Föregående sida

Polska krigsflyktingar på Gotland 1939 - 1945

Namn

Född

Rank

Fången

Trupptillhörighet

Eligiusz Ceceniowski

1908 

kpt. mar. (Kapten)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottans Flyg

Alfred Checinski

1911 

mat (Underofficer)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottan

Moshe Frajberg

1923

 

12/11 1948 Slite

 

Jan Gawlik

 

kp r. SG / Tullman (Celników)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

 

Alfons Górski

1909 

por. mar. (Löjtnant)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottan

Witold Hubert

 

mar. rez. / Civil. (Cywili)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

 

Edmund Jereczek

1904

Löjtnant

13/9 1939 Visborgsslätt

Pluton Lacznikowy (Kustförsvaret)

Zdzisław Antoni Jeziorański (Jan Nowak)

1914

Frihetskämpe

21/4 1943 Slite

 

Roch Kazmierczyk

1907 

mat Roch

2/10 1939 Klintehamn / Batory

 

Konrad Sawicz Korsak

1909 

kpt. mar. (Kapten)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottan

Feliks Kozakiewicz

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

Bolesław Kwiatkowski

 

Underlöjtnant

22/10 1939 Östergarnholm

Polska flygvapnet

Władysław Jan Tadeusz Kwiatkowski

1914

st. mar. (Matros)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottan

Stanisław Lewandowski

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

Stanisław Lis

1913 

radiotelegrafista (Radiotelegrafist)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

 

Tadeusz Meczynski

1911 

por. mar. (Löjtnant)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottan

Jerzy Milisiewicz

1899 

kpt. lącznosci (Kapten)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottans Signalkår

Stanisław Nikiel

 

Civil. (Cywili)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

 

Jan Tadeusz Nowacki

1902

Reservlöjtnant

13/9 1939 Visborgsslätt

Polska Flottan (Sjöbataljon) i Gdynia

Antoni Palul

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

Jan Peterek

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

Zygmunt Popławski

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

Jozef Pujdak

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

Henryk Pull

1915 

st. mar. (Matros) Tullman

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottan

Wacław Raczkowski

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

Antoni Slominski

1914

st. mar. (Matros)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottan

Kazimierz Sokolowski

 

Civil. (Cywili)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

 

Tadeusz Mieczysław Tarczynski

1914 

ppor. (Underlöjtnant)

2/10 1939 Klintehamn / Batory

Polska Flottan

Tadeusz Zawitowski

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

Wincenty Zienkiewicz

 

 

22/10 1939 Östergarnholm

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig