Föregående sida

Gerhard Palms haveri på Wisborgsslätt 24/8 1939. De Havilland DH 60X Moth

 

I maj 1939 var det en bondson från Mästerby på mellersta Gotland, Gerhard Palm, som med sitt flygplan, en De Havilland DH 60X Moth, kom att etablera sig på Visborgsslätt. Flygplanet var den äldsta typen i "Mothfamiljen" och hade registreringsbeteckningen SEADZ. Han utförde flygningar för försvaret. De flesta gick ut på att träna personalen på de luftbevakningsstationer, som upprättats runt om på ön. Verksamheten blev inte så långvarig. Den 24 augusti 1939 havererade flygplanet. Någon haveriutredning genomfördes inte av Luftfartsavdelningen inom Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, som vid denna tid hade ansvaret för den här typen av utredningar. Enligt Gerhard Palm själv (Gotlands Allehanda /GN 25 augusti 1939) berodde haveriet på motorstörningar. Då han efter starten kommit upp på ca 100 m höjd, sjönk varvtalet, och han försökte - som sig bör - att nödlanda i stort sett rakt fram. Enligt GA var nödlandningen skickligt genomförd. Hur som helst, i slutskedet av den försökte Gerhard Palm "hoppa över" järnvägen men misslyckades. Det blev stopp mot järnvägsbanken i trakten av det s k Slukhålet. Gerhard Palm kom undan oskadd, men planet blev illa åtgånget. Landningsstället slogs av, ena vingen trycktes in i flygkroppen och propellern splittrades. Artikelförfatttaren, som under det här året som 10-åring "tjänstgjorde" som "hjälpmekaniker" för att med en trasselsudd hålla F 3:s flygplan i god finish, var naturligtvis med och "besiktigade" haveristen. Det var tredje gången det här flygplanet havererade. Första haveriet ägde rum i december 1930 utanför Mjölby på grund av isbildning. Flygplanet tillhörde då flygvapnet och flögs vid tillfället av dåvarande löjtnanten Bjuggren (se ovan!). Gerhard Palm sålde så småningom flygplanet men återköpte det 1947 för att två år senare definitivt göra sig av med det.

Gerhard Palms Moth var inget flygplan vilket som helst, utan den s k Spetsbergsmothen. Med den hade nämligen löjtnant Schyberg hämtat kapten Lundborg, F3. Flygplanet tillhörde då flygvapnet och hade där beteckningen Sk 7. Einar Lundborg deltog i räddningen av besättningsmedlemmar från luftskeppet Italia, som hade havererat på Spetsbergen vid Umberto Nobiles andra expedition 1928. Vid den andra räddningsrundan slog Einar Lundborg runt vid landningen med sin S 6 och blev alltså hämtad.

 

--------------------------------------------------

 
Falska rykten. Civilflygaren Gerhard Palm har i skrivelse till tidningarna kategoriskt dementerat de rykten, som enligt vad han påstår äro igång om att han skulle beskyllas för att vara spion och för att i sin maskin ha flugit en tysk spion till Gotland. Man har även beskyllt honom för att ha varit berusad, då han havererade med sin maskin den 24 aug. Samtliga beskyllningar äro gripna ur luften, och hr Palm uppger sig ha antecknat fem personer, som farit med osanna påståenden om honom. Han vill därför varna för spridande av rykten, när man icke har fakta för påståendena. (Källa: 477)
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig