Föregående sida

Haveri i Fårösund 1940-07-30. J 8. Typ Gloster Gladiator I. Regnr: 254

J 8. Typ Gloster Gladiator I. Tillverkare: Gloster Aircraft Co. Ltd., Hucclecote, England. Flygvapennummer 254.
Överlämnat till F 8 Kungl. Svea flygflottilj den 20/1 1939.

Haveri den 30/7 1940 vid Fårösund.

Märkning 9-29.
Flygförare vpl Gösta Falck oskadad.
Orsak till haveri: Ground-loop vid landning.
Föraren anförde i huvudsak följande: Efter landningen, som skedde normalt, kom en vindkast från höger, så flygplanet lutade över åt vänster och började svänga åt höger. Detta försökte F. motverka genom att ge vänster sidoroder och bromsa. Svängen fortsatte emellertid. Under svängen lossnade vänster hjul, farten stannade upp och flygplanet ställde sig på nosen.
Skador flygplan: Vänster undervinge totalhavererad. Vänster övervinge smärre skador. Infästningar för vänster landningsställsben defekta samt kroppsrör delvis utav. Vänster landningshjul totalhavererat. Bränsletanken defekt. Propeller totalhavererad. Beräknad reparationskostnad 15 000:- kr.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig