk (Bez.)

 distrikt

 

Brieftauben-(Meister)

 brevduve-(mästare)

 

Brtickenbau-(Verband)

 brobyggnads-tförband)

 

Einsatz-

 insats- (av trupp)

 

Fahrer, Kraftfahrer

 fordonsförare

 

Feuerwerker

 laddare (vid eldgivning)

 

Flieger

 flygare, pilot

 

Filhrung

 ledning

 

Funker

 telegrafist

 

Gebietsfiihrer

 områdes-befålhavare

 

Gemeinde

 församling

 

Hafenkapitän

 hamnkapten

 

Heeresgruppe

 arme gruppen

 

Inspektor

 inspektör

 

Jagd, Jäger

 jagt, jägare

 

Kampfgruppe

 kampgruppen

 

Kanonier

 kanonjär

 

Kreis (Krs.)

 krets (geogr.)

 

Libau

 Liepaja

 

Orts-

 orts- (lokal, geogr.)

 

Paulshafen

 Pavilosta

 

Polizei

 polis

 

Provinz (Prov.)

 provins

 

Reiter

 ryttare

 

Rotte

 rote

 

Sammelstelle (Häute-, Truppen-)

 uppsamlingsställe (skinn vid fåltslakteri, trupp-)

 

Sanitäter

 sjukvårdare

 

Schirr-(Meister)

 seldons-(mästare), vid rytteriet

 

Schutze

 skytte

 

Sonderfuhrer

 (särskild) ledningsansvarig

 

Stab

 staben

 

Streife

 patrull

 

Windau

 Ventspils

 

Zahlmeister

 den ansvarige för utbetalningar

 

Zivilverwaltung

 civilförvaltning

 

Zug

 pluton

 

 

Förteckning över förband representerade vid Lager Lingen

Oberkommando  (Överkommando)

Oberkommando des Heeres Kurland

Oberkommando Heeresgruppe Nord

 

Infanterie Infanteriförband)

Infanterie-Division: 81,263

Infanterie-Regiment: 44, 501 (Flak-), 551

Infanterie-Ersatz-Bataillon: 196, 540

Grenadier-Regiment: 51, 103 (Panzer-), 108 (Panzer-), 174, 189,337,376,377,408,426, 436,476,551,552

Grenadier-Ersatz-Bataillon: 188, 600

Grenadier-Batterie: 225 (schwer)

Fuselier-Abteilung: 13

Fuselier-Bataillon: 223, 225

 

Artillerie (Artilleriförband)

Artillerie-Regiment: 4 (Panzer-), 11,47, 52,92, 108, 126,218,225 (Ieicht), 253, 329, 785, (z.b.V.)

Artillerie-Batterie: 511 (schwer)

Artillerie-Abteilung: 12 (Panzer-), 34 (Ersatz-), 255 (Ersatz-), 256 (motorisiert), 526, 615, 636

Flak-Heeres-Kommandantur (motorisierte Legion Fiirth)

Flak-Regiment: 2, 7, 30 (motorisiert), 42 (Artillerie-), 51 (motorisiert, Sturm-), 276, General Göring

Flak-Bataillon: 126 (Ersatz-)

Flak-Abteilung: 38 (Ersatz-), 51,92 (Sturm-), 127 (gemischt), 218 (schwer), 276, 385, (Reserve-), 431 (gemischt, Reserve-), 618 (schwer, Scheinwerfer-), 867 (Ieicht, Tran sport- ), 949 (leicht), Stettin OstIand (Scheinwerfer-)

Flak-Scheinwerfer-Batterie: 2 (motorisiert)

Flak-Auffanglager Libau

Werfer-Regiment: 70

(Granat-)Werfer-Batterie: 225

 

Panzer (Pansarförband)

Panzer-Division: 14 (Ftihrungs-Reserve, Sanitäts-Kompanie)

Panzer-Regiment: 29, 630

Panzer-Jäger-Regiment: 22, 42, 329

Panzer-Bataillon: 13 (Pionier-)

Panzer-Jäger-Abteilung: 11, 181,205 (motorisiert), 329, 723, 753, 758

Panzer-Ersatz-Abteilung: 20 (Abwehr-)

Panzer-Kompanie: 1205 (Jagd-)

Sturmgeschutz-Brigade: 202

 

Nachrichten (Underrättelser)

Nachrichten-Abteilung: 83 (Ersatz-), 106, 132,290,303,329,558

Nachrichten-Aufklärung

Nachrichten-Kompanie: 823

 

Pioniere (Pionjärförband)

Pionier-Bataillon: 23, 26, 29, 47, 71,121 (Bau-), 126, 128 (Landungs-), 290, 671, 917

Pionier-Ersatz-Bataillon: 1,2,3,8,9,12, 14, 16, 17,20,24,28,33

Pionier-Abteilung: 67,263

Pionier-Ersatz-Kompanie: 20, 212

Pionier-Sturmboot-Kompanie: 903

Pionier-Maschinen-Zug

 

Sanitätstruppe (Sanitetsförband)

Sanitäts-Bataillon: 10 (Ersatz-), 48, 91 (Ersatz-)

Sanitäts-Abteilung: 3 (Feld-), 7 (Ersatz-), 13 (Feld-)

Sanitäts-Kornpanie: 2/4, 33, 44 (Ersatz-), 225

Kranken- Transport-Abteilung: 542

 

Marine (Marinförband)

Marine-Abteilung: 530, 532, 534

Sturmboot-Kompanie: 3,903

 

Baltische Truppenteile (Baltiska förband)

Generalinspektion der lettischen Legion

lettische SS-Freiwilligen-Legion (Sammelstelle Windau)

lettische Infanterie- Division: 15, 19 (SS-Freiwilligen-)

lettisches Bau-Pionier-Bataillon: 5

lettische Bauabteilung

litauisches Bataillon: 256

 

Ubrige Truppenteile (Övriga truppförband)

Flieger-Ausbildungs-Regiment: 6 (Oschatz)

Bau-Kompanie: 128

Baukompanie: 2,42 (Luftwaffe)

Blankdraht-Kompanie: 145 (schwer)

Bruckenbau-Bataillon: 566

Feld-Gandarmerie-Trupp: 81,329

Gendarmerie- Kommando

Hafen-Kapitän: Libau, Windau

Hafen- Wachkompanie Libau

Kampfgruppe (von Giese)

Kraftfahrer-Abteilung: 27 (Ersatz-), 584, 592 (Transport-), (Marine-)

Kraftfahrer-Kompanie: 3/212

Kreiskommandantur: Libau, Windau

Ortskommandantur/633

Propaganda-Einsatz-Fuhrung: 621

Propaganda-Kompani e: 501

Schätzen-Ersatz-Kompanie: 2/133

Sturm-Bataillon: 38,48

Sturm-Bataillon Kurland

Versorgungs-Abteilung: 589 (Armeens)

V.-Staffel: 290 (Luftwaffen-Verband)

Verwaltungs-Kompanie: 19

Waffenschule

Wehrmachts-Streifen-Abteilung (ZWA): 513 (Belzig)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig