Föregående sida

Flygkollision över Ljugarn 12/8 1941. B 5 C. Northrop 8A-1. Regnr: 7068 och 7069

Två divisioner B5:or startade från Roma flygfält för övningar utanför Gotlands östkust. Besättningen i varje plan bestod av en pilot och en navigatör. De flög söderut mot Hoburgen och därefter norrut mot Ljugarn. Piloten i ett av planen hade en fästmö som arbetade på ett pensionat i Ljugarn, och hon hade årsdag just den här dagen. De skulle också snart gifta sig. Hennes fästman, piloten, ville uppvakta henne genom att göra en dykning ner över Ljugarn. Efter dykningen och när han åter skulle genomföra en stigning tillbaka till den ordinarie formationen skedde olyckan. Två plan kolliderade med den påföljden att båda störtade, ett i vattnet utanför Vitvär och det andra planet på land några hundratal meter från stranden straxt söder om fiskeläget. Samtliga omkom utom navigatören i det planet som slog ner i vattnet eftersom han slungades ur sittbrunnen och kunde simma i land. (Källa: Ardreboar - Göte Tingström)  

   

Flygplan 1.

(Löjtnant Lars Erik Koch och Vicekorpral Sven Gustav Hylander)

B 5 C. Northrop 8A-1. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping. Flygvapennummer 7068. Levererat till F 6 Kungl. Västgöta flygflottilj 2 div. den 27/5 1941.
Totalhavererade den 12/8 1941 över Ljugarn, Gotland. Kollision i luften med B 5C nr 7069. Märkning 6-20. Besättningen, flygförare löjtnant res Lars E. Kock, flygsignalist vicekorpral S. Gustav Hylander omkom.

Registreringsnummer: 7068. Kod: 20. Godkänd den 20/6 1941. Totalhaveri den 12/8 1941 vid Ljugarn. Kasserad den 18/11 1941 p. g. a. haveriet vid Ljugarn. Gångtid: 47 tim. 35 min.

 

Under flygning med flygplan ur 2/F 6 inträffade en kollision i luften med flygplan 7069. Orsaken var felbedömning när gruppchefen (flygföraren i flygplan 7068) gett återsamlingstecken under svag dykning någon kilometer från Ljugarn. Över hamnen i Ljugarn har gruppchefen utan att avge tydligt tecken lagt flygplanet i en vänstersväng under stigning. Flygföraren i flygplan 7069 har under dessa snabba manövrer inte kunnat följa med utan hans flygplan har sjunkit igenom och propellern har skurit av stjärten på flygplan 7068 som efter kollisionen stegrat sig, vikit sig och störtat i strandkanten. Planet har vid nedslaget i marken krossats och fattat eld. Besättningen flygföraren (gruppchef) löjtnant (i reserven) L. E . Kock (FFSU Fortsatt flygslagsutbildning) samt flygsignalist vicekorpral 84/F 6 S. G. Hylander har omedelbart omkommit.

   

Nedslagskratern söder om Vitvär

Inte mycket finns kvar av det störtade planet

   

Vrakspillror

Vrakspillror

   

Propellern

Propellern

   

Den kraschade motorn

Motorn och ett landningshjul

   

Delar ligger kringslängda i buskarna

En millitär undersöker två av de kulsprutor som planet var utrustat med

   

Flygplan 2.

(Furir Oskar Sigurd Berglund)

Northrop 8A-1. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping. Flygvapennummer 7069. Levererat till F 6 Kungl. Västgöta flygflottilj 2 div. den 31/5 1941.
Havererade den 12/8 1941 vid Ljugarn, Gotland. Kollision i luften med B 5C nr 7068. Märkning 6-21. Flygförare vpl furir O. Sigurd Berglund omkom, flygsignalist vpl Larsson oskadad. Registreringsnummer: 7069. Kod. 21. Totalhaveri den 12/8 1941 i Östersjön utanför Ljugarn. Kasserad den 18/11 1941 p. g. a. haveriet i Östersjön utanför Ljugarn. Gångtid: 38 tim. 50 min.

 

Haveriet inträffade under flygning i grupp mot Ljugarn till följd av kollision i luften med flygplan 7068. Efter sammanstötningen har flygplan 7069 gjort en svag dykning, upprättats och planat ut mot vattnet för nödlandning. Sättningen i vattnet har varit normal, varefter flygplanet slagit runt. Härvid slungades flygsignalisten värnpliktige 28 Larsson ur planet och kunde simmande rädda sig i land. Den värnpliktige flygföraren, furir O. S. Berglund (FFSU Fortsatt flygslagsutbildning) har emellertid följt flygplanet till bottnen och omkommit. Vid bärgning visade sig flygplanet vara svårt demolerat och avskrevs som totalhavererat. (Källa: Widfeldt, Bo. Hall, Åke. B 5 Störtbombepoken)

   

Fartyg på plats för att bärga det andra planet

Planet som störtade i havet håller på att lyftas

   

Planet är lyft ur havet och förs till hamnen i Ljugarn

Hamnen i Ljugarn

   

Planet som störtade i havet uppställt på kajen i Ljugarn

Den förolyckade i havet bärs i land.

 

 

 

 

Till hemorten

Stoften av de förolyckade bärs ombord på Gotlandsbåten.

   
   

Löjtnant Lars Erik Koch.

f. 4/2 1917 i Göta, Arvika s. f., Värmlands län. d. 12/8 1941 i Karlsborg, Skaraborgs län av olyckshändelse vid flygning, decapitatis.

Löjtnant vid F6 Kungl. Västgöta flygflottilj. Ogift.

Han var son till korpralen vid Kung. Värmlands regemente, barberaren Henning Sigurd Koch f. 22/5 1890 i Arvika l. f., Värmlands län, d. 28/11 1945 i Arvika östra, Värmlands län. Gift borgerligt den 17/12 1913 med Hildur Karolina Nykvist f. 7/5 1894 i Arvika l. f., Värmlands län, d. 3/2 1981 i Arvika östra, Värmlands län. Lars Eriks syskon: Margit f. 31/3 1914 i Arvika s. f., d. 1/5 2005 i Arvika östra. g. Borg.

Furir Oskar Sigurd Berglund

f. 1/12 1919 i Bunsta 2, Njurunda, Västernorrlands län. d. 12/8 1941 i Bunsta, Njurunda, Västernorrlands län (Ardre) av olyckshändelse vid flygning, decapitatis. Furir 129 66/39 vid F6 Kungl. Västgöta flygflottilj. Ogift. Han var son till hemmans-ägaresonen Peter Arvid Berglund f. 14/7 1882 i Njurunda, Västernorrlands län, d. 11/4 1940 i Njurunda, Västernorrlands län. Gift den 24/11 1917 med Ester Katarina Höglund f. 31/5 1893 i Gnarp, Gävleborgs län, d. 17/4 1952 i Häggdånger, Västernorrlands län.

Vicekorpral Sven Gustav Hylander.

f. 13/6 1922 i Fuxerna, Älvsborgs län. d. 12/8 1941 i Karlsborg, Skaraborgs län av olyckshändelse vid flygning, fractura complicata … (otydl.).

Vicekorpral vid F6 Kungl. Västgöta flygflottilj.

Ogift. Han var son till fabriksarbetaren Anders Bernhard Hylander f. 7/10 1874 i Flo, Skaraborgs län, d. 20/3 1952 i Fuxerna, Älvsborgs län. Gift den 9/4 1904 med Justina Josefina Nilsson f. 12/9 1882 i Marstrand, Göteborgs och Bohus län, d. 18/12 1937 i Fuxerna, Älvsborgs län.

 
 

--------------------------------------------------

 

Svår flygolycka vid tisdagens övningar

Två plan kolliderade och störtade. — Tre flygare omkommo — Den fjärde räddade sig.

Vid ett flyghaveri på tisdagseftermiddagen (12/8 1941) dödades löjtnanten Lars Erik Koch, furiren 129 66/39 Oskar Sigurd Berglund och vicekorpralen Sven Gustav Hylander.

Under en övning kolliderade två flygplan. Det ena störtade omedelbart till marken, medan det andra försökte landa på vattnet. Besättningen i det förstnämnda flygplanet ljöt en ögonblicklig död vid nedslaget. I det andra flygplanet dödades föraren, medan den andra besättningsmedlemmen undkom utan skador.

Flygvapnets haverikommission avreste omedelbart till olycksplatsen.

Löjtnant Koch var född den 4 februari 1917 och son till frisörmästare Koch, Arvika. Furir Berglund var född den 1 december 1919 i Njurunda, och son till fru Ester Berglund därstädes. Vicekorpralen Hylander var född den 13 juni 1922 i Fuxerna i Älvsborgs län och son till förrådsförvaltare Bernhard Hylander i Göta.

Besättningen i det plan som störtade till marken utgjordes av löjtnant Koch och vicekorpral Hylander. Föraren på det andra flygplanet, furir Berglund, anträffades i morse, då man fann detta plan. (Källa: 484)

 

 

 

En flygares jordafärd

Den vid flygolyckan på Gotland den 12 aug. omkomne korpralen Sven Gustav Hylander har nu vigts till den sista vilan i Göta kyrka i Västergötland. Bland begravningsgästerna märktes officerare och kadettkamrater till den bortgångne och närmare 1,000 personer närvoro vid jordfästningen i kyrkan. Kistan var höljd i en svensk fana och bars av sex flygarkamrater in i kyrkan under tonerna av Chopins sorgmarsch. Prestaverna fördes även av två kamrater ur flygflottiljen. Sedan komminister Gustafsson förrättat jordfästningen och hållit ett vackert tal till den dödes minne, fördes kistan till Högtorps kyrkogård, där den sänktes i familjegraven.

Kapten Hedberg trädde fram till graven och nedlade med några korta minnesord tre kransar, dels från flygvapnet och dess huvudstation, dels från Kungl. Västgöta flygflottilj och dess officerskår. För underofficerskåren talade sergeant Holmåker och nedlade en krans. Vidare nedlades kransar från kadetter, aspiranter och värnpliktiga från Kungl. Västgöta flyglottiljs underbefälskår samt från signalister vid F. 6. Rektor Hollman vid Lilla Edets kommunala mellanskola uttryckte i varma ordalag skolans och sin egen uppfattning av den så hastigt bortgångne f. d. eleven. Sedan ytterligare kransar nedlagts sjöngs unisont ps. ”Härlig är jorden”.

(Källa: 485)
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig