Den har beredskap dygnet runt, året runt, för sjö- och flygräddning. Helikoptrarna ska kunna påbörja en insats inom 15 minuter efter att besättningen larmats. En besättning består av två piloter, en ytbärgare och em mekaniker/vinschoperatör. Besättningarna arbetar i sjudagarspass och bor då på flygbasen.

Helikopterflottan bestod till 2013 av sju Sikorsky S-76. Från och med 2013 har hela flottan börjat bytas ut mot AgustaWestland AW 139. Under 2013 levererade tre av dessa, och leveranserna avses vara avslutade till slutet av 2014. Den nyare helikoptertypen kan ta fler nödlidande och har längre räckvidd.

Men det kommer att ta tid att utbilda piloterna och besättningarna. För Gotlands del innebär det att helikopterbasen i Visby kommer att stå tom flera veckor i stöten ända fram till 2016. Det blir helikoptrarna i Norrtälje och Ronneby som flyger till Gotland och det tar cirka 25-30 minuter.

En anledning till fördröjningen är också att Sjöfartsverket uppför nya byggnader på flygplatsen i Visby som bl a innehåller bostäder för helikopterbesättningen.