Föregående sida

Havererar vid Huvudskärs fyrplats 17/7 1932. S 3. Typ: Caspar S.II / Heinkel HE 2. Regnr: 245

S 3. Typ: Caspar S.II / Heinkel HE 2 (Betecknad Hansa typ 42 av Svenska Aero). Tillverkad av Svenska Aero, Lidingö 1925.
Den 1925-07-13 Levererad till marinen, flygbåt 45. Den 1/7 1926 överförd till flygvapnet, F2,märkning 245, 2445. 1932-07-18 Haveri vid Huvudskärs fyrplats.

Motorhaveri vid nödlandning p. g. a. dåligt väder.

Flygföraren löjtnant S. A. Holmer oskadd. Flygplanet och flygföraren drev iland på Karskär där han undsattes dagen efter. 1932-08-19 Kasserad, totalhaveri. Gångtid: 630 timmar. www.flyghistoria.org)

  

  

Flygbåt havererar mellan Fårösund och Huvudskär — föraren räddad

Löjtnant S. A. Holmer vid kustartilleriet, för närvarande kommenderad till andra flygkåren, flög i fredags med en intendent till Fårösund, och startade ensam för återfärd till Hägernäs kl. 12.20 på söndagsmiddagen. Ännu i går middag hade man icke hört något från honom eller funnit några spår av varken honom själv eller maskinen, flygplanet 2445. Man försökte spana med flygplan från både Hägernäs och Fårösund natten till måndagen, men måste uppge försöken, då tjocka och dålig sikt hindrade varje ansats till spaning. Vid 1-tiden, i går middags (18/7 1932) startade, emedan sikten blivit bättre, åter flygspanare från Fårösund för att söka efter den försvunne, men fingo efter en stund meddelande per radio att den försvunne återfunnits och räddats.

Löjtnant Holmer hade vid 1-tiden på söndagsmiddagen, då han siktade land på fastlandssidan, fått motorstopp och tvingats att gå ned på havet. I den grova dyningen hade maskinen slagit runt, men löjtnant Holmer lyckades taga sig i land på en liten klabb, där ifrån han bärgades på måndagseftermiddagen vid ½ 2-tiden. Av lotsarna på Huvudskär. Dessa hade observerat honom – han sprang omkring och viftade med en rock och skjorta – då sikten på middagen blev bättre, medan man tidigare icke kunnat se ut till klabben, som ligger bott ett par distansminuter sydost om Huvudskär. Det hade säkerligen varit ett långt dygn för den havererade föraren, ensam, utan mat och torra kläder och utan möjlighet att göra upp eld på skäret. Han var emellertid vid bärgningen pigg och kry om än trött och hungrig.

I meddelande i dag från TT, uppgives att maskinen vid nedslaget i vattnet slagits sönder och att löjtnant Holmer drivit omkring på vrakspillrorna en timme innan han simmande nådde kobben, där han påträffades. Det förefaller sannolikare att han simmat iland med hjälp av sin flytväst. Enligt vad man i går uppgav i Fårösund hade maskinen påträffats flytande upp och ned på pontonerna. Löjtnant Holmer är som bekant gift med en dotter till major Carl Schoug härstädes.

Han hämtades på måndagseftermiddagen av flygare från Hägernäs och överfördes dit. (Källa: 464)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig