Föregående sida

Franska krigsflyktingar på Gotland 1943

Personakter - Franska krigsflyktingar

S/S Othem

Fredagen den 29 oktober 1943 kl. 22.45 fick polisstationen i Visby ett telefonsamtal att den 29 år gamla kolbåten S/S Othem tillhörigt Rederiaktiebolag Volo i Slite, hade med sig ett antal politiska flyktingar. Othem hade varit i Stettin och lastat stenkol. Flyktingarna, som arbetade som hamnarbetare, hade varit med och lastat fartyget och hade osedda hade smugit sig ombord och hållit sig gömda i det främre lastrummet. Först när båten var i Visby hamn gav de sig tillkänna genom knackningar i en lufttrumma på fördäcket, de hade inte vetat hur länge de varit till sjöss då det hade varit beckmörkt i lastrummet. Stadsfiskal Ullman bestämde att dessa skulle stanna kvar ombord till nästföljande dag, närmare bestämt till kl. 09.00 då han och doktor Nils Bolin skulle besöka dem. Innan dess hade hamnpolisen Holger Sundberg ordnat med bevakningen av båten. Besättningen ombord kunde dock inte vänta ända till kl. 9 på morgonen med avlastningen av kollasten ombord utan ringde redan kl. 06.45 på lördagen till polisstationen och begärde att de tog omhand flyktingarna, som hade visat sig vara nio fransmän, omedelbart. Så skedde också, en lastbil från Lastbilscentralen i Visby ställdes till deras förfogande, och först bar det av till hälsovårdsplutonen och desinfektionsanstalten i Vibble för läkarundersökning och smittrening. Kriminalöverkonstapel Åkerberg följde med på lastbilen för att, om möjligt, försöka ta reda på personuppgifter om flyktingarna. Klockan 09.00 togs de omhand i Vibble. Sedan fördes de tillbaka till Visby där de logerades på Pensionat Solhem till en kostnad av 107, 25:-. Mat för 131, 20:- åt de på Restaurant Hansegården. Då de vid ankomsten var iklädda civila kläder, plus att de medförde en del militära persedlar, ekiperades med kläder från Visby Röda kors, till ett värde av 280, 48:-.

Redan på kvällen måndagen den 1/11 sändes flyktingarna från Visby till Stockholm. Tre män från kriminalpolisen medföljde som vakter, allt till en kostnad av 500:-

Av flyktingarna hade sju stycken såsom soldater varit krigsfångar i Tyskland i tre år. Där hade de arbetat på olika platser. Inga hade blivit straffade i hemlandet, men under sin tid som krigsfångar hade Vassenu , Lafaye, Parès, Beltran och Tesson blivit straffade för rymning och avtjänat ett sex månaders straff vid ett disciplinkompani i Ukraina. Två stycken var arbetspliktiga och hade kommenderats till att göra arbetstjänst i Tyskland, dessa två var: Quoi och Roquelaure.

Soldaterna vilka alla var meniga, utom Destre som var korpral, var infanterister som hade blivit tillfångatagna av tyskarna under striderna 1941.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig