Föregående sida

Sovjetiska krigsflyktingar på Gotland 1939 - 1945

Namn

Född

Rank Fången Trupptillhörighet

Ivan Dimitrevitj Abaschkin

1918 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan på bogserbåt

Nikolai Pavlovitj Aleksandrov

1914 

Civil

4/10 1941

 

Boris Antonovitj Amschej

1903 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Georgi Makarovitj Anisimov

1901 

Överstelöjtnant

4/10 1941

Armén, Artilleriet, I artilleristaben på Ösel

Konstantin Jakovlevitj Bartoschek

1918 

Menig matros

4/10 1941

Marinen, tjänstgjorde under kriget som bagare

Nikolaj Fjodorovitj  Basukoff

1904

Kaptenlöjtnant

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, divisionskommendör för XIII divisionen

Boris Ivanovitj Bavykin

1915 

Militärarbetare

4/10 1941

 

Valdemar Vasiljevitj Beklenischtjev

1916 

Löjtnant

26/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, kustförsvaret vid Dagö, avdelning av sjökartverket

Alexander Ilitj Berkov

1912 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp inom kustområdet

Anatolij Gregorjevitj Bjelych

1902 

Krigstekniker

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan

Michail Michailovitj Bogdanov

1903 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Boris Osipovitj Breslav

1916 

Underofficer

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, kustförsvaret, bogserbåt Leplis

Alexei Jakovlevitj Bubnov

1915 

Civil

4/10 1941

 

Victor Nikitj Charin

1915 

Löjtnant

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Sjömätningsfartyget  Val

Victor Fjodorovitj Charlamov

1917 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan

Ilia Andrevitj Chorobrych

1899 

Civil

4/10 1941

 

Anton Ostinovitj Chrjapov

1902 

Politisk ledare

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, kustartilleriet

Jakob Petrovitj Chromych

1908 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, ingeniörstrupp för strandbyggnader

Konstantin Vasilevitj Dolinin

1912 

Löjtnant

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, IV div Stab vid Ösel

Jefim Dorofevitj Dorofejev

1907 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Ivan Arkipovitj Dubrov

1910 

Teknisk intendent

7/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, kustbevakningen vid Ösel

Pjotr Stepanovitj Ewenstein

1903 

Civil, militärarbetare

4/10 1941

 

Nikolaj Romanovitj Fedorov

1920 

Menig, matros

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, bagare vid flottans bageri på Ösel

Nikolai Gregorovitj Filippov

1912 

Menig, matros

7/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Öbesättning

Pjotr Ivanovitj Gontjarov

1905 

Kapten

7/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Kustbesättningen på Ösel

Nikolai Konstantinovitj Gorbunov

1921 

Menig, matros

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, bogserbåt

Konstantin Vasiljevitj Gorbunov

1920 

Menig, matros

7/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Minsvepardiv. XIII

Viktor Petrovitj Gorodilov

1921 

Löjtnant

4/10 1941

Armén, 46. Infanteriregementet

Josef Isakovitj Grabin

1918 

Menig, matros

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, tjänstgjort vid kustbevakningsstab på Ösel

Alexander Pavlovitj Ivanov

1905 

Civil, militärarbetare

4/10 1941

 

Ivan Kosmitj Ivantjenko

1910 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Vitali Sergevitj Jegorovtsev

1914 

Underofficer

7/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp inom kustområdet

Pjotr Jeorgevitj Jurtjenko

1909 

Krigstekniker

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, kustbevakningsfartyget Eska nr 215

Nikolai Gregorovitj Kadenko

1912 

Löjtnant

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp inom kustområdet

Dimitri Semjanovitj Klutjko

 

Löjtnant

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, XIII div. Minsvepare nr 216

Trifon Jakovlevitj Knjazev

1907 

Politisk ledare

4/10 1941

Marinen, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Josef Konstantinovitj Korenkov

1907 

Politisk ledare

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, kustartilleri

Nikolaj Nikiforovitj Kosilov

1916

Menig matros

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, tjänstgjort vid kustbevakningsstab på Ösel

Ivan Ivanovitj Kotjerov

1909 

Civil, militärarbetare

4/10 1941

 

Boris Michajlovitj Kulygin

1921 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, XIII div, minsvepare nr 1308

Ivan Jegorovitch Leontiev

1914 

Travailleur militaire

4/10 1941

Marinen

Timofej Vasilevitj Linkin

1914 

Politisk ledare

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Vasili Ivanovotch Ljabin

1919 

Menig, matros

7/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Öbesättning

Gavril Nikiforovitj Lunjkov

1906 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupperna för strandbyggnader

Pjotr Stepanovitj Malyj

1914 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, tjänst vid förbindelselinjerna på Ösel

Volf Zelikovitj Manjuk

1905 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Alexander Maltjikov

1914

Flygare

21/7 1940

Hittades den 21/7 1940 vid Petes strand i Hablingbo

Arkadi Solomonevitj Margolin

1908 

Major

4/10 1941

Armén, Regemente detacherat på Ösel

Alexander Fjodorovitj Marinenko

1918 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, 36 bataljonen vid kustbevakningen på Ösel

Ivan Michajlovitj Michajlov

1915 

Underofficer

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, sjömätarbåt

Ilja Gregorevitj Mischarin

1915

Kaptenlöjtnant

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Stabschef i kustbevakningseskader  vid Ösel

Pjotr Michajlovitj Mogilenets

1917 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, XIII div., minsveparfartyget nr. 277

Sergei Jionovitj Mogilev

1905 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Ivan Ivanovitj Moisejev

1912 

Teknisk Intendent

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Victor Antonovitj Muchin

1913 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, XIII div., minsvepningsfartyg

Konstantin Stepanovitj Muraschev

1900 

Underofficer

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, XIII div., Stab vid Ösel

Pjotr Stepanovitj Nazarkin

1918 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Jagare Mo

Alexei Ivanovitj Obuchov

1920 

Menig, matros

7/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Minsveparediv. XIII

Pjotr Nesterovitj Pachno

1918 

Menig, soldat

4/10 1941

Armén, 34 Ingeniörsbataljonen

Alexander Edvardovitj Pajs

1919 

Politisk ledare

4/10 1941

Politisk ledare vid förbindelselinjerna mellan stab och detacherat kompani

Vasili Jakovlevitj Perets

1909 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Boris Pavlovitj Peschtjerov

1916 

Löjtnant

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, II div, jagare nr 215

Jermolaj Stepanovitj Polgorodnik

1914 

Krigstekniker

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, XIII div, minsvepare nr 216

Alexei Alexeivitj Porojkov

1903 

Politisk ledare

4/10 1941

Armén, kustförsvaret på Ösel

Moisei Josofovitch Rapoport

1912 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Kustartilleriet

Alexej Vasiljevitj Rodionov

1923 

Menig, matros

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, tjänstgjort vid kustbevakningsstab på Ösel

Ilarion Jevsejevitj Sabko

1890 

Intendent

4/10 1941

Marinen, Kustartilleriet

Anatol Michailovitj Sabolev

1901 

Intendent

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Michail Nikolajevitj Sajadinov

1915 

Menig, soldat

4/10 1941

Armén, 34 Ingeniörsbataljonen på Ösel

Semjon Fjodorovitj Savostikov

1911 

Politisk ledare

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, kustartilleriet

Vasili Josifovitj Schischkov

1908 

Menig, matros

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Dmitri Aleksejevitj Serebrjakov

1908 

Civil, militärarbetare

4/10 1941

 

Ilia Alexevitj Sliva

1901 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, XIII div., fartyg nr 12

Sergei Ivanovitj Smirnov

1919 

Underofficer

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, hamnarbete i Riga

Vjetjeslav Lokitj Smirnov

1916 

Underofficer

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, tjänst inom förbindelse väsendet på Ösel & Dagö

Vasili Ivanovitj Starovjerov

1917 

Underofficer

5/10 1941

Marinen, Östersjöflottan vid kustförsvaret

Juri Pavlovitj Stepanov

1916 

Löjtnant

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, I flottans stab

Georgi Alexandrovitj Svetkov

1918 

Menig, matros

19411026

Marinen, Östersjöflottan, kustförsvaret vid Dagö i försvarsstaben

Wladimir Tamarin

1926 

Frivillig i tysk arbetstjänst

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Nikolaj Alexandrovitj Tereznikov

1910 

Intendent

4/10 1941

Marinen, Kustartilleriet

Ivan Petrovitj Tjerkassov

1917 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, II div, kanonbåt 216

Vaseli Ivanovitj Tjuprina

 

Menig, kavallerist

4/10 1941

Armén, Kavalleriet, detacherad kavalleridiv. på Ösel

Sepan Vasilevitj Tjurikov

1902 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupperna för strandbyggnader

Alexei Fjodorovitj Totjilkin

1921 

Menig, matros

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp motorbåt

Michail Prochorovitj Tsvetkov

1913 

Löjtnant

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Gavril Vasilevitj Tytjkin

1906 

Bataljonskommissarie

4/10 1941

Armén, Artilleriet, detacherad artillerigrupp på Ösel

Chjina Davidovitj Weinstein

1909 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Boris Jurjevitj Vysotskij

1909 

Krigsingenjör

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, Ingenjörstrupp för strandbyggnader

Afanasi Afanasivitj Zinov

1917 

Underofficer

4/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, bogserbåt

Nikolai Saviljevitj Zjilnikov

1921 

Menig, matros

?/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, XIII div, minsvepare 1310

Georgi Antonovitj Zonov

1920 

Menig, matros

26/10 1941

Marinen, Östersjöflottan, kustförsvaret vid Dagö på bogserbåt

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig