Föregående sida

Till en stupads flygares ära - Anslående minnesstund i Bunge kyrka 1940-01-12. B 4A. Typ: Hawker Hart. Regnr: 732

B 4A. Typ: Hawker Hart. Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen. Flygvapennummer 732. Ankom till F 19 i Veitsiluoto i Finland den 10/1 1940. Första stridsdag blev den 12/1 1940. Märkning blå-Y. Kasserad den 16/9 1940.
Efter att bl. a. några I-15bis förstörts på marken vände man åter till basen. Ovanför Märkäjärvi sker en kollision, Blå Y kolliderar underifrån med blå X (744). Per Sterner hoppar men Anders Zachau följer 732 mot marken. Zachaus kropp återfinns först i september 1942 i närheten av Märkäjärvi. Flygskytten i blå X Matti Sundsten återkom till de egna linjerna efter fyra dygns strapatser. Per Sterner blir krigsfånge och utsätts för misshandel och tortyr. Han frisläpps/utväxlas den 10/5 1940. (Källa: Leif Fredin och Bengt Ekbladh)

 

  

I samband med högmässan i går i Bunge kyrka förekom en enkel men anslående och värdig högtidlighet till minnet av den i mitten av januari i år i Finland stupade löjtnanten i Bohusläns regementes reserv, jägmästare Anders Zackau, som under en och en halv månads tid tjänstgjort vid flygavdelningen i Fårösund såsom spanare. Den 5 sistlidne december avreste han till Finland och var alltså en av de första frivilliga, som infann sig för att kämpa i finnarnas leder.

Minnesstunden vidtog efter predikan då prosten A. Hedvall i ett vackert anförande ägnade den bortgångne flygaren några minnesord. Prosten utgick från orden i Joh. 15: 13, ”Ingen har större kärlek än den, som giver sitt liv för sina vänner”, och tal. Erinrade därvid om att den bortgångne gav sig ut att kämpa för rättens och kärlekens sak vid sina finska bröders sida och hur han till sist ljöt hjältedöden. Tal. Avslutade sitt anförande med att läsa första versen av psalmen 586, ”Så skön går morgonstjärnan fram,” och under tiden ringde kyrkklockan. Till sist sjöngs unisont ps. 572: 1-2-3. Den stämningsfulla stunden övervars av bl. a. hela flygpersonalen vid flygavdelningen i Fårösund. (Källa: 479)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig