Föregående sida

Haveri  i Bunge 27/7 1942. Segelflygplan Se 102 Grunau Baby IIB-2. Regnr: 8105

Segelflygplan Se 102 Grunau Baby IIB-2 nr: 8105 tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj. Haveri kl. 18.56 den 27/7 1942 invid fältgränsen NO Bunge flygfält. Flygförare fänrik Uno Gerhard Brämming. Benbrott på båda underbenen.

 

Haveriet orsakades troligen av att svängen till landningsriktningen utförts med för låg hastighet i förhållande till använda roderutslag, varigenom flygplanet överstegrats och vikit sig. På grund av den låga höjden har flygföraren icke hunnit räta upp flygplanet, utan detsamma har tagit mark i brant vinkel. En förklaring till att flygplanet framförts med den låga hastigheten kan ha varit, att hastighetsmätaren visat för högt värde.

Vid starten hade det varit nästan vindstilla. Starten och första delen hade försiggått normalt. Segelplanet hade kommit upp på en höjd av 150-175 m., där losskoppling skett. Efter denna hade planet flugits i en vänstersväng till 180º mot startriktningen. I sista svängen före störtningen hade planets hastighet varit låg och det var tydligt, att föraren försökt ”taga ut mesta möjliga”. Svängen hade gjorts på en höjd av 30-40 m. under mycket svag lutning av planet. Då svängen pågått ungefär 30º, hade planet vikit sig åt höger samt gått nästan lodrätt mot marken under fortsatt vridning åt höger. Strax innan flygplanet tog mark, syntes vridningen åt höger upphört. Då Brämming fördes från vraket sade han ”det var något fel med rodren där bak”. Brämming hade redan den 25/7 tvingats att nödlanda på KA 3:s idrottsplats

 

Brämming var chef och instruktör för segelflygkursen som hölls av F 2:s 22. depådivision vid flygfältet i Bunge

 

Vid flygning på baslinjen före landning synes maskinen (sic) i en högersväng ha haft för låg fart, påbörjat en spinliknanade rörelse och slagit i marken med relativt hög hastighet. Av flygplanets läge att döma har det tagit mark med höger vingspets och flygkroppens nos samtidigt eller nästan samtidigt i nämnd ordningsföljd. I detta ögonblick har vinkeln mellan flygplanets längdaxel och dess projektion på marken varit c:a 55º-65º. Frampartiet har tryckts in omedelbart. Flygplanet har sedan ”studsat” och rutschat c:a 6-7 m. ung. i riktning av vänster vinge. Med nospartiet krossat och vingarnas framkant längs marken (vingkordan nästan lodrät) har flygkroppen brutits av i jämnhöjd med främre huvudspantet och blivit liggande längs vänster vinghalva. (Källa: 217)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig