Föregående sida

Haveri i Fårösund 26/9 1940. J 8. Typ Gloster Gladiator I. Regnr: 242 / J 8. Typ Gloster Gladiator I. Regnr: 246

Flyg 1) J 8. Typ Gloster Gladiator I. Tillverkare: Gloster Aircraft Co. Ltd., Hucclecote, England. Flygvapennummer 242.
Levererat till F 1 Kung. Västmanlands flygflottilj (F 8 Kungl. Svea flygflottilj det.) den 28/4 1938.

Haveri den 26/9 1940 vid Fårösund. Märkning 9-4
Orsak till haveri: Påkört vid körning på marken med J 8 nr 246. Skador flygplan: Propeller totalhavererad. Beräknad reparationskostnad 1 500:- kr

Kasserad den 11/6 1942. Gångtid 437:40 tim.

 

Flyg 2) J 8. Typ Gloster Gladiator I. Tillverkare: Gloster Aircraft Co. Ltd., Hucclecote, England. Flygvapennummer 246.
Levererat till F 1 Kung. Västmanlands flygflottilj (F 8 Kungl. Svea flygflottilj det.)  den 21/7 1938. Märkning 8-16

Haveri 1940-09-26 vid Fårösund. Märkning 9-13
Total gångtid: 287 tim  Motor: My S2 nr 228
Flygförare vpl Olof Hasselhuhn
Orsak till haveri: Kollision vid körning på marken med J 8 nr 242. Kollision på grund av att bromssystemet plötsligt upphört fungera i det av vpl flygförare Hasselhuhn förda flygplanet.
Skador flygplan: Höjdroder skador å spryglar och bakkantsrör. Fenan totalhavererad. Beräknad reparationskostnad 1 500:-

Kasserad den 12/12 1942 p. g. a. Tord Runeborgs haveri.

 

Karl Olof Lennart Hasselhuhn. f. 8/6 1919, d. 8/9 1942 på Strindbergsgatan 56, Oscar, Stockholm.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig