Föregående sida

Haveri  i Roma 1/4 1942. Bücker Bü 131 Bestmann

Flygmissöde med lycklig utgång.

Målflygplanet fick landa på en skida.

Det Bücker Jungmann-plan, som civilflygarna herr och fru Thüring en tid använt vid sina målflygningar för de militära förbanden, havererade i förmiddags (1/4 1942) i Roma, varvid föraren, som var fru Thüring, dock undkom oskadd och planet icke fick värre skavanker än detsamma torde kunna repareras snart nog.

Planet var försett med skidor, vilka hållas i sitt läge av ett beslag, vilket emellertid under en manöver på 300 meters höjd behagade lossna på ena skidan. Denna kom därigenom att hänga utan styrsel, och utgången av en landning med skidan på detta sätt är mer än problematiskt. Fru Thüring, som märkte att något var på tok och gissade att det gällde skidan, som hon dock icke kunde se – hon visste inte ens vilken skida det gällde – hade att välja mellan att gå upp på höjd och hoppa med fallskärm, i vilket fall det fanns alla utsikter för att maskinen totalförstördes, och att söka taga sig och maskinen ned på bästa sätt, varvid det i alla fall fanns en chans att klara maskinen. Föraren valde det senare alternativet och det gick ganska bra. Landningsstället blev spolierat och maskinen ställde sig på nosen, varvid propellern också gick all världens väg medan själva planet liksom motorn torde icke torde vara nämnvärt skadade. Landningen var en god prestation av fru Thüring, som själv undkom utan en skråma.

Planet är det som Gotlands flygklubb skulle övertaga sedan detsamma förhyrts av ägarna Östra Sörmlands flygklubb. Herr och fru Thürings egen maskin kvarligger på Sandön men kommer att avhämtas snarast möjligt då de kommer att fortsätta sina målflygningar för kustartilleriets övningar. (Källa: 1080)

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig