Föregående sida

Reservvägbas - Brorakan (BO / Visby-1)

Reservvägbas. Bas 60, 2000 x 12 m. Bas 90, kortbana 800 x 17 m.

ÖB krävde i början av 1960-talet att vägbaser skulle byggas. För att i händelse av mobilisering klara överföringen av personal med mera bedömde försvarsstaben att två stycken transportflygbaser (vägbaser) borde byggas på Gotland. Man räknade med 1500 meters bana med 16 meters bred, 24 meter om baserna skulle kunna användas även i mörker och dåligt väder.

Faktum är att den norra delen byggdes ut till kortbana (800 x 17 m) vilket innebar att den delen breddades med fem meter. Bro/Väskinde (som den också kallas) är således en kombinerad reservvägbas och kortbana.

Militärbefälhavaren förordade utbyggnad av två vägbaser. För flygvapnet ansågs emellertid dessa baser ha låg prioriteringsgrad. ÖB beslöt dock 1962 att Väskinde-Bro (Brorakan) skulle byggas. Den stod färdig 1964.

1995 blev reservvägbasen öppen för övning med Viggenplan. En JA 37 Viggen landade även på rakan någon gång i början av 2000-talet. Pilot då var F 17:s uppvisningspilot Martin Ramsin.

 
 

Invigning av "Brorakan" den 23 augusti 1995. 

Det första flygplanet som landade och startade var en JA 37 Viggen ur F 16 med en gotlänning, major Lennart Malmberg, vid spakarna.

 
 

Flyguppvisning "Brorakan" den 9 september 1996. 

Åskådare var bl a den dåvarande försvarsministern Tage Pettersson tillsammans med diverse andra höga militärer samt utländska gäster.

 
 

Provlandning på "Brorakan" den 6 september 2017. 

Onsdagen den 6 september 2017 landade en JAS 39 på Brorakan. Landningen ingick i Försvarsmaktens ökande kontroll av sin operativa förmåga med bl a provlandningar på vägar runt om i landet som fungerar som tillfälliga landningsplatser. Flygplanet kom från Linköping. Till hjälp har piloten inga tekniska hjälpmedel på marken. Det är pilotens egna ögon som har kontakt med landningsbanan. Det här ingår i pilotens förmåga och de har utbildats i att landa och starta under sådana förhållanden.

 
 
 

Reservvägbas - Follingborakan (Visby-2)

Färdigt 1970.

 
 
 

Reservvägbas - Slite (Visby-3)

Ej byggd, endast planerad. Emellertid var den enbart planerad som en en kortbana (800 x 17 m) och inte reservvägbas (2000 x 12 m) då de sistnämnda byggdes enbart under 1960- och 1970-talet.

 
 
 

Reservvägbas - Lojsta - Hejde

1962 planerades även en reservvägbas vid Lojsta-Hejde. Den byggdes inte men skulle sannolikt ha varit en ”dotterbas” till Visbybasen.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig