Föregående sida

Flygrelaterade händelser runt Gotland 1939 - 1945

 

Tyskt plan över Snäckgärdsbaden. Felorientering i det disiga vädret

Oktober 1940

I går morse vid åttatiden iakttogo personer, boende i närheten av Snäckgärdsbaden ett tyskt flygplan, som på ganska låg höjd flög från land ut över sjön. Planet hade av allt att döma felorienterat sig ovan molnen och i det disiga vädret kommit in över svenskt område. När misstaget upptäcktes ändrade som nämnts planet omedelbart kurs.

Främmande flygplan ha vidare på torsdagen, enligt vad försvarsstabens luftförsvarsavdelning meddelar, överflugit svenskt territorialvatten utanför Bohuslän och Skånes sydkust. Ett tyskt flygplan, som på eftermiddagen kretsade i närheten av Ystad, avvisades med luftvärnseld.

På torsdagskvällen passerade två okända flygplan över svenskt territorialvatten på Skånes ostkust. Planen fortsatte in över Blekingeskärgården och passerade Karlskrona fästning, där det avvisades med luftvärnseld. (Källa: 641)

 
 
 

Ryska flygplan över Gotland. Avvisades av neutralitetsvakten

April 1941

Försvarsstabens luftförsvarsdetalj meddelar i pressläggningen, att tre ryska flygplan på måndagsförmiddagen överflögo norra Gotland. Planen avvisades av neutralitetsvakten. (Källa: 642) 
 
 
 

Engelsk spärrballong

Februari 1943

En engelsk spärrballong har anträffats vid stranden vid Herta fiskeläge. Den hade fastnat med en 300-400 meter lång wire i sjöbottnen utanför stranden och gasen hade gått ur genom höljet, som tillvaratogs av militären. (Källa: 643)
 
 
 

Flyglarm vållade uppståndelse på söndagsmorgonen

Februari 1943

Orsakad av kontakt på alarmledningarna. I går morse, noga räknat kl. 8,47, ljödo flyglarmssignaler över staden och de höllo på ganska länge, c:a 4-5 minuter, innan de upphörde. Det blev en del uppståndelse och det lär ha förekommit både att man flyttat ned i skyddsrummen och att husbrandvakter gjorts klara etc. Alarmeringen i staden är förbunden med I 18, A 7 samt S:t Olofs sjukhus och lasarettet, där larmen också gick. På dessa ställen har man emellertid möjlighet att koppla från signalanordningarna och därför blevo signalerna där icke så långvariga som i staden, där man inte i en hast kunde hitta felet – det var nämligen ett kontaktfel - och till sist blev tvungen att kapa ledningarna för att få slut på tjutet. Men härigenom blev man också ur stånd att omedelbart kunna ge faran över. Det ena som det andra gjorde att det blev mycken undran å stad.

Uppe vid gamla S:t Olofs sjukhus såg det lite extra mystiskt ut. Visby röda korskår håller på med en kurs och just då flyglarmet kom höll man på med transporter på cykelbårar. Det var kanske en och annan som i första häpenheten trodde det var flygbombning, men så var det dess bättre icke.

Luftskyddschefen, kapten Gunnar Nilsson, som vi tillsport i saken meddelar, att egentligen hade missödet det goda med sig att man erinrades om, att då för närvarande ”beredskap III” är rådande, skall flyglarmet föregås s. k. Beredskapslarm, d. v. s. sådant som nu gives för kontroll av alarmapparaten varje måndags eftermiddag. De, som ha reda på sig, borde alltså igår genast ha vetat att signalerna icke voro flyglarm, enär det icke kom något beredskapslarm före.

I och för sig var det ju inget fel att företaga en extra övning med hemskydden, men som sagt – nu vet man alltså hur det skall vara om det åter blir kontakt i ”osame”. För övrigt hade man inom 20 minuter igår bemannat luftskyddschefens expedition och kunde sålunda ge besked om missödet till dem, som telefonledes hörde sig för på dessa ställen.

Luftbevakningscentralen uppmanar allmänheten att vid event. Sirénsignaler eller annat oroande av liknande art icke ringa till luftbevakningscentralen, vilket är rent militär och icke har möjlighet att besvara civila förfrågningar. Det är stadens egen luftskyddscentral, till vilken man i nödfall får vända sig. (Källa: 644)

 
 
 

Livlig flygverksamhet natten till onsdagen - Främmande flyg över Gotland -

Juni 1944

Enligt vad vi erfarit från olika håll och även fått officiellt bekräftat rådde under natten till onsdagen livlig verksamhet av främmande flyg omkring och även över Gotland.

Sålunda observerades flera plan utefter den gotländska syd- och ostkusten på natten men man kunde då icke fastställa huruvida svenskt område överflugits eller ej. I ett fall kunde dock en tydlig neutralitetskränkning konstateras, i det att ett främmande plan flög snett över södra Gotland.

Enligt vad vi ytterligare erfarit skulle även ett plan ha störtat utanför territorialgränsen på nordvästra kusten.

Några bestämda uppgifter angående uppgifter angående planens nationalitet ha icke stått att få. (Källa: 645) 

 
 
 

Fynd av flygmaskin vid Grynge udd

November 1944

Ett landningsställ samt en ring från en havererad flygmaskin anträffades i dag på morgonen i havet utanför Grynge udd. Fyndet gjordes av fiskaren John Bodin då han var ute och fiskade på morgonen. Han lyckades bogsera in fyndet till stranden och med förenade ansträngningar lyckades det fem personer att dra upp det på land.
Det visade sig att ringen hade en diameter av 1,15 meter, varför den tydligen härrör från ett mycket stort plan. Det var märkt med initialerna USA. Även landningsstället var av imponerande format. (Källa: 646) 
 
 
 

Främmande plan över Gotland

Januari 1945

STOCKHOLM, 19 febr. (TT).  Ett främmande flygplan överflög i går kväll Gotland. Planet besköts av luftvärnet, meddelar försvarsstaben. Från Slite meddelas att man vid 21-tiden i går hörde ett flermotorigt flygplan gå med nordlig kurs över köpingen. Planet gick på tämligen låg höjd men vädret var disigt. (Källa: 647) 

 
 
 

Mustang flög Uppsala-Visby på 35 min

Juli 1945

Kulsprutebeskjutning mot gotländska mål i går

På tisdagseftermiddagen (31/7 1945) väckte en division Mustang-plan sensation över Visby, då ”USA:s stolthet” gav oss en aning om höga farter. Det tjöt mellan husknutarna, när de nio maskinerna (åtta plan tillhörande divisionen samt divisionschefens maskin) dundrade över staden och anföll mål ”någonstans på Gotland”.

På militärt håll meddelas på Gotlänningens förfrågan, att planen satte ett ”litet”, men dock aktningsvärt rekord genom att flyga från Uppsala till Visby på 35 min.! Det kan man kalla för fartens tjusning!

Huruvida endast svenska piloter denna gång voro i elden veta vi ej, då bekräftelse därom icke stått att få. Förmodligen voro amerikanska lufthjältar med vid spakarna. Men snart kunna vi väl räkna med att inhemska piloter helt och hållet även behärska Mustangplanen, ”luftens vinthundar”. De nya svenskbyggda planen t. ex. J 21:orna gå emellertid inte heller av för hackor, och expertuttalanden vittna om att svenska flygproduktionen skapat fullt lika snabba och slagkraftiga plan som USA, med konstruktören Seversky i spetsen.

Mustang-divisionen angrep sina ”mål” i närheten av Fårösund med kulspruteeld. Resultatet lär ha varit utomordentligt. Övningarna ägde rum utan samövning med förband på Gotland. (Källa: 648)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig