Föregående sida

Flygmissöde vid Visborgs slätt 30/8 1927

Strax före kl. 12 idag (30/8 1927) landade två av arméns flygmaskiner å Visborgs slätt. Vid landningen råkade den ena maskinen komma ned i en gammal skyttegrav på det ännu ej iordningsställda flygfältet därute, varvid ena undervingen och landningsstället erhöllo en del skador.

Varken föraren, löjtnanten vid Södermanlands regemente Sven Erik Birger Schyberg, eller spanaren Olof Ragnar Carlgren, erhöllo några som helst skador. Antagligen komma erforderliga delar att hitsändas från Malmslätt och maskinen sålunda bli reparerad på platsen.

Den andra maskinen fördes av löjtnanten C. F. Enderlein och medförde löjtnanten F. P. A. Bongenhjelm som spanare. De båda maskinerna komma att bedriva övningar med Gotlands trupper till den 5 sept. (Källa: 463)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig