Föregående sidaa

Fordonsskyltar

 

Kommandoskyltar

Fordonsskyltar förda under beredskapen 1939 - 1945

Kommandoskyltar utgörs av kommandotecken i enklare utförande (av plåt och i förminskad skala). Kommandoskyltar föres på personbil, en på vardera främre stänkskärmen, då chef (befälhavare), som har rätt att föra kommandotecken, personligen färdas i bilen. På parkerade bilar skall skyltarna vara avtagna.

       
   

Fördelningschef - Gotlands Trupper

Militärbefälhavaren    

 

     

 

     
       

 

 

Stabsskyltar

Fordonsskyltar förda under beredskapen 1939 - 1945

I stab ingående personbil för två två stabsskyltar, en på vardera främre stänkskärmen, då chef, stabschef, sektionschef eller annan officer enligt stabschef (batch och motsvarande ch) bestämmande färdas i bilen. Stabsskyltar förs inte, då fara för fientlig insyn från marken föreligger. På parkerade bilar skall skyltarna vara avtagna.

       
Kårstab / Milbefstab Fördelningsstab / Brigadstab / Fostab Regstab Inf Regstab Art
       
 
Regstab Lv Regstab Pansar Regstab Kav  
       
Batstab Inf Divstab Art Divstab Lv Batstab Pansar
       
     
Batstab Kav      

 

     

 

     
       
       

 

Skyltar - Varia

Fordonsskyltar förda under beredskapen 1939 - 1945

       
Norra fo Mellersta fo Södra fo Transportavd. I 18

 

 

 

 

I ett tjänstemeddelande som kom den 28 juli 1954 rörande lantförsvaret "TLD" fanns en grundläggande arméorder angående bl a förbandstecken. "Motorfordon (utom stridsfordon), anspända fordon och släpfordon förses med förbandstecken i form av skylt, som placeras på motorfordon både framtill och baktill, på övriga fordon endast baktill. Förbandstecknet väljes av sekretesshänsyn slumpvis bland geometriska figurer, bokstäver, siffror, växter, blad, djur etc. Färger väljes likaså slumpvis, varvid dock sådana färger undvikas, som ej ha god kontrastverkan inbördes eller mot fordonets maskeringsmålning".

Till och med utbildningsåret 1972/73 har samma symboler använts vid de olika kompanierna år efter år. Så har t ex vid P 18 6 kompaniet alltid haft svart katt på grön botten, 7 kompaniet vit tulpan på grön botten och 8 kompaniet gul hammare på röd botten.

 

 

Militärkommando Gotland -2000 (MKG)

 

     

 

Materialenheten (MKG)

Transportcentralen (MKG) Taxi (MKG)  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Militärkommando Gotland 1966-2000 (MKG) / Gotlands Militärdistrikt 2000-04 (MDG)

Fr o m 1993

       

Stab

Obekant Uhgr FBE Uhgr TE / TPC

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Gotlands regemente

Fr o m 1954 - 1973

 

     

6. Kompaniet

7. Kompaniet 7. Kompaniet / Variant 8. Kompaniet

 

     

     

Obekant

     

 

     

 

     
       
       
       

Gotlands regemente

Fr o m utbildningsåret 1973/74

1969 påbörjades arbetet med att ta fram nya riktlinjer vad gällde fordonsskyltar. Målsättningen var att "Kompani (motsvarande) skall på sina motorfordon föra en för förbandet utmärkande skylt så att fordonets tillhörighet kan urskiljas". Märkningen på fordonsskylten kom därigenom att stå som en symbol för kompaniet eller, utåt, för regementet.

Vad gäller Gotlands regemente (P 18) fanns utrymme för 10 stycken kompaniskyltar, Liv t o m 10 kompaniet. Grundfärgen för Liv och 2. kompaniet är blå med symbol i silverfärg. 3. kompaniet t o m 10. kompaniet har gul grundfärg med symbol i svart färg.

För regementets gemensamma funktioner fanns regementets vapen. Skylten kunde förses med kompletterande text.

Skyltarna är tillverkade i plast och började användas fr o m utbildningsåret 1973/74.

       

 

     

 

     

 

     

 

     
 
    Före 1994 1994 - 2000

 

     

Liv Kompaniet (Visby)

2. Kompaniet (Roma) 3. Kompaniet (Tingstäde) 4. Kompaniet (Lärbro)

 

     

5. Kompaniet (Klinte)

6. Kompaniet (Garde) 7. Kompaniet (Hemse) 8. Kompaniet (Havdhem)

 

     

   

8. Kompaniet

Variant utan siffra

9. Kompaniet    

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Gotlands regemente

Fr o m utbildningsåret 2000/2001

 

     

Liv Kompaniet

1. Kompaniet

Roma kompani

2. Kompaniet

Tingstäde kompani

3. Kompaniet

Havdhems kompani

8. Kompaniet

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Gotlands regemente (Nya)

Fr o m utbildningsåret 2018

Under beredskapsinsatsen på Gotland 2020 användes bl a äldre versioner av fordonsskyltar på stridsfordonen.

 

     

     
Roma kompani      

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Gotlands artilleriregemente

Fr o m utbildningsåret 1986/87

 

     

 

21. Kompaniet

22. Kompaniet 23. Kompaniet  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Gotlands artilleriregemente

Fr o m utbildningsåret 1990/91

Från utbildningsåret 1990/91 började man istället för kompaninummer använda kompaninamn. Emellertid verkar det som de äldre fordonsskyltarna fortsatte att användas. Varför och när fordonsskylten nedan användes är obekant.

 

     

     

22. Kompaniet

Stålhatts kompani

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Gotlands artilleriregemente

1990-talet

 

     

 

21. Kompaniet

22. Kompaniet 23. Kompaniet  

 

     

(A 7)

(A 7) (A 7) (A 7)

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Gotlands luftvärnskår

Vid Lv 2 fanns tre olika skyltar för stab inklusive pjäshall, 10:e respektive 11. kompaniet. Stabens var röd/vit och kompaniernas grön/röda. Dessa skyltar användes fram till c:a 1980, då alla Lv 2:s fordon försågs med samma skylt, röd/vit med Lv 2:s vapen mitt på. Någon anledning att skilja enheterna på Lv 2 åt, ansågs tydligen inte längre föreligga.

 

10. Kompaniet Lv 2 G (1950/1960-tal)

10. Kompaniet 11. Kompaniet Staben

 

     
 
Gemensam 1980-talet Gemensam 1980-talet   Chefen Lv 2

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Fordonsskyltar för krigsförband

Förvarades normalt i respektive kompanis mobiliseringsförråd. Utgjordes oftast av geometriska figurer i oika färger. Användes för att märka ut det egna förbandets fordon.

 

     

       

 

     

 

     

 

     

   

 

     

 

     

 

     
       

 

     

Varia fordonsskyltar användna vid gotlandsförband

 

     

B-styrka (Fiendesidan)

"Sverigeskylt"

Obekant

Obekant

       

Stridsdomare

P 1 G

Göta Pansarlivgardes kompani på Gotland 1944 - 1963

Gotlandsgruppen

fr o m 2000

Obekant
       
Obekant (Rep-förband)

"Kronskylt"

Äldre version

"Kronskylt"

Nyare version

"Kronskylt"

Nyare version

       
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig