Föregående sida

Nödlandning i Burgsvik 19/5 1943. S 17BL S 17BS. Typ SAAB L-10. Regnr: 17168

S 17BL S 17BS. Typ SAAB L-10. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan. Flygvapennummer 17168. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj.

Nödlandning den 19/5 1943 å Burgsviken. Märkning 2-68. Besättningen flygförare fänrik Krokstedt, flygspanare löjtnant Utbult oskadad. Orsak till nödlandning: Tändningsfel. Kasserad den 21/5 1948. Gångtid 655 tim. Antal flygningar 692 st.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig