Föregående sida

Haveri i Fårösund 1940-01-20. Fokker C.V-D. Regnr: 352

   

Typ: Fokker C.V-D. Tillverkare: Nederlandse Vliegtuigenfabriek, Amsterdam. Flygvapennummer 352. Tillhörigt F 3 Kungl. Östgöta flygflottilj.
Haveri den 20/1 1940 vid Fårösund. Märkning 5-2 (?)
Flygförare kadett Arne A. Persson, mekaniker vpl. korpral Gustavsson oskadade
Genomsjunkning vid landning. När flygplanet tog mark gick skidorna sönder och flygplanet ställde sig på nosen.
Skador flygplan: Motorfundament och landningsställ kassabla. En del spryglar å undervingen skadade. 2 st. kompl. skidor kassabla. Skador motor: De två nedre cylindrarna troligen kassabla. Avgassamlaren deformerad. Beräknad reparationskostnad fpl kr 2.000:-, motor kr 4.000:-, totalt kr 6.000:-
 

 
Förhör hållet med anledning av haveri
Kadett Persson uppgav: Han hade under 1 t 20 min med flygplan 61 (352) haft målbogsering för KA 3 på 2000 m höjd. Vid uppdragets slut planérade P. till 400 m med motorn pådragen till omkring 1000 v/min. varefter wiren släpptes på bombfältet och P. gick in för landning på flygfältet. På 100 m drog P. av motorn för att landa. Efter passerandet av flygfältsgränsen på omkring 10-15 m kände P. att planet sjönk igenom, varför han drog på motorn. Denna tog ej av okänd anledning och planet tog mark för hårt, studsade en gång och svängde omedelbart omkring 20 grad. åt höger. Detta berodde troligen på, att höger skidpar bromsats upp i en snödriva. Efter omkring 15 m stannade planet och ställde sig på frampartiet med motorn i snön. Vid besiktning befanns vänster skidpar vara splittrat och svängt bakåt och hela landningsstället hade deformerats. Om detta skett vid stöten mot marken eller under svängen kunde inte avgöras.
 
Korp. Gustavsson uppgav: Han hade medföljt som mekaniker. Som han satt baklänges och var sysselsatt med att plocka in målamortisörer, så hade han ej uppmärksamheten riktad framåt. Enligt hans uppfattning tillgått som ovan beskrivits.
 
Flottiljchefens yttrande och beslut: Haveriet är orsakat av en felbedömning. Föraren har dock försökt rätta till saken genom pådragning av motorn, vilken dock ej tagit. Man kan därför ej lägga skulden på föraren, varför de uppkomna skadorna ersättes av Kronan.

 

Kasserat den 20/4 1943.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig