Föregående sida

Haveri i Fårösund 3/7 1942. S 6 B Fokker C. VE. Regnr: 387

S 6 B Fokker C. VE. Registreringsnummer 387. Tillhörigt F 3 Kungl. Östgöta flygflottilj.

Furir, flygförare, 72 Thure Persson f. 1916. Korpral, mek./spanare, 71 Elis Berglund.

 

Haveri den 3/7 1942. Under utkörning till start med fpl (flygplan) 33 den 3/7 omkr. kl. 1000 körde fpl 33 med höger hjul ned i ett 2-3 dm brett och 4-5 dm djupt dike, som i och för täckdikning hade grävts i sydvästra delen av Fårösunds flygfält. Flygföraren såg inte den pinne som utmärkte innerändan av diket varför högra hjulet gick ned i detsamma. Gräset var dessutom så högt att det dolde diket. Han hade den 30/6 under omkring en timme varit beordrad orientera sig på flygfältet men hade därunder icke observerat diket. Hastigheten var vid haveritillfället c:a 10-15 km/tim. Då fpl med ena hjulet körde ned i diket kuperades motorn och stängdes bägge bensinkranarna. Ej heller upptäckte korpral Berglund hindermarkeringen. Propellern skadad totalt. 500:-

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig