Föregående sida

Nödlandning i Othem 25/8 1938. S 5A. Typ: Heinkel HE 5/t. Regnr: 259

S 5A. Typ: Heinkel HE 5/t. Tillverkare: Svenska Aero A.B., Lidingö. Registreringsnummer: 259.
Nödlandning den 25/8 1938 vid Othem. Flygförare reservofficersaspirant Cewers oskadad.
Orsak till nödlandning: Motorstopp på grund av bensinbrist i höger tank, varvid motorpumpen sugit enbart luft. Skador flygplan: Ett spant bräckt (fack 1) å höger flottör. Färgen avskrapad på båda flottörernas bottnar. Beräknad reparationskostnad 95:- kr. (Foto från www.flyghistoria.org)

 
 

Marinflygplan nödlandar oskadat på nyplöjd åker.

Motorstopp på 75 meters höjd över Othemars i Othem. – Fenomenal prestation av aspirant från Fårösund.

Ett flygmissöde, som kunnat ända med en katastrof men som tack vare förarens skicklighet och kallblodighet samt en god portion tur avlöpte utan några skador på person eller material, inträffade i middags vid ½ 12-tiden vid Othemars i Othem. Ett marinflygplan från Fårösund, fört av aspirant Cewers med aspirant Häggmark som spanare, fick motorstopp på endast 75 meters höjd och nödlandade i en åker med ovannämnda lyckliga resultat.

Flygarna hade tillsammans med sex andra marinflygplan från Fårösund under förmiddagen deltagit i övningar tillsammans med Gotlands trupper, och vid olyckstillfället hade maskinen gått ner på mycket låg höjd för att bedriva vägspaning efter marscherande trupper. På grund av den låga molnhöjden – endast omkring 100 meter – var det omöjligt att hålla sig högre. Plötsligt blev det krångel med motorn, och det var ingenting annat att göra än att i blinken söka upp en nödlandningsplats, där det kunde finnas åtminstone någon chans att ”sätta” det oviga för landning på landbacken absolut otjänliga, med flottörer utrustade, flygplanet, en av de vanliga spaningsplanen, modell S 5 A. Man befann sig alldeles i närheten av lantbrukaren Wilhelm Smedbergs gård, och där fanns lyckligtvis en nyplöjd åker. Det var ingenting annat att göra än att försöka gå ner där.

Landningen gick också bättre än någon kunnat vänta.  Planet gjorde en elegant landning, gled på den mjuka nyplöjda åkern omkring 17 meter och stannade sedan utan minsta skador. Och ur maskinen stego två unga flygare, som inte ådragit sig så mycket som näsblod en gång och som säkert drogo en lättnadens suck över att ha kommit ifrån äventyret utan den ringaste skråma.

Folket på gården trodde naturligtvis att nödlandningen skulle sluta med en skräll, och även där blev förvåningen och lättnaden stor när de två oskadda flygarna stego ur maskinen.

Chefen för flygavdelningen i Fårösund, kapten A. V. Falk, underrättades omedelbart om missödet, och utan dröjsmål skickades folk till platsen för att montera ner planet.
− Det var verkligen en mycket skicklig landning, säger kapten Falk vid ett samtal med Gotlänningen.

Och det kan man hålla med om.
Orsaken till motorstoppet skall enligt uppgift vara mankemang med en av cylindrarna. Motorn kommer nu att monteras loss och repareras, men då reservmotorer finnas i Fårösund beräknar man att planet åter skall vara tjänstedugligt om ett par tre dagar.

 

Samma maskin utsatt för liknande missöde förra året.

Som en märkvärdig tillfällighet kan nämnas, att den mekaniker som nu leder arbetet med det havererade flygplanets nedmontering, korpral Bengtsson, förra året själv var med om en liknande nödlandning med samma maskin. Även den gången nödlandade maskinen på en åker, dock ej här på Gotland, och även den gången gick det bra. Det tycks som om flygplanet i fråga skulle fått en viss vana att landa med ”galoscherna” på nyplöjda åkrar. (Källa: 1055)

 

 

 

Den vid Othemars havererade flygmaskinen blev i går helt nedmonterad och kördes på kvällen till Fårösund. Hela flyttningen, som ägde rum med hjälp av en transportabel kran från Slite, gick med fyra billass. En lastbil tog vingarna, en flygkroppen, en flottörerna och en fjärde bil diverse mindre delar.

Det lär ha hänt endast två gånger här i Sverige att ett sjöflygplan hamnat utan skador på landbacken, och båda gångerna var detta Hansa Brandenburgplan. En bidragande orsak till den lyckliga utgången var, att planet hade flottörer av äldre konstruktion. (Källa: 1056)

 

 

Foto av det i Othemars i Othem havererade marinspaningsplanet från Fårösund. Även den icke flygsakkunnige kan få et begrepp om hur skicklig prestationen är att landa utan hjul med en hastighet av 90-100 km/tim. på en nyplöjd åker utan att maskin eller flygare få den ringaste skråma. (Källa: 1057)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig