Föregående sida

Krigsförbrytare

Kanske uppemot 1000 krigsförbrytare som deltagit i massavrättningar kom till Sverige i krigets slutskede. Av alla dessa är det bara en enda som dömts och utlämnats för brott mot mänskligheten. Resten levde vidare i Sverige eller reste vidare i lugn och ro till andra delar av världen. Det kunde vara lettiska poliser, stridande soldater i Waffen-SS eller många gånger vanliga människor som kunde få utlopp för sina hämdbegär. Många kom till Sverige, lyckades få ett arbete, levde sina liv i skymundan som vanliga svenskar. En del av dessa krigsförbrytare hamnade först på Gotland efter deras flykt från Baltikum.
 
 

Heinrichs Urkis  f. 14/11 1911.

Jurist.

Han anlände den 10/10 1944 till Slite från Lettland.

Medlem i Pērkonkrusts (Åskkors. Ett lettiskt nazistparti). Tjänsteman i Lettische Kartei. Arrangerade pogromer i Lettland. Lämnade Sverige och tog sig till London där han eventuellt gick i MI6 tjänst. (Källa: Purgatorium. Deland, Mats.)

 
 

Haralds Petrovitch Puntulis f. 14/5 1909 i Rauna. Hemort: Resekne. (Schönberg, Lettland kreis Bauske). Nationalitet: Lett. Yrke: Jägmästare. Gift med Anna.

Han anlände den 24/11 1944 till Herrvik, Östergarns socken som ”politisk flykting.” som anledning till flykten angav han ” Flydde till Sverige på grund av krigshändelserna och för att rädd(a) livet för såväl ryssar som tyskar.”

Före kriget var han skogvaktare. Likaså under rysstiden. Under tyska tiden var han ordningspolis i kreis Rositten vid ryska gränsen.

Politisk inställning: Lettisk demokrat. Förläggning: Småskolan, Visby.

Han blev från 1948 bosatt i Kanada. I sitt hemland Lettland hade han i sin frånvaro dömts till döden för sina krigsbrott mot judar och zigenare. Han avled i Toronto Kanada 1982.

 

Distriktschef för ett polisdistrikt i Riga, senare ansvarig för mordet på omkring 200 judar i och omkring byn Ancupani nära Lettlands östgräns.

  

Till Herr Landsfogden i Gotlands län.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag den 26 innevarande november omhändertagit i bifogade förteckning upptagna 35 lettiska medborgare, vilka samma dag från utrikes ort ankommit till Herrvik. Utlänningarna hava förpassats till Smittoreningsanstalten å Vible för Statens utlänningskommissions vidare förordnande.

Visby i Roma distrikts landsfiskalskontor den 27 november 1944.

F. Stengård

 
 

Adolfs Gulbis f. 27/5 1920 i Valmiera. Hemort: Riga. Yrke: Navigationsskoleelev. Han anlände den 21/10 1944 till Vändburgsviken, Hamra socken med båten Dzintarkrasts. Nationalitet: Lett. Nödfallsvisering 113197.

 

Adolfs deltog i Rumbulamassakern. I Rumbula mördades omkring 25 000 judar under två dagar, den 30 november och den 8 december 1941. Massakern utfördes av Einsatzgruppe A med assistans av Arājskommandot och lettiska paramilitärastyrkor. Högste ansvarig varSS-ObergruppenführerFriedrich Jeckeln. Av de cirka 25 000 offren var ungefär 24 000 lettiska judar från Rigaghettot och ungefär 1 000 tyska judar som hade transporterats till Rumbula per tåg.

 

Nr. 11/1944.

Till Herr Landsfogden i Gotlands län.

Härmed får jag vördsamt meddela, att jag under gårdagen omhändertagit å bilagda förteckning upptagna lettiska flyktingar, vilka ankommit  i ångbåt till Vändburgsviken i Hamra socken.

Båten ifråga, vars namn är "Dzintarkratst", avgick från Vändburgsviken  i går  kl. 14,30 med 11 besättningsmän och 3 man svensk militär ombord i och för färd mot Visby. Fartygets befälhavare förklarade sig icke vilja taga risken att avgå till Visby med samtliga flyktingar ombord, varför jag omhändertog desamma. 

Med fartyget medföljande 6 tyska soldater hava  omhändertagits av militärmyndigheterna och är äro icke upptagna å bilagda förteckning.

I förteckningen upptagna flyktingar hava härstädes undergått föreskriven första besiktning av tjänsteläkare. De komma att i afton och i morgon förmiddag transporteras till Visby för sanitets behandling och Stadsfiskalens i Visby vidare förordnande.

Vederbörliga nödfallsviseringar hava utfärdats i enlighet med förteckningen.

Hemse i landsfiskalskontoret den 22 oktober 1944.

Oswald Nordbeck

  

 

F ö r t e c k n i n g över lettländska flyktingar, vilka den 21 oktober 1944 ankommit i ångbåten "Dzintarkrasts" till Vändburgsviken i Hamra socken, Gotlands län... .

Hemse i landsfiskalskontoret den 22 oktober 1944.

Oswald Nordbeck

 

 

Lc. i Visby m.fl.

Flyktingbåt "Dzintarkrasts" till Vändburgsviken med 79+6 personer, varav 6 tyska soldater.

21/10 omhändertagna. Förlagda i Hemse.

21/10 båten till Visby. Soldaterna till FO.bef.

23/10 trspt t. stf. i Visby.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig