Föregående sida

Tyska krigsflyktingar på Gotland 1939 - 1945

Tyska soldater som inte var internerade på Gotland men som av olika anledningar hamnade där under krigsåren 1939 - 1945. En del hittades ilandflutna vid den gotländska kusten. En del intogs efter ankomsten till krigssjukhuset i Lärbro där flera avled av sina skador.

Namn

Född

Rank

Tillfångatagen

 

Ein unbekannter Deutscher soldat

?

Marinlöjtnant

 

Hittades den 27/11 1944 vid Kvarnåkershamn i Silte

Ein unbekannter Deutscher soldat

?

Oberleutnant

 

Hittades den 25/11 1943 vid stranden vid Heligholmen i Vamlingbo

Baier, Adolf

1898 

Unteroffizier

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Bankert, Fritz

 

 

9/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Bath, Herrmann

1899 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Bauer, Gustav

1912

Unteroffizier

9/5 1945

Intagen vid Lärbro krigssjukhus. Avled på grund av svåra skador.

Drebing, Gerhard

1919 

Stabsgefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Dreher, Karl Heinrich Mathius

1901 

Gefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Dreja, Max

1894 

Oberwachtmeister

9/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Fuchs, Siegfried

1921 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Gatz, Johann Otto

1899 

Stabsgefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Glane, Hermann Hubertus

1910 

Oberfeldwebel

9/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Gottburg, Helmuth

1923

Obergefreiter

9/5 1945

Lärbro Krigssjukhus. Avled på grund av svåra skador.

Hailfinger, Robert

1905

Gefreiter

9/5 1945

Intagen vid Lärbro krigssjukhus. Avled på grund av svåra skador.

Henneböhle, Heinz

1909 

Gefreiter

9/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Hertwig, Walter

1925

Soldat

 

Hittades den 10/5 1945 vid Faludden i Öja

Holländer, Paul Martin

1909 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Katzlinger, Hermann

1922 

Maschinemaat

9/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Käckenmeister, Fritz

1905 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Langer, Karl Josef

1921 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Loritz, Wilhelm Friedrich

1911 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Matzka, Albert

1912 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Ernst Rockstroh

1902 

Civilanställd

10/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Schultze, Helmuth Willi

1915 

Unteroffizier

10/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Schuster, Otto Friedrich

1895

Grenzwachtmeister

9/5 1945

Intagen vid Lärbro krigssjukhus. Avled på grund av svåra skador.

Schäfer, Julius August

1897 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Serra, Helmuth

1918

Stabsgefreiter

 

Hittades död 9/5 1945 vid ankomsten till Ronehamn

Sippel, Josef

1908 

Obergefreiter

9/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Sonner, Joseph

1908

Obergefreiter

10/5 1945

Intagen vid Lärbro krigssjukhus. Avled på grund av svåra skador.

Spiegelberger, Georg

1919 

Unteroffizier

9/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Stadler, Franz

1916 

Unteroffizier

9/5 1945

Sårad och intagen vid Lärbro krigssjukhus.

Stau, Richard

1901 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Steier, Hans Rikard

1912

Stabsoberfeldwebel

9/5 1945

Intagen vid Lärbro krigssjukhus. Avled på grund av svåra skador.

Teichmann, August

1901 

Obergefreiter

16/9 1944

Anlände i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja

Tugend, Karl

1921

Obergefreiter

 

Hittades den 19/10 1944 vid Hammarudd i Eksta

Wagner, Georg

1924

Obergefreiter

 

Hittades den 22/5 1945 vid Faludden i Öja

Wartenberger, Gerhard

1922

Gefreiter

 

19/10 1944 funnen död vid stranden vid Sysneudd i Östergarn

Wiering, Hans Jürgen

1923

Gefreiter

före 14/11 1943

Hittad död öster om Gotland av minsveparen Landsort

Wunderle, Anton

1906

Obergefreiter

 

Hittades den 9/5 1945 vid Faludden i Öja

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig