Föregående sida

Tre ryska flyktingar till Visby gömda i kollasten 1918

S/S Aron 1918

Med tre ryska flyktingar, gömda i kollasten, hitlände igår afton (15/11 1918) från Danzig ång. Aron, kapten Mattsson. De tre fripassagerarna, som rymt ur ett tyskt fångläger utanför Danzig, hade i torsdags middag smugit sig ombord och gömt sig i ångarens lastrum, medan denna låg under lastning i Danzig. Någon proviant eller vatten hade de icke medfört. Då ångaren igår e. m. befann sig på höjden af Stora Karlsö, hade de genom bultningar gifvit sig tillkänna.

Vid ångarens hitkomst öfverlämnades de till polisen. Vid i dag på middagen hållet förhör, hvarvid som tolk tjänstgjorde en af svenska föräldrar i Ryssland född montör som f. n. fullgör sin värnplikt vid Gotlands infanteriregemente, utrönes, att de i civila lifvet äro jordbruksarbetare. Den äldste af dem är 37 år och heter Andrew Michalovitsj Tritjakoff. Han är gift och har 3 barn och hemmahörande i guvernementet Ollonsky. Den honom närmaste i ålder heter Andrew Vasilivitsj Läbäzdin, 31 år gammal. Han är från samma guvernement som den förre. Den tredje och yngste af flyktingarne heter Filip Petrovitsj Stolbiroff och är född 1893 i guvernementet Penzinsky. Han blef tillfångatagen vid Dvinsk 10 juli 1917, medan de båda andra tillfångatogos redan 1915. De kunna läsa och skrifva och ha under sin fångenskap fått läsa ryska tidningar, hvarigenom de hållits à jour med händelserna i sitt hemland.

Genom härvarande ryske konsuls bemedling sändas de med aftonbåten till Stockholm för att genom Röda korsets försorg vidarebefordras till Ryssland. (Källa: 958)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig