Föregående sida

Diverse handlingar och skrivelser rörande Lager Lingen

Till/ Chefen N. Fo.

Söndagen den 20 augusti 1944 kl. 1830 ingick rapport från signalstn Holmudden att en flyktingbåt passerat med kurs mot Kyrkviken. Kl 1900 landstego dessa flyktingar vid Friggårds. De voro till antalet 20, varav 10 män, 5 kvinnor och 5 barn. Färden hade företagits i en öppen motorbåt - PÄ 914 från Pärnau - samt anträtts från från Ösel på natten mellan den 19 och 20 augusti.

Vid förhör uppgåvo flyktingarna, att avfärden gått bra. De hade icke observerat några örlogsfartyg eller flyg.

Deras tillstånd var efter förhållandena mycket gott. Det framgick vidare bl.a., att en av dem, Voldemar Vakepea, haft svenskt uppehållstillstånd, gällande att vistas i Ösbygarns socken, Stockholms län. Detta tillstånd hade utgått den 14 augusti 1944. Han var ägare till båten, i vilken resan företagits, och uttryckte önskemål om att få återvända till Estland för att med båten företaga nya flyktingstransporter.

Av de omhändertagna flyktingarna voro fyra uniformerade. Två av dem voro iförda lettiska soldatuniformer, under det att två buro tulluniformer. De senare uppgåvo, att sådana uniformer numera tilldelats soldaterna, då svår brist på militära uniformer är rådande. De uniformerade flyktingarna meddelade därjämte att de rymt från militärtjänsten. De hade medfört vapen vid avresan men kastat dessa i havet, då svenskt land siktades.

Flyktingarnas bagage visiterades. Därvid anträffades icke något anmärkningsvärt utöver den personliga utrustningen.

Hos ovannämnde Vakepea anträffades togs i beslag en kikare.

Båten uppdrogs vid Friggårds, där även ett fat med c:a 300 liter petroleum omhändertogs.

En patrull på 1+3 man beordrades för vakthållningen till Friggårds från Fältpost 63288. Flyktingarna utspisades med kaffe och bröd genom civil försorg. De överantvardades åt polismyndigheten i Fårösund kl. 2230.

 

De omhändertagna flyktingarna voro följande:

Tamm, Friedrich

född 29/11 1901, sjöman

Tern, Eduard

född 5/2 1906, chaufför

Saks, Heinrich-Voldemar

"    12/5 1922, lantarbetare

Nömm, Heino Amandus

"    1/9 1920, arbetare

Kaljulaid, Osvald

"    19/5 1925, fiskare

Kajupanc, Eduard Rudolf

"    13/6 1923, transportarb.

Saks, Alder

"     25/8 1923,       "

Hein, Albert

"     12/10 1905, möbelsnickare

Jögi, Vello

"     13/8 1912

Vakepea, Voldemar

"      21/7 1912, tunnbindare

 "          Hilda

"      9/3 1922, fru

Deller, Erna

"     25/11 1912, fru

medförde ett barn

 

Sepp, Mäida

"     7/10 1926, fröken

Siguss, Helvina

"    12/11 1911, fru medförde två barn

   

                                

Av de omhändertagna hade Hein, Jögi och Vakepea titigare  (sic) varit i Sverige enligt vad de uppgåvo.

Fältpost 63288 den 21/8 1944.

Th. Fälth

kompch

 


 

Härmed får jag vördsamt överlämna närlagda fyra förhörsprotokoll angående den 6, 10 och 11 innevarande augusti hit ankomna 26 stycken estländska flyktingar.

Av flyktingarna ha samtliga utom de sju sist ankomna efter läkarundersökning och smittrening vidarebefordrats till uppsamlingshemmet i Visby. Avikten är att samtliga den 14 augusti skola vidareföras till Kummelnäs.

Slite i landsfiskalskontoret den 12 Augusti 1944

Berthil Bonde

 

Protokoll, hållet vid polisförhör å landsfiskalskontoret i Slite den 10 augusti 1944. Den 6 innevarande augusti kl. 12.00 ankom till Gotska Sandön en mindre motorbåt med tvenne estländska flyktingar, vilka denna dag överfördes till Fårösund och därifrån vidarebefordrades till Slite. De inställdes därefter å landsfiskalskontoret till förhör, därvid estländske undersåten Oswald Düna tjänstgjorde såsom tolk. ...

 

Hustrun och och ett barn kvar i Nasva.

Estniska trupper höllo första fronten, de tyska trupperna lågo längre tillbaka. Deras trupper fingo mycket dålig mat, soppa på strömming, vapen och ammunition var det mycket ont om.

Ville stanna i Sverige, ej återvända till Estland.

Båten de färdades i, 105, ägdes av honom och Jalakas.

 

Söndagen den 6 augusti 1944.

Kl 1215 anlände 2 st. estniska medborgare på norra sidan av ön som som omhändertagits på platsen.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig